Podkast Se alle
Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2023

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2023

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. Barometeret er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger.

Les hele barometeret her!

Kb koap 2023 1
KB nordnorsk perspektiv 1
08.11.2023

Konjunkturbarometer: Nordnorsk perspektiv

Liv b ulriksen agenda nord norge 2023 b
08.11.2023

Historiene vi forteller

Les rapporten pa 5 minutter
08.11.2023

Les barometeret på fem minutter

KB atter et godt ar i sjomatsektoren 1
08.11.2023

Atter et godt år i sjømatsektoren – stagnering i 2024?

Kb byggentreprenorene holder pusten kbnn 2023 koap 3
08.11.2023

Byggentreprenørene holder pusten

Forventningsbarometeret for Nord-Norge

Forventnings­barometeret for Nord-Norge

Forventnings­barometeret for Nord-Norge viser hva næringslivslederne og ledere i offentlig sektor tror om framtiden i nord, og deres syn på den økonomiske utviklingen de siste tre månedene – og forventningene 12 måneder frem i tid.

FB 2023 kbnn koap 2
Fb 2023 kbnn koap 4
17.10.2023

Forventnings­barometer høst 2023: Hovedfunnene

FB 2023 host kbnn 1
17.10.2023

Forventnings­barometer 2023: Privat sektor

Fb 2023 host kbnn koap 5
17.10.2023

Forventningsbarometer 2023: Offentlig sektor

Kraft i nord 2023

Kraft i nord 2023

Denne rapporten tar for seg den komplekse kraftsituasjonen i Nord-Norge, som står overfor utfordringer knyttet til økende etterspørsel, begrenset nettkapasitet, og usikre geopolitiske og økonomiske forhold.

Kraft koap kbnn front
KRAFT KOAP KBNN8
30.10.2023

Industriell vekst og klimaomstilling setter press på kraftsystemet

KRAFT MG KBNN14
30.10.2023

Kraft i nord: Behov, investeringer og industrielle barrierer

KRAFT MG KBNN3
30.10.2023

Strømnettet – en nøkkel for vekst i nord

Boligrapport

Boligrapporten for Nord-Norge

Boligrapporten for Nord-Norge 2023 ser nærmere på utviklingen av boligmarkedet i landsdelen.

Bolig 2 mai 2023 mats gangvik for kunnskapsbanken for nord norge kbnn
Bolig 1 mai 2023 mats gangvik for kunnskapsbanken for nord norge kbnn
22.05.2023

Kraftig fall i boligbyggingen

Bolig pris kbnn kunnskapsbanken nord norge
12.04.2023

Forventer økende boligpriser tross trangere økonomi

Mats Gangvik 6 3
03.03.2023

Lavere byggeaktivitet i Nord-Norge

Barometer X

Ung i nord

Innsikt og kunnskap om de unge er viktig for beslutninger som tas i dag – om fremtiden. Kunnskapsbanken setter derfor et ekstra fokus på unge voksne og hva som ligger til grunn for deres livsvalg.

Ungdom i nord 2022 2
Barometer 2023 x kbnn koab 1
23.10.2023

Barometer 2023X

ENG barometer 2023 x kbnn koab 1
15.11.2023

Barometer 2023X – English Edition

Ks yrkesvalg kbnn 2023
28.03.2023

Gutter og jenter tar tradisjonelle utdanningsvalg

Sjef i eget liv kbnn 2 kunnskapsbanken for nord norge 2023
23.03.2023

Hva bruker ungdom i Nord-Norge penger på?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.