Konjunkturbarometer

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

Ved inngangen til 2016 var det tre produserende olje- og gassinstallasjoner i Nord-Norge (Norne, Skarv og Hammerfest LNG), i dag er det fem.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316
Foto av Equinor - Johan Sverdrup

De to siste som har startet produksjon, er Goliat (Vår Energi) og Aasta Hansteen (Equinor). I 2022 ventes oppstart på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Etter dette er det ventet at Wisting-feltet og Alta/Gotha vil bygges ut.

Artboard-1-copy-10-100

Produksjonen fra felt i landsdelen i 2018 utgjorde 21 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Av dette var nesten to tredjedeler gass. Produksjonen økte litt fra 2017 (5 prosent), og var nesten på nivå med toppåret 2016, da det ble produsert 21,3 millioner Sm3 o.e. Produksjonen i Nord-Norge utgjør 9,2 prosent av den nasjonale produksjonen.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316
<a href="https://www.equinor.com/">Foto av Equinor - Johan Sverdrup</a>

/// Oljeekvivalent (o.e.): Brukes når ressursmengdene av olje, gass, NGL og kondensat skal summeres. En slik summering vil ikke være eksakt, men skjer ved å anvende en egenskap som grunnlag. Mulige tilnærminger er energi, masse, volum eller verdi. Det benyttes en omregningsfaktor mellom gass og væske. Gjeldende omregningsfaktorer er: 1000 Sm³ gass tilsvarer 1 Sm³ o.e. 1 Sm³ olje tilsvarer 1 Sm³ o.e. 1 tonn NGL tilsvarer 1,9 Sm³ o.e. ///

Ved årsskiftet 2018–2019 ble det estimert at de feltene som det produseres fra i dag, har om lag 306 millioner Sm3 o.e. gjenværende, av totalt 545 millioner Sm3 o.e. i opprinnelige utvinnbare ressurser. Det vil si at man kan opprettholde dagens produksjon i 15 år. Samtidig gjøres det stadig nye funn, og man klarer å hente ut mer av de eksisterende. Det er derfor ventet at det vil være petroleumsaktivitet i landsdelen langt utenfor denne tidshorisonten.

Det investeres mye i feltene i landsdelen, og i 2017 ble det totalt gjennomført investeringer for 8,7 milliarder kroner, mot 12,7 milliarder i 2016. Dette var langt lavere enn i toppårene 2014 og 2015, da nivået lå på rundt 20 milliarder. At investeringsnivået faller såpass, forklares med at store investeringer knyttet til Goliat og Aasta Hansteen er gjennomført, og at man nå går inn i en fase med løpende driftsinvesteringer. Utbyggingen av Johan Castberg vil nok trekke opp investeringsnivået de nærmeste årene.

2W1B6242-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.