Nye Stemmer: Perspektivmelding 2019

Hvilken opplevelse har de unge i Nord-Norge av landsdelen, og hvordan kan vi begynne å løse utfordringene de ser?

Nye-stemmer

Illustrasjon av Designit for Nye Stemmer

Trykk her for å lese perspektivmeldingen!

Dette er bare begynnelsen. Nord-Norge har et felles ansvar for å gå fra ord til handling. Hvilken retning Nye Stemmer skal ta videre, er ikke avklart – og det bør skje i samråd med deg. Vi ønsker å invitere deg med på veien videre.


Innspill, store som små? Det er også mulig å sende oss en e-post på nyestemmer@snn.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

Nye Stemmer er støttet av Samfunnsløftet

Les videre

2W1B6761-RGB

Tall fra Telleren: Er vi forberedt på hva som venter oss? Hva med de unge i Nord-Norge om 5 år?

I første halvår 2019 hadde Nord-Norge en nedgang i befolkningen på over 1.000 innbyggere. Samtidig er nordnorske ledere bekymret for tilgangen til kvalifisert arbeidskraft, og våre to nordnorske universiteter rapporterte i år en nedgang i antall søkere. Er dette et forvarsel på hva vi har i vente i årene framover, eller kun midlertidige utfordringer?

2W1B4688-RGB

Tall fra Telleren: Befolkningsendring i Nord-Norge

Vi ser på tall fra Telleren. Hittil i år har befolkningen sunket med over 1000 personer; 666 færre innbyggere i første kvartal og 382 færre i andre kvartal. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne en større nedgang i løpet av et halvår. Hva er årsaken til den svake utviklingen?