Kategorier

Bolig kbnn april 2024 2 mn min
17.04.2024

Flere forventer økte boligpriser og bedre økonomi

Konkurstall nord norge forste kvartal 2024 kbnn
11.04.2024

Krevende tider har ikke gitt utslag i antall konkurser

Fb2024 v kbnn mn 1
08.04.2024

Forventninger 2024: Forsiktig optimisme i nord

Fb2024 v kbnn koap 4
08.04.2024

Færre bedrifter vektlegger klimarisiko i strategiske valg

Kbnn hvem flytter mars 2024 min
21.03.2024

Flyttestrømmene: Hvem forlater Nord-Norge?

Mangfold og likestilling i lokalpolitikken kbnn 2024
29.02.2024

Mangfold og likestilling i lokalpolitikken i Nord-Norge

Bolig februar 2024 kbnn3 mn
26.02.2024

Nord-Norge over landssnittet for boligbygging

Ungdom om okonomi og karriere 2024 a
15.02.2024

Ungdom om økonomi og karriere 2024

Energiforbruker i boligene skal ned kbnn 2024
06.02.2024

Energiforbruket i boligene skal ned

Attraktive nord norge tiltak behov forskjell kbnn jan 2024
25.01.2024

Hva skal til for at folk skal ønske å bosette seg i Nord-Norge?

Attraktive Nord Norge Andre flyttemotiver i nord enn i sor kbnn jan 2024
25.01.2024

Attraktive Nord-Norge: Should I stay or should I go?

Attraktive nord norge artikkel 1
25.01.2024

Andre flyttemotiver i nord enn i sør

Konkurstall 2023 kbnn
11.01.2024

Krevende tider kan gi flere konkurser

Boligbygging tredje kvartal 2023 mg kbnn
20.11.2023

Økt boligbygging i Troms og Finnmark

ENG barometer 2023 x kbnn koab 1
15.11.2023

Barometer 2023X – English Edition

Liv b ulriksen agenda nord norge 2023 b
08.11.2023

Historiene vi forteller

Les rapporten pa 5 minutter
08.11.2023

Les barometeret på fem minutter

KB nordnorsk perspektiv 1
08.11.2023

Konjunkturbarometer: Nordnorsk perspektiv

KB nedkjoling av verdensokonomien 1
08.11.2023

Nedkjøling av verdensøkonomien – på vei mot mer stabilitet?

Kb vendepunkt for norsk okonomi 1
08.11.2023

Vendepunkt for norsk økonomi

KB atter et godt ar i sjomatsektoren 1
08.11.2023

Atter et godt år i sjømatsektoren – stagnering i 2024?

Kb sesongpreget reiseliv med lave marginer kbnn mu 1
08.11.2023

Sesongpreget reiseliv med lave marginer

Asc-asp-launch-corridor-2018-web
08.11.2023

Nord-Norge posisjonerer seg for vekst i romøkonomien

Kb byggentreprenorene holder pusten kbnn 2023 koap 3
08.11.2023

Byggentreprenørene holder pusten

Kb de fysiske butikkene forsvinner kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

De fysiske butikkene forsvinner

Kb landbruk og selvforsyningsgrad kbnn 2023 koap 8 ny
08.11.2023

Landbruk og selvforsyningsgrad

Kb kraft fra vind kbnn 2023 mu 1
08.11.2023

Kraft fra vind

Kb olje og gassverdiene til nye hoyder kbnn 2023 2
08.11.2023

Olje- og gassverdiene til nye høyder

Kb sterk demografisk endring kbnn 2023 1
08.11.2023

Sterk demografisk endring er en realitet vi må forholde oss til

Kb alder og mobilitet koap kbnn 2023 1
08.11.2023

Alder og mobilitet

Kb hvordan skal helsevesenet rigges kbnn 2023 5
08.11.2023

Hvordan skal helsevesenet rigges?

