Tall

Korona-brief: Nordland har landets laveste arbeidsledighet, men de unge taper.

Tirsdag 24. mars publiserte NAV nye arbeidsledighetstall. Som forventet har det vært en kraftig økning i arbeidsledigheten over hele landet. Vi ser her på utviklingen de siste to ukene, med et ekstra blikk på Nord-Norge.

Yanapi-senaud-w Ey8TRGUu LY-unsplash
Foto av Yanapi Senaud / Unsplash

Det er ingen fylker som har en lavere arbeidsledighet enn Nordland og Troms og Finnmark akkurat nå.

Arbeidsledigheten i Norge er nå på 10,4 prosent. Bare én uke tidligere var arbeidsledigheten 5,3 prosent, mens den var nede på 2,3 prosent for to uker siden (10. mars). Antall arbeidsledige har økt fra 65.344 til 291.483 personer i løpet av denne toukersperioden.

Arbeidsledigheten er høyest i aldersgruppen 20-24 år, på hele 16,6 prosent. Arbeidsledigheten faller gradvis for eldre aldersgrupper, og er lavest for personer fra 60 år og oppover, med syv prosent.

Arbeidsledigheten nasjonalt er nå høyest i aldersgruppen 20-24 år, på hele 16,6 prosent.

Reiseliv og transport har hatt den største økningen i arbeidsledigheten, med en arbeidsledighet på 25,2 prosent, opp fra 3,5 prosent to uker tidligere. Arbeidsledigheten blant ledere og ansatte i butikk- og salgsarbeid er også høy, og ligger rundt 20 prosent.

Arbeidsledigheten har økt innenfor alle yrkesgrupper, men det er store forskjeller mellom yrker. Undervisning, akademiske yrker, helse, pleie og omsorg, og jordbruk, skogbruk og fiske har alle en arbeidsledighet under fire prosent.

I Nordland er det nå 10.632 arbeidsledige, opp fra 2.357 to uker tidligere. Dette tilsvarer 8,6 prosent arbeidsledighet, opp fra 1,9 prosent. I Troms og Finnmark har antall arbeidsledige økt fra 2.564 til 12.209, noe som tilsvarer en økning fra 2 prosent til 9,3 prosent. Selv om dette er ekstremt høye tall, er det ingen fylker som har en lavere arbeidsledighet enn Nordland og Troms og Finnmark.

En mulig årsak til at arbeidsledigheten er lavere i Nord-Norge enn resten av landet er at Nord-Norge har en betydelig høyere andel offentlig sysselsatte.

Forskjellene mellom fylker er imidlertid ikke store; Oslo har den høyeste arbeidsledigheten med 12,7 prosent, og alle andre fylker utenfor Nord-Norge har en arbeidsledighet mellom 9,3 (Møre og Romsdal) og 10,6 prosent (Viken, og Vestfold og Telemark).

Arbledighet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.