Podkast Se alle
BÆREKRAFTSUNDERSØKELSEN 2024

Bærekraftsundersøkelsen 2024

Bærekraftsundersøkelsen belyser holdningene til bærekraft blant innbyggere, bedrifter og kommuner i Nord-Norge.

Rapporten synliggjør hvilke drivere og barrierer som finnes for omstilling, utvikling, prioriteringer og ulike tiltak.

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 2
BAEREKRAFT 2024 MG KBNN 4
23.05.2024

Klimaholdninger i Nord-Norge

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 1
23.05.2024

Bærekraftige valg i Nord-Norge

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 9
23.05.2024

Bærekraftige tilbud og etterspørsel i nord

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 16
23.05.2024

Bærekraftens påvirkning i Nord-Norge

BAEREKRAFT 2024 MN KBNN 1
23.05.2024

Om bærekraftsundersøkelsen 2024

Attraktive Nord-Norge

Attraktive Nord-Norge

Nord-Norge har et stort og unikt potensial for vekst og utvikling. Gjennom undersøkelser, analyser og kartlegginger belyser denne artikkelserien hvordan vi kan gjøre Nord-Norge enda mer attraktivt både for folk og næringsliv.

Attraktive nord norge 2024
Kbnn hvem flytter mars 2024 min
21.03.2024

Flyttestrømmene: Hvem forlater Nord-Norge?

Attraktive nord norge artikkel 1
25.01.2024

Andre flyttemotiver i nord enn i sør

Attraktive nord norge tiltak behov forskjell kbnn jan 2024
25.01.2024

Hva skal til for at folk skal ønske å bosette seg i Nord-Norge?

Attraktive Nord Norge Andre flyttemotiver i nord enn i sor kbnn jan 2024
25.01.2024

Attraktive Nord-Norge: Should I stay or should I go?

Forventningsbarometeret for Nord-Norge

Forventnings­barometeret for Nord-Norge

Forventnings­barometeret for Nord-Norge viser hva næringslivslederne og ledere i offentlig sektor tror om framtiden i nord, og deres syn på den økonomiske utviklingen de siste tre månedene – og forventningene 12 måneder frem i tid.

Kbnn fb2024 var 4
Fb2024 v kbnn mn 1
08.04.2024

Forventninger 2024: Forsiktig optimisme i nord

Fb2024 v kbnn koap 4
08.04.2024

Færre bedrifter vektlegger klimarisiko i strategiske valg

Boligrapport

Boligrapporten for Nord-Norge

Boligrapporten for Nord-Norge 2024 ser nærmere på utviklingen av boligmarkedet i landsdelen.

Bolig 2024 kbnn mg
Bolig kbnn april 2024 2 mn min
17.04.2024

Flere forventer økte boligpriser og bedre økonomi

Bolig februar 2024 kbnn3 mn
26.02.2024

Nord-Norge over landssnittet for boligbygging

Barometer X

Ung i nord

Innsikt og kunnskap om de unge er viktig for beslutninger som tas i dag – om fremtiden. Kunnskapsbanken setter derfor et ekstra fokus på unge voksne og hva som ligger til grunn for deres livsvalg.

Ungdom i nord 2022 2
Barometer 2023 x kbnn koab 1
23.10.2023

Barometer 2023X

ENG barometer 2023 x kbnn koab 1
15.11.2023

Barometer 2023X – English Edition

Ks yrkesvalg kbnn 2023
28.03.2023

Gutter og jenter tar tradisjonelle utdanningsvalg

Sjef i eget liv kbnn 2 kunnskapsbanken for nord norge 2023
23.03.2023

Hva bruker ungdom i Nord-Norge penger på?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.