Rapporter

Nordnorsk vekst i en tid preget av usikkerhet

Les forordet til årets konjunkturbarometer fra konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Liv b ulriksen kb 2022

Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Les hele konjunkturbarometeret her!

... eller last ned PDF her.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. KB er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger. Etter en oppgangsperiode i nord er vi nå, sammen med øvrige økonomier, på vei inn i en lavkonjunktur. Skal vi lykkes best mulig fremover er godt samarbeid viktig.

Klimaomstilling, befolkningsnedgang og en verden preget av krig og prisvekst. Utfordringene som ligger foran oss i dag er større enn noensinne. Skal vi lykkes bør vi spille på Nord-Norges fortrinn: Livskvaliteten i nord er god, viljen til å bidra i frivillig arbeid er høy og potensialet for økt verdiskaping er stor. Her har vi tilgang på viktige naturressurser og et kraftoverskudd.

Klimakrisen krever en omfattende omstilling i hele samfunnet. Veien mot netto null i 2050 kommer ikke av seg selv. Deler av næringslivet må endre forretningsmodell. Noen må finne seg nye kunder og markeder. Det offentlige har også en viktig rolle, og må spille på lag med næringslivet.

Ved siden av klimaomstillingen er den største utfordringen i nord mangel på arbeidskraft og den demografiske utviklingen. Stadig flere bedrifter lyser ut stillinger uten å få ansatt noen, og landsdelen mangler 9.000 personer i arbeidsstyrken. Mens mangelen på arbeidskraft går ut over veksten i landsdelen, står 63.000 personer utenfor arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Jobber vi godt nok for å inkludere flest mulig i arbeidsmarkedet?

Årlig går over 3.000 personer over i pensjonistenes rekker. Ved å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid vil vi kunne øke verdiskapingen i Nord-Norge med om lag 2,5 milliarder kroner – samt redusere mangelen på arbeidstakere. Viktigere enn den økonomiske verdien er kompetansen de eldre arbeidstakerne besitter

Etter en periode med sammenhengende folkevekst i Nord-Norge fra 2009, snudde utviklingen i 2020. Takket være økningen i antall innvandrere har vi bremset nedgangen. Men dette er ikke nok. Nord-Norge må gjøre seg mer attraktiv for å tiltrekke seg flere innbyggere.

Og hva er det som gjør landsdelen attraktiv? Livskvaliteten i nord er god, selv om Konjunkturbarometeret belyser en nedgang i under pandemien. Økt livskvalitet kommer gjennom samhold og inkluderende lokalsamfunn. Frivilligheten er en viktig del, og det er vi gode på i nord. I Nord-Norge tilsvarer frivilligheten en verdi på over 7 milliarder kroner – og er grunnmuren for mange idrettslag og foreninger.

De siste ti årene har verdiskapningen i nord vært mer vekstkraftig enn i resten av landet. Sjømatnæringen spiller en vesentlig rolle, og har bidratt til at vareeksporten har doblet seg de siste ti årene. Konjunkturbarometeret klargjør hvordan veksten i sjømatnæringen kommer oss alle til gode. Det er derfor viktig at vi legger forholdene til rette for videre vekst.

Vekst skapes med samarbeid – ikke våpen. Russlands invasjon av Ukraina har rystet oss alle, og skapt unødvendig ustabilitet og frykt. Konjunkturbarometeret synliggjør hvordan de makroøkonomiske svingningene i kjølvannet av krigen direkte påvirker næringslivet i Nord-Norge.

Vi har i dag et kraftoverskudd i Nord-Norge. Konjunkturbarometeret forklarer hvordan økt elektrifisering av samfunnet og industrietableringer vil kreve at vi skaper mer fornybar energi i landsdelen. Inngrep i naturen engasjerer mange. Likevel er vi nødt til å jobbe sammen for å finne løsninger på fremtidens energibehov.

Pandemien lærte oss en viktig lekse: Det å stå alene gjør oss svake. Det å samarbeide gjør oss sterke. Det var først når millioner av mennesker gikk sammen om å vaksinere og isolere seg, at vi slo tilbake pandemien. Millioner av enkeltpersoner – som samarbeidet om et felles mål.

Med denne lærdommen i bagasjen kan vi se mot dagens utfordringer med visshet om at vi vil klare dette. For å løse utfordringene må Nord-Norge i større grad spille på lag. Svaret er ikke nødvendigvis å snakke om alle tema med én stemme – til det er landsdelen for stor og mangfoldig – men vi må samles om de felles utfordringene og mulighetene vi har her i nord.

God lesning!

Liv B. Ulriksen,
Konsernsjef,
SpareBank 1 Nord-Norge

Les hele konjunkturbarometeret her!...

eller last ned PDF her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.