RAPPORT

Boligrapporten for Nord-Norge 2021

Rapporten er utarbeidet av KPB på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge.

TALL: BOLIG

BOLIGRAPPORTEN 2020

Bolig 2020