Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Studiestrømmer

I 2020 ga nordnorske studieinstitusjoner 10.730 tilbud om studieplass, en økning på 111 prosent fra 2009.

I 2020 ga nordnorske studieinstitusjoner 10.730 tilbud om studieplass, en økning på 111 prosent fra 2009. Dette var en langt kraftigere vekst enn i resten av Norge, der økningen var på 59 prosent. Mye av veksten skyldes søkere fra andre deler av landet, og i 2020 ble tre av sju tilbud om studieplass i landsdelen gitt til søkere fra utenfor Nord-Norge. Å velge utdanning er en av de viktigste hendelsene i livet. Det er derfor positivt at søkere fra hele landet ser mulighetene i nord og søker seg hit.

Kbnn2021 graf30

Utvikling i tilbud til søkere fra Nord-Norge, indeks hvor 2009=100.

Kilde: Samordnet opptak

Fire av ti søkere fra Nord-Norge fikk tilbud om studieplass i Troms og Finnmark, mens to av ti fikk tilbud fra Nordland. Institusjonene i Nord-Norge har hatt en stor økning i søkere bosatt i landsdelen, og det ble tilbydd 66 prosent flere studieplasser til disse i 2020 enn i 2009. Tilbudet om studieplasser fra studiesteder utenfor landsdelen til personer bosatt i Nord-Norge økte i samme periode med 39 prosent.

56 prosent av tilbudene fra studiesteder i Nord-Norge i 2020 gikk til studiesøkere fra landsdelen, mens 42 prosent gikk til studiesøkere utenfor landsdelen. I 2009 var andelen 72 prosent til studiesøkere fra landsdelen, mot 28 prosent for studiesøkere utenfor landsdelen.

Kbnn2021 graf31

Utvikling i tilbydde studieplasser 2009-2020. Differanse på høyre akse.

Kilde: Samordnet opptak

I 2020 fikk 4.539 søkere utenfor landsdelen tilbud om studieplass i Nord-Norge, mens 3.508 søkere fra landsdelen fikk tilbud om studieplass utenfor Nord-Norge. Dersom alle takket ja til respektive tilbud, tilsvarte det en netto tilflytting på 1.031 som følge av studier. I 2009 fikk 1.417 søkere utenfor landsdelen tilbud om studieplass i Nord-Norge, mens 2.521 søkere fra landsdelen fikk tilbud om studieplass utenfor Nord-Norge, en netto utflytting på 1.104.

Mer fra KbNN

Les videre