Kb nord norge beholder phd ene kbnn 2023 mu 1
08.11.2023

Doktorgrader styrker Nord-Norges konkurransekraft

Kb innforing av studieavgift kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Studieavgift førte til færre utenlandske studenter

Kb demografi pendling kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Demografi og næringsstruktur har mye å si for pendling

Privatokonomi under press koap kbnn 2023 2
08.11.2023

Privatøkonomi under press

Kb hjelpes vi av lavere bokostnader kbnn 2023 mn 2
08.11.2023

Hjelpes vi av lavere bokostnader?

Kb ressursrike kommuner kbnn 2023 mn 1
08.11.2023

Ressursrike kommuner i Nord-Norge

Kb er gronn vekst mulig kbnn 2023 mn
08.11.2023

Er grønn vekst mulig i nord?

Kb lyver befolkningstallene kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Lyver befolkningstallene?

KRAFT KOAP KBNN8
30.10.2023

Industriell vekst og klimaomstilling setter press på kraftsystemet

Kraft mn kbnn behov nord norge
30.10.2023

Begrenset potensial for ny kraftproduksjon frem mot 2030

KRAFT MG KBNN3
30.10.2023

Strømnettet – en nøkkel for vekst i nord

KRAFT MN KBNN4
30.10.2023

Redusert kraftbalanse, men begrensede konsekvenser

KRAFT MG KBNN 38
30.10.2023

Potensiale og utfordringer frem mot 2040

KRAFT MG KBNN14
30.10.2023

Kraft i nord: Behov, investeringer og industrielle barrierer

Energi offentlige bygg 2023 koap kbnn 5
30.10.2023

Potensialet for energisparing i offentlige bygg

Barometer 2023 x kbnn koab 1
23.10.2023

Barometer 2023X

Fb 2023 host kbnn koap 7 metode
17.10.2023

Forventningsbarometer 2023: Metode og datagrunnlag

FB 2023 host kbnn 1
17.10.2023

Forventnings­barometer 2023: Privat sektor

Fb 2023 kbnn koap 4
17.10.2023

Forventnings­barometer høst 2023: Hovedfunnene

Fb 2023 host mn kbnn 4
17.10.2023

Klimarisiko: Påvirker strategiske valg i offentlig sektor

Fb 2023 host kbnn koap 5
17.10.2023

Forventningsbarometer 2023: Offentlig sektor

Fb 2023 kbnn koap 3
17.10.2023

Privat sektor: Delte meninger om EU-taksonomien

Flere forventer boligprisvekst i nord 0923a
28.09.2023

Flere tror boligprisene vil falle

Redusert investeringsvilje i nord norge kunnskapsbanken 2023
11.09.2023

Redusert investeringsvilje i Nord-Norge

Naeringsbygg er nokkelen til kraftbalanse i nord 1
07.09.2023

Næringsbygg er nøkkelen til kraftbalanse i nord

Arbeidsplasser i nord norge offentlig kunnskapsbanken for nord norge 2023
14.08.2023

Attraktive Nord-Norge: Arbeidsplasser i Nord-Norge

Folketall Nord Norge flyktninger 2022 kunnskapsbanken for nord norge
14.08.2023

Attraktive Nord-Norge: Flytting til og fra Nord-Norge

KBNN Fotograf Karoline OA Pettersen5 Klea Krushuinna Steigen
03.08.2023

Ingen tegn på konkursbølge etter pandemien

Bx1
01.08.2023

Hva er viktig for deg?

Sterk kjopekapasitet i nord tross hoye boligpriser
03.07.2023

Sterk kjøpekapasitet i nord – tross høye boligpriser

Bolig 1 mai 2023 mats gangvik for kunnskapsbanken for nord norge kbnn
22.05.2023

Kraftig fall i boligbyggingen

Kunnskapsbanken Juli 1 58
11.05.2023

Forventningsbarometeret for Nord-Norge vår 2023

Fb 2023 koa kbnn 2
11.05.2023

Færre bedrifter vektlegger klimarisiko

Baerekraftsundersokelsen 2023 kbnn befolkning
08.05.2023

Holdninger til bærekraft i Nord-Norge

Baerekraftsundersokelsen 2023 kbnn bedrift og kommuner
08.05.2023

Slik ser bedrifter og kommuner i nord på bærekraft

Bolig pris kbnn kunnskapsbanken nord norge
12.04.2023

Forventer økende boligpriser tross trangere økonomi

Ks yrkesvalg kbnn 2023
28.03.2023

Gutter og jenter tar tradisjonelle utdanningsvalg

Ungdom om okonomi og karriere 2023 kbnn front
16.03.2023

Ungdom om økonomi og karriere 2023

Kvinner styre 3 kunnskapsbanke for nord norge
08.03.2023

Hvem styrer nordnorsk næringsliv?

