Forventningsbarometer

Forventnings­barometer 2022: Varehandel

Etter to år med forventninger om stabil utvikling i egen bransje rapporterer varehandelen i årets undersøkelse om lavere forventninger. Lavest er forventningene blant bilforhandlere og innenfor byggevare.

Forventninger varehandel 2022 nord norge

Respondentene i dette næringssegmentet består av virksomheter innenfor ulike typer detaljhandel, agentur og engroshandel.

Figur 30a: Vekstrate for varehandel.

Figur 30b: Vekstrate for varehandel.

Forventet utvikling i bransjen

Lavest er forventningene blant bilforhandlere og innenfor byggevare. Bilforhandleren nevner leveringsproblemer, kostnadsøkninger og økte drivstoffpriser som forklaringselementer. Byggevare merket allerede for et år siden større kostnadsøkninger.

Utvikling i det økonomiske resultatet i bedriftene de siste tre månedene

Respondentene fra næringen svarte at det økonomiske resultatet de foregående tre månedene ble noe dårligere enn forventet, med en diffusjonsindeks på 41. Det er små variasjoner i hvordan de ulike segmentene innenfor næringen har svart.

Forventet omsetningsutvikling

Fra varehandelen forventes det 0,6 prosent fall i omsetning de neste 12 månedene. Høyest er forventningene innenfor klær og interiør. Noe av dette er nok prisdrevet. Byggevare har lavest forventninger.

Forventet endring i utsalgspris

Næringen forventer også samlet sett 3,4 prosent økning. Det er små variasjoner mellom segmentene, men møbel/interiør og i noen grad dagligvare forventer kanskje ikke fullt så store prisøkninger som andre varehandelssegmenter.

Forventet kostnadsutvikling

For respondentene er det i år ganske stor spredning i svarene på dette spørsmålet. Samlet sett er det forventninger om 2,5 prosent økning i kostnadsnivå.

Forventet lønnsomhetsutvikling

Næringen forventer 1,4 prosent redusert lønnsomhet framover. Størst fall forventes av byggevare og fiskesalg, men en innenfor dagligvare og klesbutikk forventer noe vekst i lønnsomhet.

Forventet investeringsutvikling

Varehandelen forventer som for et år siden samlet sett 0,4 prosent reduksjon i investeringer framover. Lavest er forventningene innenfor byggevarebutikker og fiskesalg, høyest innenfor dagligvare, klær og møbel/interiør.

Forventet sysselsettingsvekst

Det er forventninger om stabil sysselsetting i næringen, og det er ikke store variasjoner mellom varehandelssegmentene.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Bedrifter innen varehandelen rapporterer om noe vanskeligere tilgang på arbeidskraft. Innenfor varehandelen er det, som for et år siden, særlig bilforhandlere med verksted og byggevarebutikker som rapporterer om utfordringer med å få tak i personell. Det er ikke i første rekke rent salgspersonell det er mangel på, men personell med ulik teknisk bakgrunn, for eksempel bilmekanikere, ulike typer serviceteknikere og innenfor byggevarebutikk tømrere.

Bilforhandlere og bilverksteder

Figur 31a: Vekstrate for bilforhandlere og bilverksteder.

Figur 31b: Vekstrate for bilforhandlere og bilverksteder.

Forventer en viss nedgang i bransjen. Flere oppgir at etterspørselen er ganske god, men tilgangen på biler begrenser omsetningen. Fortsatt utfordrende å få tak i bilmekanikere. Har også blitt vanskeligere å rekruttere østeuropeere.

Byggevare

Figur 32a: Vekstrate for byggevarer.

Figur 32b: Vekstrate for byggevarer.

Det er relativt lave forventninger framover. Over tid har det vært store prisøkninger på byggevare, og det fryktes at krigen i Ukraina vil kunne forsterke eller forlenge dette for enkelte varegrupper som trelast og plateprodukter.

Dagligvare

Figur 33a: Vekstrate for dagligvare.

Figur 33b: Vekstrate for dagligvare.

Forventer relativt stabil utvikling framover. Enkelte landbruksprodukter kan bli vanskeligere å få tak i som følge av krigen i Ukraina. Ser også for seg økende prisnivå på enkelte varegrupper. Det er visse utfordringer med å skaffe arbeidskraft. Gode norskkunnskaper er viktig for en del butikker, noe som innsnevrer rekrutteringsbasen noe.

Hvitevarer, elektronikk, møbler og klær

Figur 34a: Vekstrate for hvitevarer, elektronikk, møbler og klær.

Figur 34b: Vekstrate for hvitevarer, elektronikk, møbler og klær.

Forventningen er noe positiv utvikling framover. Også her økte priser. Enkelte respondenter forteller om at det har blitt vanskeligere å få tak i noen varegrupper. En av butikkene i Kirkenes rapporterer om redusert omsetning grunnet færre russiske kunder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.