RAPPORT

Bolig i Nord-Norge

Har vi en boligsituasjon som er rustet for utviklingstrekkene vi nå ser i landsdelen?

I fjorårets boligrapport var temaet tapere og vinnere i boligmarkedet basert på prisutviklingen i landsdelen. I år er temaet tapere og vinnere sett ut fra boligmasse og boligtype, og sett i forhold til by og land, men også i forhold til demografisk utvikling.

Rapporten er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge.

TALL: BOLIG