Mats Gangvik 6 3
03.03.2023

Lavere byggeaktivitet i Nord-Norge

Naturavtalen kbnn mg 8
27.02.2023

Naturavtalen og Nord-Norge

Solceller i nord norge kbnn kunnskapsbanken for nord norge 3
23.02.2023

Potensialet for solkraft i Nord-Norge

MG TAKSONOMI KBNN 12 1
02.02.2023

EUs taksonomi og fiskerinæringen

Ungdom i nord 2022 2
28.11.2022

Barometer 2022X – English Edition

35 MU
08.11.2022

Nord-Norges forhold til omgivelsene

Liv b ulriksen kb 2022
08.11.2022

Nordnorsk vekst i en tid preget av usikkerhet

15 MU
08.11.2022

Varestrømmer og viktige markeder

3 MG
08.11.2022

Det gode liv i nord?

Les rapporten paa fem minutter kb 2022
08.11.2022

Les rapporten på 5 minutter

12 MG
08.11.2022

Sektorene som står for landsdelens klimagassutslipp

6 MU
08.11.2022

Sjømatnæringen – motoren i Nord-Norge

56 MU
08.11.2022

Reiselivet i gang etter pandemien, men fortsatt behov for omstilling

164 MG
08.11.2022

Geopolitikk og naboskap

120 MG
08.11.2022

Innvandrere opprettholder befolkningen

54 MG
08.11.2022

Festen er over, og usikkerheten øker

45 MG
08.11.2022

Arbeidsinnvandring viktig for vekst og verdiskaping

157 MG
08.11.2022

Nyetableringer og konkurser

01 D5 C1722 E74 BB306 A7 C5750 BDAF8166
08.11.2022

Er forbruksfesten over?

25 MU
08.11.2022

Flere i jobb og økt mobilitet, men behov for mer arbeidsinkludering

73 MU
08.11.2022

Går entreprenørene en tøff tid i møte?

89 MU
08.11.2022

Helseindustrien som innovasjonsmotor

62 MU
08.11.2022

De eldre – en nøkkel til økt verdiskaping

14 MG
08.11.2022

Energiregionen Nord-Norge

96 MU
08.11.2022

Er IKT den nye distriktsnæringen?

9 MU
08.11.2022

Utviklingen og utsiktene for Norge

14 MU
08.11.2022

Tilgang på kandidater til arbeidslivet

26 MG
08.11.2022

Klimautfordringene tiltar

Pellerin kvartalet tromso kbnn
20.10.2022

Næringsbygg i nord

Industri kbnn forbruk strom elektrisitet 2022
03.10.2022

Kraft nok i nord til å dekke fremtidens behov?

Forurensning klimautslipp foto helt digital
01.09.2022

Klarer industrien å kutte utslippene?

Konkurstall 1 halvaar 2022 kbnn
12.07.2022

Fortsatt få konkurser, men utsiktene tilsier en økning fremover

Grep for okte investeringer i nord norge
08.07.2022

Grep for økte investeringer i Nord-Norge

Aapenhetsloven illustrasjon kbnn mats gangvik
30.06.2022

Dette betyr åpenhetsloven for store og små bedrifter

Hovedfunn privat sektor forventninger 2022
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Hovedfunnene

Mo i rana industri kbnn 2022
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Forventninger i privat sektor

Forventninger fiskeri og akvakultur 2 2022
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Fiskeri og akvakultur

Forventeninger industri 2022 nord norge
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Industri

Forventninger 2022 bygg og anlegg
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Bygg og anlegg

Forventninger varehandel 2022 nord norge
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Varehandel

Forventninger 2022 tjenesteyting
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Tjenesteyting

