Nord-Norge påvirkes av en rekke forhold som har betydning for samfunnet vi lever i, menneskene som bor her og næringslivets konkurranseevne. Både regionale, nasjonale og globale hendelser og beslutninger får betydning for hvilke muligheter, begrensninger og utvikling Nord-Norge har, nå og i fremtiden.

2W1B2619-RGB

Konjunkturbarometer for Nord-Norge har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år, og Kunnskapsbanken er en del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsansvar.

Kunnskapsbanken blir til i samarbeid med kunnskapsprodusenter i Nord-Norge.

Kunnskapen finnes i ulike former på Kunnskapsbanken, både som rapporter, notat, podkaster og statistikk. Denne kunnskapen skal bidra til økt innsikt, lærdom og viten om forhold som betyr noe for Nord-Norge, og tas i bruk i utviklingen av samfunnet vårt.

Statistikk på Kunnskapsbanken kommer fra offentlig kilder som for eksempel SSB, NAV og ulike direktorat som innhentes og bearbeides spesielt for Kunnskapsbanken. Publisert statistikk skal være relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell og punktlig, sammenlignbar, sammenhengende, lett tilgjengelig og godt dokumentert.

Kunnskap ligger til grunn for SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet, og for SpareBank 1 Nord-Norges arbeid med bærekraft, med hovedfokus på mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst».

Gjennom Kunnskapsbanken skal SpareBank 1 Nord-Norge bidra til:


Kontakt:

Ansvarlig redaktør for Kunnskapsbanken: Jeanette Gundersen

Redaktør for podkasten Nord-Norge i verden: Jeanette Gundersen

Redaktør for klima og bærekraft: Ragnhild Dalheim Eriksen

Snn samfunnsl logo farge