Kunnskapsbanken:
Oppdatert kunnskap om
Nord-Norge!

Siste

Artikler

2W1B4068-RGB

Kraftforedlende industri – eksportorientert og konjunkturutsatt

Det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge ligger på Helgeland i Nordland. Regionen huser fire av landsdelens åtte industribedrifter. Tre bedrifter er lokalisert i andre deler av Nordland og én i Troms. I sum sysselsatte industribedriftene om lag 2100 årsverk i 2018.

2W1B3364-RGB

Bygg og anlegg – hard konkurranse fra utlandet

Det er fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsnæringen i landsdelen, selv om nivået målt i igangsatte kvadratmeter falt noe fra 2017 til 2018.

2W1B9647-RGB

Jord-, skog- og beiteressurser – potensial for utvikling

Nordland er det desidert største jordbruksfylket i landsdelen og står alene for om lag tre fjerdedeler av alle leveranser til slakteriene i nord. Her finner man også de to største kommunene målt i leveranser. Det ble levert 160 millioner liter melk fra nordnorske melkeprodusenter i 2018 – en nedgang på 3 prosent fra 2009.

IMG-2563

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

I 2018 omsatte sektoren i landsdelen for 19,8 milliarder kroner og sysselsatte 6920 personer. Sysselsettingen økte med litt over 100 årsverk fra 2017, mens omsetningen økte med 6,4 prosent.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

Ved inngangen til 2016 var det tre produserende olje- og gassinstallasjoner i Nord-Norge (Norne, Skarv og Hammerfest LNG), i dag er det fem.

Nye-stemmer

Nye Stemmer: Perspektivmelding 2019

Hvilken opplevelse har de unge i Nord-Norge av landsdelen, og hvordan kan vi begynne å løse utfordringene de ser?

Konjunktur­barometer for Nord-Norge 2019

Forventnings­barometer for Nord-Norge 2019

Lyd

Podcast

Podcast_nn-i-verden

Nord-Norge opplever gode tider. Men hvorfor er det slik? I denne podcastserien vil vi ta for oss hendelser og trender i verden som påvirker nordnorsk økonomi.

  • Podcast levert av av: SpareBank 1 Nord-Norge
  • Programleder: Stein Vidar Loftås
  • Redaktør: Audhild Dahlstrøm
  • Produsert av: Helt Digital
  • Musikk: Emil Karlsen

Nord-Norge i verden #21: LIVE: Løsningen på det nordnorske paradokset

  • 25.11.2019

Nord-Norge har alle forutsetninger for å lykkes, men står overfor store utfordringer. Mange av disse kan løses gjennom digitalisering, mener administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen. Han tar et oppgjør med manglende vilje og ønske om å omfavne mulighetene som åpnes gjennom digitalisering, og etterlyser strategier og verktøy. “Noe må gjøres, og vi må ta tak nå. Vi kan ikke vente”, sier Ulriksen i sitt foredrag. I denne episoden får du lyden av Ulriksens foredrag under Agenda Nord-Norge i Narvik 11. november 2019.

Nord-Norge i verden #20: LIVE: Utflytting – eller er det egentlig utkasting?

  • 25.11.2019

"Er det egentlig utflytting når du ikke er et alternativ å bli? Hvis folk ikke kan leve som hele seg, kan vi ikke forvente at de blir. Så selv om vi kaller det utflytting, er det kanskje noen ganger utkasting. I Nord-Norge er hver femte innbygger negativ til homofile" (Ingvild Endestad). Ingvild Endestad er leder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH). I sitt foredrag under årets Agenda Nord-Norge tok hun et kraftig oppgjør med nordnorske fordommer. I denne episoden får du lyden av Endestads foredrag under Agenda Nord-Norge i Narvik 11. november 2019.