Forventninger 2022 offentlig sektor
16.06.2022

Forventnings­barometer 2022: Forventninger i offentlig sektor

Klimarisiko 2022 privat sektor
16.06.2022

Spesialtema: Klimarisiko i privat sektor

Klimarisiko offentlig sektor 2022
16.06.2022

Spesialtema: Klimarisiko i offentlig sektor

Taksonomien og offentlig sektor
16.06.2022

Spesialtema: EU taksonomien og privat sektor

Eu taksonomi demonstranter forventningsbarometer nord norge 2022
16.06.2022

Spesialtema: EU taksonomien og offentlig sektor

Korona privat sektor 2022
16.06.2022

Spesialtema: Koronapandemien og privat sektor

Spesialtema korona nord norge 2022
16.06.2022

Spesialtema: Koronapandemien og offentlig sektor

Forventninger russland kirkenes 2022 nord norge
16.06.2022

Spesialtema: Endret forhold til Russland og privat sektor

Volodymyr zelenskyj endret forhold til russland offentlig sektor 2022
16.06.2022

Spesialtema: Endret forhold til Russland og offentlig sektor

Baat investeringer oppdrett 2022
02.06.2022

Fremtidens investeringsmuligheter i Nord-Norge?

Ungdom i nord 2022 4
16.05.2022

Ungdom i Nord – status og utvikling

Investeringer i nord norge 2022 franzefoss
06.05.2022

Hvem investerer i Nord-Norge, og er det nok?

Hvem eier nord norge 6
20.04.2022

Hvem eier Nord-Norge?

Fiskeri havbruk sirkulaerokonomi 2
11.04.2022

Sirkulærøkonomiske muligheter innen fiskeri og havbruk

Sirkularitet kunnskapsbanken for nord norge
05.04.2022

Hvordan ligger bygg- og anleggsnæringen an på veien mot sirkularitet?

Torghatten kunnskapsbanken hydrogen
31.03.2022

Lovende framtidsutsikter for hydrogenproduksjon i Nord-Norge

Horisont Energi Ammoniakk Anlegget kbnn
25.03.2022

Nord-Norge er med på å drive utviklingen innen hydrogen og ammoniakk

Det gronne skiftet kun for de rike
16.03.2022

Det grønne skiftet – kun for de rike?

Konkursene som aldri kom
10.02.2022

Konkursene som aldri kom – hva skjer nå?

Strompriser3
04.02.2022

Utviklingen i strømmarkedet fordrer grønn omstilling

Vektfront
22.12.2021

Helse og verdiskaping: Viktigheten av god beinhelse hos unge

Investering 3
09.11.2021

Skal investeres 1.036 milliarder kroner i nord

Kb 2021 paa 7 minutter
09.11.2021

Les Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021 på 7 minutter

Containere helt digital
09.11.2021

Internasjonal makro

Industri 1 kb 2021
09.11.2021

Nasjonal makro

Nord norge kb 2021
09.11.2021

Tre viktige hovedpoenger med nordnorsk fokus

Kb2021 ansatte 3
09.11.2021

Innvandringens store betydning for befolkningsutviklingen

Gjennomstromming kb2021
09.11.2021

Stor gjennomstrømming i nord

Tromso boliger22
09.11.2021

Vanskeligere boligmarked i Nord-Norge

Menns hoye gjeld illustrasjon kb 2021 1
09.11.2021

Menns høye gjeld utjevner formuesforskjeller

Kj à p med kort p à iphone
09.11.2021

Hva skjedde med forbruksgjelden under koronapandemien?

Folkehelsefront
09.11.2021

Folkehelsen i Nord-Norge

17 03 28 EDK2452 High Res JPEG s RGB
09.11.2021

Hvordan har de unge i Nord-Norge det?

