Kunnskapsbanken:

Oppdatert kunnskap om Nord-Norge

Siste

Artikler

2W1B0745-RGB

Korona-brief: Arbeidsledighet og permitteringer i Nord-Norge

Arbeidsledigheten øker, og mindre mobilitet rammer særlig de lokale og regionale handelssentrene i Nord-Norge.

2W1B0478-RGB-1

Tall fra Telleren: Verdiskaping i Nord-Norge de fem siste årene

Nord-Norge har hatt høyere vekst i verdiskaping enn resten av landet de siste ti årene. Hvor kommer Nord-Norges kraftige vekst i verdiskaping fra, og hvilke næringer har de fem siste årene vært viktigst i landsdelen?

Yanapi-senaud-w Ey8TRGUu LY-unsplash

Korona-brief: Nordland har landets laveste arbeidsledighet, men de unge taper.

Tirsdag 24. mars publiserte NAV nye arbeidsledighetstall. Som forventet har det vært en kraftig økning i arbeidsledigheten over hele landet. Vi ser her på utviklingen de siste to ukene, med et ekstra blikk på Nord-Norge.

Tim-gouw-bwki71ap-y8-unsplash

Hvordan står det til med likestillingen i Nord-Norges største bedrifter?

Vi har gjort en undersøkelse av de 100 største nordnorske bedriftene målt i antall ansatte, og studert andelen kvinner blant daglige ledere og styreledere.

Digital-infrastruktur-i-nord-rapport

Digital infrastruktur i nord

Godt utbygd infrastruktur er avgjørende for bosettingen og næringsutviklingen i Nord-Norge. Denne rapporten tegner et øyeblikksbilde av statusen for utbygging av digital infrastruktur i Nord-Norge, og synliggjør mulige problemstillinger knyttet til infrastrukturen på kort og mellomlang sikt.

2W1B3378-RGB-1

Status - sysselsettingen

Fortsatt økt sysselsetting, men svakere vekst enn i 2018. Samlet sett har sysselsettingen i Nord-Norge økt i første halvdel av 2019, men veksten var svakere enn i 2018.

Nye-stemmer

Nye Stemmer: En perspektivmelding fra unge voksne i Nord-Norge

De representerer fremtiden, men hva vet vi om dem? ‘Nye Stemmer’ løfter frem perspektivene til dagens unge voksne i Nord-Norge.

Konjunktur­barometer for Nord-Norge 2019

Forventnings­barometer for Nord-Norge 2019

Lyd

Podcast

Podcast_nn-i-verden

Denne podcasten tar for seg hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.

Nord-Norge i verden #34: Krise gir digitalt løft for utdanningssektoren

  • 14.05.2020

Koronakrisen tvinger samfunnet til å tenke nytt og ta i bruk teknologiske løsninger for å få hjulene til å gå rundt. Dette gjelder også utdanningssektoren, hvor elever og studenter må logge på - i stedet for å møte opp. En av konsekvensene er at det foreløpig ikke er noen elever ved videregående skoler i Troms og Finnmark som har droppet ut i løpet av koronakrisen. Hvor langt er digitaliseringen kommet innenfor utdanningssektoren? Hvilke konsekvenser vil koronakrisen få for utdanningstilbudet i fremtiden? Programleder Stein Vidar Loftås har med seg Børre Krudtå, Mona Mathisen og Tommy Nordeng. Børre Krudtå er divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune. Mona Mathisen er seksjonsleder for utdanning.no. Tommy Nordeng er daglig leder i e-læringsbedriften Cerpus AS.

Nord-Norge i verden #33: Hva er et liv verdt?

  • 30.04.2020

Hva er verdien av et liv? Under koronakrisen har denne problemstillingen blitt løftet opp og skapt debatt og undring. For kan man – og bør man – sette en prislapp på et menneskeliv? I denne episoden møter du forsker Rune Elvik og samfunnsøkonom Marie Storli. Rune Elvik er Norges fremste ekspert på trafikksikkerhet, og jobber i dag ved Transportøkonomisk institutt. Marie Storli leder Rethinking Economics i Norge, et nettverk av nytenkende forskere og studenter innenfor samfunnsøkonomi.

Programleder er Stein Vidar Loftås.

Nord-Norge i verden #32: Innovasjon og krise

  • 18.04.2020

Alle inntektene forsvant over natten. Men Bernhard Siebert i Tromsø Budget Tours lar seg ikke knekke så lett: På noen dager etablerte han Matlevering.net og tilbyr nå innkjøp og levering av dagligvarer til innbyggerne i Tromsø. Du møter gründer Bernhard Siebert i denne episoden. Du får også høre direktør i Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal. For hvilke ordninger finnes det for de som nå ser forretningsmuligheter?