Kunnskapsbanken:
Oppdatert kunnskap om
Nord-Norge!

Siste

Artikler

2W1B2619-RGB

Tall fra Telleren: Verdiskaping i Nord-Norge

Hvordan utvikler verdiskapingen i Nord-Norge seg? Nordland har høyest verdiskaping i nord, men lavere vekst enn Finnmark og Troms de siste årene. Finnmark hadde svakere vekst enn Nordland og Troms i 2018, men leder an med høyest vekst de siste ti årene. Alle nordnorske fylker har høyere vekst i verdiskapingen enn resten av landet de siste ti årene.

2W1B3066-RGB

Kunnskapsbaserte tjenesteytere i nord

Kunnskap blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for innovasjon, økonomisk utvikling og vekst. I kjølvannet av dette har andelen kunnskapsarbeidsplasser økt i den vestlige delen av verden, der den største veksten har kommet innenfor KIFT-næringene.

2W1B4980-RGB

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon.

2W1B3532-RGB-b

Det nordnorske samfunnet i dag

Nordområdene står sterkt som produsent av viktige råvarer. Det kan derfor forventes en fortsatt sterk interesse i nord fra andre aktører og regioner om posisjonering og sikring av tilgang til ressurser.

Fiskebåtogpadlere Bo Eide

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

Norge har god og bærekraftig bestandsforvaltning av fiskeriressursene, og kvotene er fortsatt på et høyt nivå. I Nord-Norge ble det ført i land totalt 991 000 tonn villfisk i 2018.

2W1B0114-RED-RBG

Nordnorsk demografi: er vi forberedt på hva som venter oss?

Konjunktur­barometer for Nord-Norge 2019

Forventnings­barometer for Nord-Norge 2019

Lyd

Podcast

Podcast_nn-i-verden

Nord-Norge opplever gode tider. Men hvorfor er det slik? I denne podcastserien vil vi ta for oss hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.

  • Podcast levert av av: SpareBank 1 Nord-Norge
  • Programleder: Stein Vidar Loftås
  • Redaktør: Audhild Dahlstrøm
  • Produsert av: Helt Digital
  • Musikk: Emil Karlsen

Nord-Norge i verden #25: Starter kampen om Nord-Norge

  • 20.01.2020

Ingen har så mye makt over Nord-Norges fremtid som politikerne. Nord-Norge i verden tar derfor for seg sentrale politikere for å finne ut hva de egentlig mener.Først ut er nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Har hun statsminister-ambisjoner? Hvordan vil Arbeiderpartiet endre Nord-Norge? Hva med Nord-Norge-banen og fylkessammenslåing? Og kan de virkelig bli enige med Senterpartiet? I denne episoden får vi høre samtalen mellom programleder Stein Vidar Loftås og Hadia Tajik.

Nord-Norge i verden #24: Stemmen fra nord – en juleprat med Skjalg Fjellheim

  • 03.01.2020

Programleder Stein Vidar Loftås møter politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Fjellheim har en skarp penn og sterke meninger. Han provoserer og skaper debatt – og fremsnakker Nord-Norge overalt hvor han er. I denne episoden blir vi bedre kjent med det mange mener er stemmen fra nord.