Nord-Norge påvirkes av en rekke forhold som har betydning for samfunnet vi lever i, menneskene som bor her og næringslivets konkurranseevne. Både regionale, nasjonale og globale hendelser og beslutninger får betydning for hvilke muligheter, begrensninger og utvikling Nord-Norge har, nå og i fremtiden.

2W1B2619-RGB

Konjunkturbarometer for Nord-Norge har bidratt til kunnskap om landsdelen siden 1995, og Kunnskapsbanken er en del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsansvar.

Kunnskapsbanken blir til i samarbeid med ulike kunnskapsleverandører.

Kunnskapen finnes i ulike former på Kunnskapsbanken, både som rapporter, notat og podkaster. Denne kunnskapen skal bidra til økt innsikt, lærdom og viten om forhold som betyr noe for Nord-Norge, og tas i bruk i utviklingen av samfunnet vårt.

Kunnskap ligger til grunn for SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet, og for SpareBank 1 Nord-Norges arbeid med bærekraft, med hovedfokus på mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst».

Gjennom Kunnskapsbanken skal SpareBank 1 Nord-Norge bidra til:


Kontakt:

Ansvarlig redaktør for Kunnskapsbanken: Jeanette Gundersen

Redaktør for podkasten Nord-Norge i verden: Jeanette Gundersen

Redaktør for klima og bærekraft: Ragnhild Dalheim Eriksen

Snn samfunnsl logo farge