Konjunkturbarometer

Petroleumsaktivitetens betydning for Nord-Norge

Ringvirkningene av petroleumsaktiviteten i Nord-Norge var 7.600 årsverk, hvorav 1.900 er lokalisert i landsdelen.

Petroleum plattform kbnn
Foto: Kjetil Robertsen

Petroleumsaktiviteten har pågått i landsdelen helt siden Norne-skipet startet produksjonen i 1997. Siden da har det blitt omsatt olje og gass for over 700 milliarder kroner (målt i 2020-kroner, beregnet av KPB) fra nordnorske felt. Nesten to tredjedeler av all omsetning har vært knyttet til salg av gass. Ringvirkningene av disse installasjonene var 7.600 årsverk, hvorav 1.900 er lokalisert i Nord-Norge.

I 2020 var omsetningen på 38 milliarder kroner. Dette var betydelig lavere enn i årene forut, og brannen på Melkøya høsten 2020 forklarer mye av reduksjonen. I tillegg har koronapandemien hatt påvirkning på både etterspørsel og priser. Petroleumsaktiviteten vil tilta ytterligere når produksjonsskipet Johan Castberg og Wisting-plattformen settes i drift.

Ringvirkningene av petroleumsaktiviteten har vært mest synlig i de tre H-ene: Hammerfest, Helgeland og Harstad. Hammerfest og Helgeland har baseaktivitet som forsyner installasjonene med både utstyr og mannskap. I tillegg finner man en leverandørindustri som bidrar med utstyr, fabrikasjon og en rekke ulike servicetjenester. I Harstad og Hammerfest er det også mange arbeidsplasser hos operatørselskaper.

Totalt ble det levert varer og tjenester for nærmere 3,8 milliarder kroner fra leverandørindustrien i landsdelen i 2020, og dette var noe lavere enn året før. Det var 1.700 årsverk forbundet med disse leveransene.

Leverandørindustrien har bygd opp viktig kompetanse over flere år med arbeid overfor petroleumssektoren. Særlig vektleggingen av HMS, krav til dokumentasjon, sertifisering og digitalisering, samt spesifikk fagkompetanse, trekkes fram som fortrinn i denne sammenhengen. Denne kompetansen vil være viktig i realiseringen av planlagte industrietableringer basert på andre energiressurser i landsdelen. Levertrapporten viser at deler av leverandørindustrien tar posisjoner i den grønne omstillingen gjennom utvikling av nye produkter og tjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.