Forventningsbarometer

Spesialtema: Koronapandemien og privat sektor

Samlet sett venter bedriftene i undersøkelsen stadig mindre effekt av koronaviruset på aktivitetsnivået de kommende 6 månedene.

Korona privat sektor 2022
Foto: Mats Gangvik

Siden 2020 har vi stilt tilleggsspørsmål om hvilken virkning respondentene mener koronapandemien vil ha på aktivitetsnivået i bedriften de kommende 6 månedene.

Det vil være en viss grad av overlapp i hvordan respondentene svarer på dette spørsmålet og hvordan de svarer på tidligere spørsmål rundt omsetnings- og volumutvikling.

Spørsmålet tar sikte på å belyse den koronarelaterte aktivitetseffekten, men i hvor stor grad respondenter i de ulike næringene lykkes i å skille ut den rent koronarelaterte aktivitetskonsekvensen, kan nok variere. Slik sett er kanskje spørsmålet noe mindre relevant i år enn de to foregående årene.

Samlet sett venter bedriftene i undersøkelsen stadig mindre effekt av koronaviruset på aktivitetsnivået de kommende 6 månedene. Dette er en utflating fra forrige undersøkelse hvor man forventet et fall på 1,9 prosent.

Det er litt spredning mellom hvordan de ulike næringene svarer på dette spørsmålet. Innenfor tjenesteyting og fiskeri og akvakultur forventes en viss vekst som en følge av at vi går ut av koronapandemien. De øvrige næringene forventer et lite fall i aktivitetsnivå. I sum forventes ingen effekt (0 prosent).

Figur 66a: Virkning koronapandemien vil ha på aktivitetsnivået i bedriften de kommende seks månedene.

Figur 66b: Virkning koronapandemien vil ha på aktivitetsnivået i bedriften de kommende seks månedene.

Innenfor tjenesteyting er det særlig bedriftene innen hotell og reiseliv som gir den mest positive tilbakemeldingen i årets undersøkelse. De to foregående år opplevde denne næringen et stort fall i aktivitetsnivå som følge av korona. Det er nå forventninger om at aktivitetsnivået utvikler seg positivt i takt med at reiseaktiviteten stiger og samfunnet åpner opp.

Også innenfor fiskeri- og akvakulturnæringen forventes det samlet litt positiv aktivitetsutvikling som følge av at man går ut av koronapandemien. En av rundens kontakter bemerker at nå betraktes korona på samme måte som influensa. I 2021 påvirket pandemien tilgangen på sesongarbeidskraft, noe man tror ikke vil inntreffe i år.

Industri og bygg og anlegg tillegger koronasituasjonen bare en moderat dempende effekt på aktivitetsnivået framover, i hovedsak knyttet til økt sykefravær og forstyrrelser i forsyningskjeden. Krigen i Ukraina og ringvirkninger av den tillegges av mange større betydning enn koronasituasjonen.

Innenfor varehandelen forventes det bare en forsiktig dempende effekt av koronasituasjonen framover, i hovedsak knyttet til forstyrrelser i forsyningskjeden som oppsto i løpet av pandemien, og frykt for høyere sykefravær enn normalt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.