Arbeidsmarkedet kb2021
09.11.2021

Sysselsetting og arbeidsmarkedet

Kompetanse behov og tilgang
09.11.2021

Kompetanse i nord: Behov og tilgang

Private eiere kb 2021
09.11.2021

En stor andel privat eierskap

Aksjeselskap kb 2021
09.11.2021

Flere valgte å etablere aksjeselskap i pandemiåret 2020

Fiske baatsfjord helt digital
09.11.2021

Sjømatsektoren setter nye rekorder

Varehandel kb 2021
09.11.2021

Varehandel på høygir

Bygg og anlegg kb 2021
09.11.2021

Stabil aktivitet i bygg og anlegg

Energi1 kbnn
09.11.2021

Energiressurser gir nye industrieventyr i nord

Petroleum plattform kbnn
09.11.2021

Petroleumsaktivitetens betydning for Nord-Norge

En dag til for Wilsg à rd Reiseliv husfjellet
09.11.2021

Hvor langvarige blir virkningene i reiselivet?

Riddu Foto Orjan Marakatt Berthelsen
09.11.2021

Kulturnæringene ble hardt rammet

Perspektivmeldingen 2021 illustrasjon
09.11.2021

Perspektivmeldingen Unge stemmer 2021

Livbulriksen innledning
09.11.2021

Året det snudde

BYRAA KBNN Spesial Eventbilde 16 9
07.11.2021

Se lanseringen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Alta 2 W1 B9223 RGB
25.10.2021

Barometer 2021X: Ung i nord

Lofoten vaer helt digital kbnnjpg
14.10.2021

Klimapanelets rapport – hva er nytt?

Frivillig digital kbnn
15.09.2021

Digital omstilling og innovasjon i nordnorsk frivillighet under koronakrisen

Frivillig kbnn 8
15.09.2021

Konsekvenser av koronakrisen for den nordnorske frivilligheten

Hjemmekontor bolig rapport
24.08.2021

Vil vi velge hjemmekontor framover?

Hus6a
20.08.2021

Har flere fått det vanskelig under korona?

Breeam nor 1
20.08.2021

'Grønne' bygg i Nord-Norge

Hus15a
20.08.2021

Er befolkningsutviklingen styrende for boligutviklingen?

Hus11a
20.08.2021

Borte bra, men hjemme best?

Hus17a
20.08.2021

Store prisforskjeller i Nord-Norges største kommuner

Boligrapport 2021a
20.08.2021

Om boligrapporten 2021

Frivillig1 2021 kbnn
17.08.2021

Hvordan har nordnorske lag og foreninger klart seg gjennom koronakrisen?

Nyfodte nord norge 2021
15.07.2021

Sterk økning i fødselstallene i nord

Cruisetrafikk svalbard1
07.07.2021

Går glipp av 580 millioner kroner på grunn av sviktende cruise-trafikk

Forventningsbarometer 2021 harstad
18.06.2021

Forventnings­barometer 2021: Forventninger i privat sektor

Forventing 2021 offentlig sektor 1
18.06.2021

Forventnings­barometer 2021: Forventninger i offentlig sektor

Klimarisiko kbnn 2021 2
18.06.2021

Forventningsbarometer 2021 spesialtema: Klimarisiko

Flyplass1
18.06.2021

Forventningsbarometer 2021 spesialtema: Koronapandemien

Kvinnelig eierskap laks1
03.06.2021

Fiskeri- og oppdrettsnæringen har høy andel kvinnelig eierskap

Nordnorge1
21.05.2021

EUs taksonomi og Nord-Norge

Fiskebaat kystflaaten kbnn
03.05.2021

Hva betyr bortfall av MSC-sertifiseringen for nordnorsk fiskeri?

