Konjunkturbarometer

Store forskjeller blant tjenesteyterne

Det er et klart skille mellom de som primært leverer tjenester til husholdningene, og de som stort sett har næringslivskunder. Koronapandemien har skapt store utfordringer for en rekke av yrkesgruppene i sektoren, og det har vært et betydelig fall i aktiviteten.

BÅ TSFJORD 2 W1 B8820 RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn: / Kennet Aarnes Albertsen

Tjenesteytende sektor omfatter svært mange virksomheter med vidt forskjellige forretningsområder. Det er et klart skille mellom de som primært leverer tjenester til husholdningene, og de som stort sett har næringslivskunder. Koronapandemien har skapt store utfordringer for en rekke av yrkesgruppene i sektoren, og det har vært et betydelig fall i aktiviteten.

Da samfunnet stengte ned i mars 2020, var det særlig én gruppe som ikke fikk utført sitt virke: de husholdningsrettede tjenesteyterne. Eksempler på yrkesgrupper som ble rammet tidlig, er frisører, tannleger og hudpleiere. Felles for alle disse er at de har nær en-til-en-kontakt og dermed er svært utsatt både for å bli smittet og for å smitte andre. Kjøreskoler og annen føreropplæring ble også hardt rammet. Etter at myndighetene fikk på plass veiledere for smittevernfaglig forsvarlig drift, fikk disse yrkesgruppene starte opp virksomheten igjen i løpet av våren. Aktivitetsfallet ble dermed midlertidig, og for fjoråret sett under ett ble ikke konsekvensene så store.

Selv om virksomhetene fulgte myndighetenes forskrifter og retningslinjer, var det ikke alltid at kundene kom tilbake i like stor grad. Ett eksempel på dette er kinoene, som til tross for en rekke tiltak ikke klarte å tiltrekke seg så mange kunder som de hadde mulighet til å ha. Alle større kulturarrangementer ble avlyst, noe som rammet arrangørbransjen hardt. For treningssentrene, som etter en lengre nedstengning ble åpnet igjen i midten av juni, var utviklingen noe bedre.

Harstad 0 Y0 A0468 RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn: / På besøk hos Scale Protection, Harstad

For tjenesteyting mot næringslivskunder var det særlig reisebyråene som fikk merke effekten av pandemien. Nasjonale tall viser at omsetningen falt med nærmere 60 prosent de tre første kvartalene i 2020 sammenlignet med samme periode året før. At næringslivet kuttet ut all reisevirksomhet som ikke var strengt nødvendig, ga også kraftig fall i etterspørselen etter leiebiler. Usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen fremover gjorde også at en del virksomheter ble mer forsiktige med kjøp av reklame- og markedsføringstjenester.

Bemanningsselskapene merket krisen særlig gjennom at det ble langt mer utfordrende å rekruttere arbeidskraft fra utlandet som følge av innreisebegrensninger og karantenekrav. Noe lavere etterspørsel fra deler av næringslivet ble i stor grad kompensert med økt etterspørsel fra offentlig sektor, som måtte sette ansatte i karantene for å hindre smitte. Bemannings- og rekrutteringsselskapene gjorde også en viktig jobb med å hjelpe mange over i ny jobb.

Endrede frister, støtteordninger, permitteringsregler og regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger – det har vært mye å holde oversikt over for allerede hardt pressede bedrifter! Dette har igjen gitt økt aktiviteten for de som leverer juridiske og regnskapsmessige tjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.