Rapporter

Utleiebolig gir fleksibilitet og kan tiltrekke arbeidskraft til distriktene

Å leie bolig kan bety mindre forpliktelser, mer frihet og mer fleksibilitet.

Thumbnail IMG 1791
Foto av kbnn:

Selv om de fleste nordmenn eier egen bolig, er det fortsatt mange som leier boligen de bor i. Mens enkelte leier fordi de ikke har økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet, er det andre som leier fordi de selv ønsker det.

Å leie bolig kan bety mindre forpliktelser, mer frihet og mer fleksibilitet.

Et velfungerende leiemarked bidrar til større variasjon i boligmarkedet fordi målgruppene kan være forskjellig fra de som eier bolig.

Utleiemarkedet spiller en viktig rolle for mobiliteten i arbeidsmarkedet.

Figuren viser at andelen i 2019 som leier, er litt større i Bodø og Tromsø (sentralitet 3) enn i de andre kommunene i Nord-Norge.

I mange livsfaser er det å leie en bolig nødvendig, noe som blant annet er vanlig blant studenter. Det siste kan være med å forklare den høye andelen leietakere spesielt i universitetsbyene Bodø og Tromsø.

Tilsvarende spiller utleiemarkedet en viktig rolle for mobiliteten i arbeidsmarkedet, som eksemplet nedenfor viser. Figuren viser også at utbredelsen av borettslagsleiligheter øker jo mer sentral en kommune er.

Cermaq Norway er en bedrift i Steigen som har erfart at det kan være utfordrende å skaffe nok boliger for nyansatte i en kommune med rundt 2500 innbyggere. Høsten 2017 planla bedriften oppstart av et lakseslakteri i kommunen neste vår. Den hadde da behov for mellom 30 og 40 nyansatte. Rekrutteringen gikk greit, men mange ansatte ble rekruttert utenfor kommunen og trengte derfor et sted å bo:

– Sammen med Steigen Næringsforum innkalte vi til et møte for å diskutere boligsituasjonen i kommunen, forteller seniorrådgiver HR Hilde Sivertsen i Cermaq. På møtet deltok blant annet Husbanken, kommunen, private utbyggere, grendelagene og ellers folk som bor i Steigen. Målet var å få til et mer velfungerende boligmarked i kommunen.

Resultatet ble 30 utleieleiligheter fra Nordic Smart House og at flere lokale utbyggere igangsatte boligbygging for salg og utleie av blant annet tomanns- og firemannsboliger. I Steigen er det dessuten mange hus som står tomme fordi eieren bor et annet sted. Flere av disse ble nå leid ut en periode for å avhjelpe boligsituasjonen.

– Gjennom et godt samarbeid med mange aktører løste boligutfordringen seg for oss, forteller Sivertsen. – Det var ikke nødvendigvis «drømmeboligen» alle fikk med en gang, men også det bedret seg etter hvert som vi fikk flere boliger i kommunen og med det også en sirkulasjon i boligmarkedet. I ettertid ser vi at det ikke bare var ansatte hos oss som fikk ny bolig, men at flere andre innbyggere i kommunen kunne nyte godt av at nye boliger var kommet til.

Samtale med Hilde Sivertsen (18.06.2020)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.