Byggoganlegg2
27.04.2021

Nordnorsk eierskap i bygg- og anleggsnæringen gir stor verdiskaping

Mika baumeister Wpnoqo2pl FA unsplash
16.03.2021

Tall: Lovendring påvirker sysselsettingstallene

Daniel tafjord 60 Q En Tv CN Do unsplash
20.02.2021

Internasjonal makro

50566217896 c11ec970da c
20.02.2021

Nasjonal makro

Båtsfjord 2 W1 B8717 RGB
20.02.2021

Nordnorsk makro

Alta 2 W1 B9147 RGB
20.02.2021

Det nordnorske samfunnet i dag: helse

Alta 2 W1 B9160 RGB
20.02.2021

Det nordnorske samfunnet i dag: privatøkonomi

Vadsø 2 W1 B9832 RGB
20.02.2021

Befolkningsutvikling

Hemnesberget 2 W1 B0723 RGB
20.02.2021

Sysselsetting og arbeidsledighet

Hadsel 2 W1 B1175 RGB
20.02.2021

Pendling

2W1B0991-RGB
20.02.2021

Studiestrømmer

Båtsfjord 2 W1 B8632 RGB
20.02.2021

Næringer som skaper store verdier

MG 0396
20.02.2021

Sjømatsektoren holder stand

Varangerbotn 2 W1 B8361 RGB
20.02.2021

Varehandel i transformasjon

2W1B4042
20.02.2021

Kraftproduksjon og kraftforedlende industri

Vadsø 2 W1 B9945 RGB
20.02.2021

God byggeaktivitet, men usikkerhet for 2021

Ivars utinans FZ Pv Eam SYD8 unsplash
20.02.2021

Et koronarammet reiseliv

BÅ TSFJORD 2 W1 B8820 RGB
20.02.2021

Store forskjeller blant tjenesteyterne

2W1B0436-RGB
20.02.2021

Klimaomstilling og klimagassutslipp

ALTA 2 W1 B9062 RGB
20.02.2021

Økt regional innovasjon og kompetansebehov

Vadsø 2 W1 B9998 RGB
20.02.2021

Kan fjernarbeid gjøre det lettere å rekruttere talentene?

Alta 2 W1 B9287 RGB
20.02.2021

Hvem eier bedriftene i Nord-Norge?

BÅ TSFJORD 2 W1 B8624 RGB
20.02.2021

KB 2020: Les Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2020 på 7 minutter

Alta 2 W1 B7387 RGB
29.01.2021

Brukes innkjøp og anbud i det offentlige til klimaomstilling?

Thumbnail IMG 4983
08.01.2021

Klimaomstilling- og tilpasningstiltak i offentlig sektor i Nord-Norge

IMG 0390
19.11.2020

Forventnings­barometeret 2020: Forventninger i offentlig sektor

2 W1 B6427 RGB
19.11.2020

Forventnings­­barometeret 2020 ekstra: Bærekraft & Klimarisiko

2W1B6728-RGB
19.11.2020

Barometer 2020x: Unge voksne i nord

Thumbnail IMG 4868
19.11.2020

Forventnings­barometeret 2020: Forventninger i privat sektor

EDK0349
04.11.2020

Rekruttering til styrer og bedrifter i Nord-Norge

2 W1 B4389 C2 A0 RGB
27.10.2020

Kvinner og menn – lønnsnivå i by og grend

Flyplass1
20.10.2020

Tall: Ledigheten faller fortsatt – men flere langtidsledige

Thumbnail IMG 2960
15.10.2020

Bolig i 2020: Les rapporten på 5 minutter!

Thumbnail IMG 2927
15.10.2020

Hvordan vil vi bo framover?

Thumbnail IMG 3318
15.10.2020

Grønne boliger og lån er "hot"

Thumbnail IMG 1692
15.10.2020

Greier boligeierne å betjene gjelden sin?

Thumbnail IMG 0116
15.10.2020

Boligformuen i Nord-Norge

Thumbnail IMG 3529
15.10.2020

Hva skjer med boligmarkedet i kommuner med fall i innbyggertallet?

Thumbnail IMG 1791
15.10.2020

Utleiebolig gir fleksibilitet og kan tiltrekke arbeidskraft til distriktene

Olga bogdanova Gh KB74 M4d4c unsplash
15.10.2020

Demografi og boligmarked

Thumbnail IMG 3302
15.10.2020

Hva slags boliger vil vi ha i framtiden?

