Kunnskapsbanken:
Oppdatert kunnskap
om Nord-Norge!

Siste

Rapporter

Bru-i-Alta

Sjømatens veier fra Nord-Norge

Denne rapporten om sjømatens veier i nord gir et oversiktsbilde av hvor produksjonen skjer og hvilke ruter sjømaten tar mot markedene. Kunnskap og fakta i rapporten vil være relevant både for transportplanlegging og utvikling av mer effektive og bærekraftige transportløsninger fra landsdelen.

2W1B3226-RGB

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

Lakseprisen har doblet seg siden 2012, fra 32 kroner per kilo (inflasjonsjustert) til rundt 63 kroner de tre første månedene i 2019 (tall fra SSB). Årsakene bak økningen i lakseprisen er sammensatte. Vi har analysert effektene av endringer i eksportvolum, valutakurs og etterspørselsvekst, og sett på hvor mye disse har bidratt til prisøkningen på laks de siste åtte årene.

Theresa-May

Storbritannia, Brexit og Nord-Norge

Næringslivet i Nord-Norge er sterkt rettet mot eksport av varer og tjenester til utlandet. Dette har sikret fart i den nordnorske økonomien og skjermet landsdelen i perioder som har vært preget av nasjonal oppbremsing. Samtidig gjør det landsdelen sårbar for økonomisk uro og nedgang i andre deler av verden, og i dette tilfellet: brexit.

Trump-1822121

Handelskrig?

Handelskrigen mellom verdens to største økonomier vil kunne få betydelige konsekvenser for norsk og nordnorsk økonomi og eksport.

Wibecke-016-web

Fortellinger fra nord

Det fins mange ulike framstillinger av Nord-Norge og det nordlige. Dette bildet er i endring. Fortellinger om råvarer og eksotisk natur er byttet ut med egne nordnorske, samiske og arktiske identitetsfortellinger. Landsdelen preges av forskning, vitenskap og utdanning.

2W1B1637-RGB

Den nordlige sjøruten: status

Dette er første rapport i en serie om shippingpotensialet i den nordlige sjørute mellom Europa og Asia, og framtidig industriutvikling langs samme strekning. I denne rapporten får du et solid kunnskapsgrunnlag!

Konjunktur­barometer for Nord-Norge 2018

Siste

Podcast

Bgtegerw-2

Nord-Norge opplever gode tider. Men hvorfor er det slik? I denne podcastserien vil vi ta for oss hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.

 • Podcast levert av av: SpareBank 1 Nord-Norge
 • Programleder: Stein Vidar Loftås
 • Produsert av: Helt Digital
 • Musikk: Emil Karlsen

Nord-Norge i verden #3: Hva skjer med kronekursen?

 • 11.04.2019

Hva skjer med kronekursen? Og hvordan påvirkes vi i Nord-Norge av valutakursene? Vi snakker med Jan Hestad fra SpareBank 1 Markets og sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen fra Sjømatrådet.

Nord-Norge i verden #2: Hvorfor gjør Trump det han gjør?

 • 15.03.2019

Forstår USAs president konsekvensene av handelskriger, og hva betyr USAs aggressive handelspolitikk for oss i Nord-Norge? For å finne svar har vi fått med oss Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets og avtroppende konsernsjef for SpareBank 1 Nord-Norge Jan-Frode Janson.

Nord-Norge i verden #1: Puster vi med verden?

 • 08.03.2019

Vi snakker med ansvarlig redaktør for Kunnskapsbanken, Audhild Dahlstrøm og administrerende direktør for NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås - om turister, brexit og hva dette betyr for oss i Nord-Norge.

Artwork-næringspodden

I Næringspodden får vi oppleve nordnorsk næringsliv fra innsiden. Vi besøker gründere og næringslivsledere i hele landsdelen, og får kunnskap om bransjen, personlige historier, tall og fakta.

 • Podcast levert av: SpareBank 1 Nord-Norge
 • Programleder: Kjersti Eline Tønnessen Busch
 • Produsert av: SALT
 • Musikk: Benjamin Mørk

Næringspodden #1: Marked for rein drift

 • 16.04.2019

Hvordan er arbeidshverdagen og økonomien til en reineier? Og hva er verdien av å drive med rein? Vi møter reineier Inga Anne Karen Sara i Masi i Finnmark.

Næringspodden #2: Oppdrett for fremtiden

 • 25.04.2019

Tore Lundberg tjener millioner på lakseoppdrett. Hva tenker han om utfordringene til oppdrettsnæringen, og hva er hans motivasjon for å skape verdier i Gratangen? En podcast om lakselus og miljøutfordringer, landbaserte anlegg og ny teknologi.