Tall

Går glipp av 580 millioner kroner på grunn av sviktende cruise-trafikk

Nord-Norge går glipp av 580 millioner kroner på grunn av nedgangen i antall cruiseturister under koronapandemien.

Cruisetrafikk svalbard1
Foto: Tetyana Dotsenko

Over flere år har nordnorske havner opplevd en sterk vekst i antall cruisepassasjerer. Det har koronapandemien satt en effektiv stopper for. Nordnorsk næringsliv ligger an til å gå glipp av 580 millioner kroner til sammen i 2020 og 2021.

Cruisepassasjerers forbruk i Norge

Når cruisebåter uteblir fra nordnorske havner taper det lokale næringslivet omsetning. I cruiseundersøkelsen fra 2019 målte Innovasjon Norge og Epinion cruisepassasjerers forbruk av varer og tjenester ved havnene de besøkte.

En gjennomsnittlig cruisepassasjer hadde et forbruk per dagsbesøk på 510 kroner i 2019. Dette beløpet er fordelt på shopping og mat/drikke (52 prosent), aktiviteter (38 prosent) og lokal transport og overnatting (10 prosent).

For hele landet estimerer Innovasjon Norge et forbruk på 1,8 milliarder kroner fra cruisetrafikken fordelt på 3,6 millioner dagsbesøk under sommersesongen 2019. Ifølge SafeSeaNet var 14,6 prosent av disse ved havner i Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard.

Cruisepassasjerer la dermed igjen 262 millioner kroner ved nordnorske havner i sommersesongen 2019 når vi legger til grunn likt forbruksmønster i alle havner.

Pandemien stanset den sterke veksten i cruiseturismen

Flere av havnene i nord har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 10 til 20 prosent de siste årene drevet frem av vintercruice. Alta og Bodø kan skilte med omlag 60 prosent vekst , men den suverene vekstvinneren er Narvik som hadde 142 prosent gjennomsnittlig årlig vekst.

Etter at pandemien traff Norge, falt antall cruiseanløp til norske havner kraftig. Ifølge tall fra SafeSeaNet er det med unntak av et fåtall cruiseanløp sommeren 2020 en nedgang nær 100 prosent ved stort sett alle havner i Nord-Norge.

Honningsvåg hardest rammet

Den gjennomsnittlige årlige veksten i antall dagsbesøk for havnene i Nord-Norge var 18 prosent i perioden 2016 til 2019. Fra 2018 til 2019 var veksten 9,3 prosent.

Med en tilsvarende vekst i 2020 ville det vært 630.000 dagsbesøk ved nordnorske havner i 2020. Dette tilsvarer et forbruk fra cruiseturistene i havn på 321 millioner kroner i 2020, opp fra 293 millioner kroner i 2019. Når man trekker fra passasjerene som kom i starten av 2020 ender vi opp med 294 millioner kroner i redusert forbruk.

Redusert forbruk fra passasjerene representerer tapt omsetning for næringslivet i og rundt havnene. Tromsø tapte mest i absolutte tall, men sett i forhold til det lokale næringslivets størrelse, ble Honningsvåg hardest rammet.

Cruisetrafikk svalbard1

Cruisetrafikken til nordnorske havner stanset opp under koronapandemien. Her fra et cruise ved Svalbard før pandemien brøt ut.

Foto: Tetyana Dotsenko

Cruisesesongen 2021 på nivå med 2020

Internasjonal cruisetrafikk har så vidt startet opp igjen etter over et år med lav aktivitet. Dette gir mulighet for at nordnorske havner vil se en økning i cruiseanløpene i andre halvår i år.

Havnenes ankomstlister indikerer hvor mange cruisepassasjerer som forventes i andre halvår 2021: 32 cruiseskip har meldt sin ankomst til Tromsø Havn.

Et grovt passasjerestimat for de neste seks månedene kan beregnes ved å se på antall passasjerer om bord på cruiseskipene ved tidligere anløp og passasjerkapasitet til skipene som ikke har hatt anløp tidligere. Summen av disse blir 19.000 passasjerer til Tromsø havn andre halvår 2021, det vil si 12 prosent av de som kom i 2019.

Hvis resterende havner i Nord-Norge får en tilsvarende andel vil landsdelen motta 70.000 dagsbesøk i 2021, som gir et beregnet forbruk på 35 millioner kroner. Når vi legger til grunn at uten pandemien ville det vært like mange dagsbesøk i 2021 som i 2020 utgjør dette et tapt forbruk på 285 millioner kroner i 2021. Dette er nok likevel et optimistisk estimat. Positive korona-tester om bord, eller økt spredning av viruset på land, kan føre til kansellerte anløp.

Cruisetrafikken er en viktig bidragsyter til reiselivsnæringen i Nord-Norge. Det gjenstår å se om, og eventuelt i hvilken grad, koronapandemien har satt varige spor i cruisenæringen. Ingen kjenner svaret før koronapandemien har kommet under kontroll.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.