Jordan mcqueen 88 XM5 Al3 A Xg unsplash
25.09.2020

Helse og verdiskaping: Vitamin D-mangel hos ungdom

Daniele d andreti s Cqk Cc Ymtl M unsplash
22.09.2020

Likestilt i arbeidsstyrken – men kjønnsdelt innenfor enkelte sektorer

Elkem salten
12.09.2020

Tall: Utenlandske direkteinvesteringer i Nord-Norge

GW6 A2762 1
12.09.2020

Tall: Ledigheten flater ut

Merknad 2020 09 03 161308
03.09.2020

Tall: Reiselivet i Nord-Norge i juli

Etablerere1 fb
01.09.2020

WOMAN UP: Kvinner som gründerne i Nord-Norge

Befolkning1
31.08.2020

Tall: Nye prognoser for befolkningen i 2050 – hva har endret seg?

Folk5
19.08.2020

Korona-brief: Koronarisiko i Nord-Norge

HASVIK
17.08.2020

Rekordhøy andel kvinnelige ordførere

Pendler7liten
23.07.2020

Pendelen svinger

Sparing nn drone
21.07.2020

Nordnorske sparevaner

Arbeidsledighet1
13.07.2020

Tall: Arbeidsledigheten går gradvis ned, og færre er permitterte

AD
17.06.2020

Hvordan er nordnorske næringer rigget for å håndtere klimarisiko?

Thumbnail IMG 2012
17.06.2020

Klimarisiko: Les rapporten på 5 minutter!

Thumbnail IMG 2361
17.06.2020

Klimarisiko i Nord-Norge

Thumbnail IMG 1990
17.06.2020

Hvordan håndtere klimarisiko?

Ludovic-charlet-1102717-unsplash
17.06.2020

Klimarisiko i Eiendomsnæringen

2 W1 B2065 RGB
17.06.2020

Klimarisiko: Eksempler fra Reiselivsnæringen

Thumbnail IMG 1890
17.06.2020

Klimarisiko i Reiselivsnæringen

7m Mqc0 IS
17.06.2020

Klimarisiko: Eksempler fra Sjømatnæringen

2 W1 B5304 RGB
17.06.2020

Hva er klimarisiko?

Thumbnail IMG 2147
17.06.2020

Klimarisiko i Sjømatnæringen

Ui T Alta
11.06.2020

Please mind the gap

Merknad-2020-05-28-105924
28.05.2020

Tall: Gjeld og inntektsutvikling 2009-2018

Fiskrestraastoff
25.05.2020

Hun står til rors: En undersøkelse av norske yrkesfiskekvinner 1983-2019

Tim-gouw-bwki71ap-y8-unsplash
19.05.2020

Hvordan står det til med likestillingen i Nord-Norges største bedrifter?

Tall
21.04.2020

Tall: Arbeidsledighet i Nord-Norge 21. april 2020

2W1B0745-RGB
03.04.2020

Korona-brief: Arbeidsledighet og permitteringer i Nord-Norge

2W1B0478-RGB-1
31.03.2020

Tall fra Telleren: Verdiskaping i Nord-Norge de fem siste årene

Yanapi-senaud-w Ey8TRGUu LY-unsplash
26.03.2020

Korona-brief: Nordland har landets laveste arbeidsledighet, men de unge taper.

Digital-infrastruktur-i-nord-rapport
22.03.2020

Digital infrastruktur i nord

1
20.03.2020

Korona-brief: Hva menes med #FlattenTheCurve?

Graf
11.03.2020

Korona-brief: Koronavirusets utvikling i Norge sammenlignet med Italia

Nord-norge-2040
04.03.2020

Tall: Eldre i Nord-Norge 2040

Eldre-i-nord-norge
04.03.2020

Tall: Eldre i Nord-Norge

Fodselstall-nord-norge-2019-kbnn
27.02.2020

Tall fra Telleren: Rekordlave fødselstall i Nord-Norge

Airbnb-kbnn
23.02.2020

Tall fra Telleren: Fortsatt eksplosiv Airbnb-vekst i Nord-Norge

Moskenes-topp-grafikk
13.02.2020

Tall: Nyetableringer og konkurser i Nord-Norge 2009-2019

Sunburst
12.02.2020

På Telleren finner du statistikk om Nord-Norge

2W1B2619-RGB
19.12.2019

Tall fra Telleren: Verdiskaping i Nord-Norge

2W1B9771-RGB
20.11.2019

Tall fra Telleren: Sterkeste befolkningsnedgang på over 20 år

Remi-walle-UOwvw Z9Dy6w-unsplash
11.11.2019

Frivillige virksomheter som samfunnsbyggere

2W1B4049
11.11.2019

Kompetanse i nord – tilpasset behov og muligheter?

