Rapporter

Greier boligeierne å betjene gjelden sin?

For de fleste av oss innebærer det å eie bolig at vi også har boliggjeld. Gjeldsgraden viser forholdet mellom gjeld og inntekt, og brukes ofte for å uttrykke hvor sårbare husholdningene er for framtidige renteøkninger eller nedgang i økonomien.

Thumbnail IMG 1692
Foto av kbnn:

Tall: Gjeld og inntektsutvikling 2009-2018

Gjennomsnittsinntekten (brutto) i landsdelen lå i 2018 på 440 000 kroner, noe under landsgjennomsnittet på 471 000 kroner. Ser vi tiårsperioden 2009–2018 under ett, har lønnsveksten i Troms og Nordland vært noe sterkere enn den nasjonale, mens Finnmark hadde en noe svakere utvikling.

Dette betyr at selv om lønnsnivåene i Troms og Nordland er lavere enn i Norge, så er disse kommunene i ferd med å tette gapet. I Finnmark har gapet økt.

For innbyggerne i landsdelen med gjeld lå den i snitt på 955 000 kroner. Dette var nesten 100 000 kr lavere enn det nasjonale snittet. I perioden 2009–2018 har gjeldsveksten per innbygger vært på nesten 300 000 kr i landsdelen, noe lavere enn det nasjonale snittet på 360 000 kroner.

Gjeldsveksten i landsdelen har også vært lavere enn den nasjonale, når vi holder Oslo og Akershus utenfor tallene.

Forholdet mellom gjeld og inntekt (gjeldsgraden) har hatt en svak vekst i perioden. Veksten for landsdelen har vært noe lavere enn den nasjonale veksten. Dette betyr at sårbarheten har økt noe i forhold til framtidige lønnsøkninger.

Parallelt ser vi at rentebelastningen har falt, i tråd med lavere utlånsrenter og generell lønnsvekst hos sysselsatte. Landsdelen har i stor grad hatt samme utviklingen som det man har hatt på nasjonalt nivå.

Lav rente de siste årene har gjort at boliggjelden har blitt en mindre tung bør å bære for mange boligeiere. Høy gjeld innebærer likevel en stor risiko dersom rentene øker. I dag er renten på et historisk lavt nivå, men spørsmålet mange stiller seg, er: Når vil den gå opp?

Ikke alle vil tåle en renteøkning på noen prosentpoeng, som kan gi seg utslag i økte kostnader på flere tusen kroner per måned. For disse kan løsningen være å binde renta framfor å ha flytende rente. En fordel med fastrente er at den gir større forutsigbarhet, men få velger denne løsningen i dag.

Ved utgangen av 2019 var det i underkant av 8 prosent av alle husholdningene i landet som hadde valgt å binde renten sin.

Gjennomsnittsgjelden per kvadratmeter bolig i Norge var i 2018 på 11 000 kroner, mens snittet i landsdelen var på 8800 kroner. Snittet var høyest i Troms, med 9500 kr, mens verdiene for Finnmark og Nordland var henholdsvis 8700 og 8400 kroner.

Gjennomsnittsgjelden per kvadratmeter har økt i både de tre nordligste fylkene og på landsbasis i perioden 2012–2018, noe som har sammenheng med prisutviklingen på boliger. I Nord-Norge var økningen, både målt i kroner og i prosent, størst i Troms. Fra 2012 til 2018 økte gjeld per kvadratmeter i fylket i snitt med 2300 kr per år.

Selv om gjelden per kvadratmeter økte mye i Nord-Norge i denne seksårsperioden, var veksten lavere enn på landsbasis, både målt i kroner og prosent.

Thumbnail IMG 1215
Foto av kbnn:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.