Rapporter

Nye Stemmer: En perspektivmelding fra unge voksne i Nord-Norge

De representerer fremtiden, men hva vet vi om dem? ‘Nye Stemmer’ løfter frem perspektivene til dagens unge voksne i Nord-Norge.

Nye-stemmer
Illustrasjon av Designit for Nye Stemmer
Nye-stemmer

Last ned perspektivmeldingen (PDF)

Illustrasjon av Designit for Nye Stemmer

Hva betyr mest når unge voksne i Nord-Norge gjør sine valg om livsstil, fritid, utdanning, jobb og bosted?

Nye Stemmer gir innsikt og svar.

Rapporten bringer frem de unges opplevelser og forventninger. Hvilke utfordringer og muligheter ser de for Nord-Norge?

Innsikten i rapporten bidrar til å nyansere og utdype allerede kjent statistikk. Ved å forstå de unges behov og ønsker beveger vi oss fra å vite at de flytter til hvorfor de flytter – og hva vi kan gjøre for å få dem til å bli.

Denne kunnskapen gir et handlingsrom til å tenke nytt om hvilke løsninger som bør realiseres lokalt, regionalt og nasjonalt.

Nye stemmer skal gi deg innsikt og skape refleksjon. Og rapporten er bare begynnelsen.

Nord-Norge har et felles ansvar for å gå fra ord til handling. Vi ønsker å invitere deg med på veien videre.

Bakgrunn for prosjektet

Verdiskaping i Nord-Norge er dypest sett et spørsmål om nasjonal verdiskaping. Og økonomien i nord går godt.

Samtidig viser Konjunkturbarometeret for Nord-Norge en negativ demografisk utvikling: Landsdelen har, som resten av Norge, en stadig større andel eldre i befolkningen. Men sammenlignet med resten av landet er den ventede nedgangen i de yngre aldersgruppene sterkere i Nord-Norge. Bærekraftige regioner har en balansert befolkningssammensetning.

Hvordan kan vi i fellesskap snu trenden?

Realiteten viser at vi vet for lite om hva som er viktig for unge mennesker i nord og hvorfor mange velger å forlate regionen. En av grunnene til dette er at unge voksne i dag i for liten grad medvirker i samfunnsutviklingen.

Det var dette som var starten på Nye Stemmer, et prosjekt støttet og initiert av av Samfunnsløftet til SpareBank1 Nord-Norge.

Gjennom et designdrevet innsiktsarbeid ble 100 unge voksne mellom 18 og 34 år fra hele Nord-Norge involvert for å fortelle hva som er bakgrunnen for valgene de gjør om jobb, bosted, utdanning, fritid og livsstil.

“Nye stemmer: En perspektivmelding fra landsdelens unge voksne” ble lansert på Agenda Nord-Norge i Narvik i november 2019. De 100 nye stemmene var representert i salen.


Innspill, store som små? Det er også mulig å sende oss en e-post på nyestemmer@snn.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

Nye Stemmer er støttet av Samfunnsløftet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.