2W1B3532-RGB-b
11.11.2019

Det nordnorske samfunnet i dag

2W1B0114-RED-RBG
11.11.2019

Nordnorsk demografi: er vi forberedt på hva som venter oss?

2W1B3378-RGB-1
11.11.2019

Status - sysselsettingen

2W1B0777-RGB
11.11.2019

Lønnsutvikling og gjeld i de nordnorske husholdningene

Fiskebåtogpadlere Bo Eide
11.11.2019

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

2W1B4980-RGB
11.11.2019

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316
11.11.2019

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

IMG-2563
11.11.2019

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

2W1B5376-RGB
11.11.2019

Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

2W1B4068-RGB
11.11.2019

Kraftforedlende industri – eksportorientert og konjunkturutsatt

2W1B9647-RGB
11.11.2019

Jord-, skog- og beiteressurser – potensial for utvikling

2W1B3364-RGB
11.11.2019

Bygg og anlegg – hard konkurranse fra utlandet

Daria-nepriakhina-_XR5rkpr HQU-unsplash
11.11.2019

Handlevanene er i endring

John-o-nolan-8mf8r6cvssk-unsplash
11.11.2019

Reiseliv – profesjonalisering og opplevelsesøkonomi gir vekst

2W1B3066-RGB
11.11.2019

Kunnskapsbaserte tjenesteytere i nord

IMG-2585
11.11.2019

Investeringstelleren 2019

Nye-stemmer
31.10.2019

Nye Stemmer: En perspektivmelding fra unge voksne i Nord-Norge

12973114_976585629063147_3086000477149660123_o
19.10.2019

Tall fra Telleren: Utviklingen i reiselivet i Nord-Norge sommeren 2019

48716808447_8243a886ef_k
16.10.2019

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Boris-johnson-brexit-oktober
09.10.2019

Brexit-brief uke 41: Mer Brexit-bråk

2W1B6761-RGB
03.10.2019

Tall fra Telleren: Er vi forberedt på hva som venter oss? Hva med de unge i Nord-Norge om 5 år?

Boris-johnson-tett
25.09.2019

Brexit-brief uke 39: Brexit – med eller uten Boris?

2W1B4688-RGB
19.09.2019

Tall fra Telleren: Befolkningsendring i Nord-Norge

Audhild-fly
13.09.2019

Tall fra Telleren: Har flyskammen ankommet Nord-Norge?

Sandro-cenni-m-Jz XHmo HSM-unsplash-1
11.09.2019

Brexit-brief uke 37: Theresa May sin avtale god likevel?

Skjermbilde00000
04.09.2019

Brexit-brief uke 36: En kronglete vei mot Brexit?

Kajakkifjæra Bo Eide
28.08.2019

Plasthavet i nord

E908d3e9beeff65c8903adddc05887bb
26.08.2019

Den nordlige sjøruten: fremtidsutsikter

14332482347_4428dff15d_z_-Kongsberg
16.08.2019

Droner i nord – våre øyne i luft og i vann

Hammerfest-mekaniske
18.06.2019

Forventnings­barometeret 2019

Brexitogbaerekraft
18.06.2019

Forventnings­barometeret 2019 ekstra: Bærekraft & Brexit

Ludovic-charlet-1102717-unsplash
02.06.2019

Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge

Norway-2083189_1920
15.05.2019

Regional utvikling og synergieffekter

Bru-i-Alta
12.04.2019

Sjømatens veier fra Nord-Norge

2W1B3226-RGB
05.04.2019

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

Trump-1822121
15.03.2019

Handelskrig?

Theresa-May
10.03.2019

Storbritannia, Brexit og Nord-Norge

2W1B1637-RGB
03.03.2019

Den nordlige sjøruten: status

Bilde-1
01.03.2019

«Alt skal med» – en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Svalbard-3394870
12.11.2018

Havet og verdiene som skapes

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.