Test2sq

Gjennom Barometer 2020x belyser unge voksne positive og negative sider ved livet i Nord-Norge. Hva fungerer godt der de bor, og hvilke områder bør forbedres? Hva former unge voksnes oppfatning av Nord-Norge, og hvordan kan vi gjøre landsdelen enda mer attraktiv?

Er du i alderen 18-34? Ta del i Barometer 2020x her

Siste

Artikler

Utforsk flere artikler

Kunnskapsbanken

Søk i Kunnskapsbanken

Hva søker andre på?

Populære emner

Pandemi

Covid-19

Tall

Tall fra Telleren