Notat

Korona-brief: Koronavirusets utvikling i Norge sammenlignet med Italia

“Spredningen i Norge er fortsatt ikke så stor”, sa statsminister Erna Solberg under Stortingets spørretime den 11. mars 2020. Men hva venter oss om 1-2 uker?

Graf
Kilde: Mark Handley, University College London

Spredningen i Norge er fortsatt ikke så stor”, sa statsminister Erna Solberg under Stortingets spørretime den 11. mars 2020. Alt er relativt; Norge har per 12. mars tredje flest antall registrerte smittede per 1 million innbyggere. Italia ligger soleklart på topp, med Sør-Korea på andre plass. Samtidig er generalsekretæren i Verdens Helseorganisasjon bekymret for “alarmerende inaktivitet” i kampen mot spredning. Vi tar en titt på tallene for Norge og Italia. Hva kan vi vente oss i Norge om 1-2 uker?

Mark Handley, professor ved University College London, har nylig delt en figur på Twitter som viser utviklingen i bekreftede tilfeller av Covid-19 i ulike land. Covid-19 er sykdommen som forårsakes av Koronaviruset.

Figuren viser hvordan flere land følger samme spor som Italia, med en forsinkelse på 1-2 uker. Handley hevder at alle disse landene, med unntak av Japan, vil bli som Italia om 9-14 dager. Hele Italia er nå satt i karantene, og nå er kun apoteker og matbutikker åpne. Hvor lenge tiltakene vil vare, og hvorvidt de vil lykkes, vet vi ikke.

Oppdatert-graf
Kilde: Mark Handley, University College London

Norge var ikke inkludert i figuren han delte. Vi bruker data fra John Hopkins University for å lage en lignende figur som viser utviklingen i Norge og Italia, hvor vi har lagt inn en forsinkelse på 13 dager for Norge. Siste tall med data er 11.mars.

Capia-ny-graf
Kilde: Capia

Vil situasjonen i Norge om 13 dager bli som Italia i dag? Hele landet blir satt i karantene, og kun matbutikker og apoteker vil være åpne? Ikke nødvendigvis. Figurene viser antall registrerte smittede, som ikke er det samme som antallet faktisk smittede. Hvis ingen testes for viruset vil selvsagt ingen bli registrert som smittede. Hvor mange er da faktisk smittet i Norge og Italia, hvis vi kun har data på antall registrerte smittede? Ulike forskningsartikler hevder at det reelle antall smittede blant annet i Italia og USA er betydelig høyere enn det registrerte antall smittede.

En veldig grov indikasjon på forskjellene mellom landene får vi ved å se på antall dødsfall. Norge er det landet i verden i dag som har flest smittede uten å ha et eneste dødsfall. Årsaken til dette kan være en kombinasjon av at dødeligheten i Norge er lavere enn i andre land, men sannsynligvis i større grad et resultat av at antall faktisk smittede i Norge ikke er veldig mye høyere enn antall registrerte smittede, og at sykdommen relativt nylig kom til Norge. Italias første dødsfall ble registrert 21. februar. Den 27. februar hadde Italia 655 bekreftede smittede, altså omtrent like mange som i Norge i dag, men hele 17 døde. I dagene som fulgte, økte dødstallene i Italia betydelig.

Om vi antar at dødeligheten fra sykdommen i Norge og Italia er relativt lik, betyr dette at Italia allerede for to uker siden i realiteten måtte ha hatt langt flere smittede enn de 655 personer som var registrerte, mens Norge med sine 0 dødsfall med stor sannsynlighet har relativt god oversikt over antall smittede. Dette hadde selvsagt store konsekvenser for smittespredningen i Italia; med mange smittede som ikke var oppdaget spredte sykdommen seg raskt, noe som har bidratt til situasjonen de nå befinner seg i. Italia sin store vekst i antall registrerte smittede de siste to ukene viser heller ikke den faktiske utviklingen i spredningen; antall registrerte smittede vil øke både når nylig smittede blir testet, samt når personer som har vært smittet en stund etter hvert blir testet. En slik utvikling ser vi har skjedd i Kina.

Jo flere tester som gjennomføres, jo flere vil da også bli registrert som smittede, og Norge er et av landene som har testet flest innbyggere. Hvorvidt den reelle økningen i antallet nye smittede i Italia har vært høyere eller lavere enn økningen i antall registrerte smittede vet vi ikke.

Selv om utviklingen i antall registrerte smittede i Norge de siste dagene er veldig lik utviklingen i Italia 13 dager tidligere, er det mye som tyder på at Norge har et bedre utgangspunkt i dag enn Italia hadde. Italias første dødsfall kom allerede 21. februar, mens vi har ingen dødsfall i Norge enda. I Norge har vi også bedre oversikt over, og sannsynligvis langt færre smittede enn Italia hadde for to uker siden. Utviklingen i Italia gir et forvarsel på som kan skje hvis tiltak iverksettes for sent. Selv om antallet registrerte smittede i Norge må forventes å øke betydelig også de neste ukene, vil forhåpentligvis rekken av tiltak som nå gjennomføres bidra til en lavere økning i antall smittede og dødsfall enn Italia har opplevd de siste to ukene.

Mark-hadley
<a href="https://twitter.com/MarkJHandley/status/1237144386569416712?s=20" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skjermdump: Les hele diskusjonen: Twitter Mark Handley </a>

Litteratur:

En forskningsartikkel som tar for seg utviklingen i antall faktisk smittede og antall registrerte smittede i Kina. Etter iverksettelse av strenge karantenetiltak avtok veksten i antall faktisk smittede, mens antall registrerte smittede fortsatte å øke en lengre periode som følge av økt testing og at flere som hadde vært smittet tidligere ble registrert. Etter hvert som økningen i antall faktisk smittede avtok, gikk også antall registrerte smittede ned, noe senere: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

Forskningsartikkel som underbygger påstanden om at antall smittede i Italia har vært underrapportert: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.02.20030049v1

Forskningsartikkel som viser at antall smittede i USA sannsynligvis også er underrapportert: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.06.20031880v1

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.