Tall

Tall fra Telleren: Utviklingen i reiselivet i Nord-Norge sommeren 2019

Sommeren vi har lagt bak oss ga oss en ny rekord i antall overnattinger. I perioden mai til og med august var det totalt 2,6 millioner overnattinger i Nord-Norge (inkludert Svalbard), over 9 prosent flere enn samme periode i fjor. Bak dette tallet ligger store variasjoner.

12973114_976585629063147_3086000477149660123_o
Foto av Laukvika Rorbuer

I forrige måned diskuterte vi hvorvidt flyskam påvirker reisemønsteret i landsdelen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for reiselivsnæringen. SSB har nylig presentert overnattingstall for hele Norge for sommeren 2019. Vi tar her en nærmere titt på hvordan tallene for Nord-Norge ser ut, hvor vi i motsetning til SSB også inkluderer Airbnb-tall. Hvor kommer turistene fra, hvor overnatter de, og hvor ser vi størst vekst?

12973114_976585629063147_3086000477149660123_o
<a href="https://www.facebook.com/laukvikarorbuer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Foto av Laukvika Rorbuer </a>

Det har aldri vært så mange utenlandske overnattinger i Nord-Norge om sommeren, utenlandske gjester hadde nesten 1 million overnattinger i sommer, 7 prosent flere enn i fjor.

Utviklingen i overnattinger sommeren 2019

Sommeren vi har lagt bak oss ga oss en ny rekord i antall overnattinger. I perioden mai til og med august var det totalt 2,6 millioner overnattinger i Nord-Norge (inkludert Svalbard), over 9 prosent flere enn samme periode i fjor. Bak dette tallet ligger store variasjoner.

  • Hotellovernattinger økte med 4,5 prosent fra sommeren 2018, noe som ga et rekordhøyt antall overnattinger ved hoteller.
  • Antall hytteovernattinger var uendret, mens campingovernattinger økte 9 prosent.
  • Airbnb-overnattinger steg hele 31 prosent, også dette ny rekord.

For første gang var under halvparten av overnattingene på hotell. Hotellovernattinger er likevel den mest populære overnattingstypen, med 49 prosent av alle overnattinger. 24,5 prosent av overnattingene skjedde ved campingplasser, rundt 18 prosent var gjennom Airbnb, og 8,5 prosent ved hytter.

Nedgangen i antall flypassasjerer i sommer kan ses i lys av den relativt svakere utviklingen i hotellovernattinger sammenlignet med camping- og Airbnb-overnattinger; for flyreisende kan det være mer praktisk å bo på hotell, mens reisende med bil eller bobil har lettere tilgang til å benytte seg av campingplasser og Airbnb.

Dersom flere fra Nord-Norge har valgt å feriere i egen landsdel framfor å reise med fly til andre steder kan dette selvsagt ha vært med på å bidra til den store økningen i Airbnb- og campingovernattinger i sommer.

August
<a href="https://telleren.kbnn.no/?id=ed57e055" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Se mer på Telleren</a>

Langsiktig utvikling

Antall overnattinger i sommer var 27 prosent høyere enn i 2016. Hotellene har i denne perioden opplevd en svak vekst, med kun 5 prosent flere overnattinger. Overnattinger ved hytter har gått ned vel 5,5 prosent, mens overnattinger ved campingplasser har økt nesten 20 prosent. Airbnb er den store vinneren, med over seks ganger så mange overnattinger i år sammenlignet med sommeren 2016.

Opprinnelsesland - alle overnattinger unntatt Airbnb

Vi har data på gjestenes opprinnelsesland for overnattingsgjester ved hoteller, camping og hytter. Norske gjester representerer den soleklart største gruppen, med over halvparten av alle overnattinger, og nesten 4 prosent flere overnattinger enn i fjor. Det har aldri vært så mange utenlandske overnattinger i Nord-Norge om sommeren; utenlandske gjester hadde nesten 1 million overnattinger i sommer, 7 prosent flere enn i fjor.

Siden vi ikke kjenner opprinnelseslandet til Airbnb-gjester er disse ikke med i beregningene. Den store veksten i Airbnb-gjester tilsier at den totale økningen (og antallet) norske og utenlandske gjester er betydelig høyere. Utenlandske gjester hadde en større økning i overnattinger ved campingplasser (14 prosent) enn ved hoteller (4 prosent). Norske gjester økte både hotell- og campingovernattinger med mellom 4 og 5 prosent. Hytteovernattinger sank 7 prosent fra norske gjester, og økte 2 prosent fra utenlandske gjester.

Tyskere er den største gruppen utenlandske gjester med 12 prosent av alle overnattinger, og 2 prosent flere overnattinger enn i fjor. På tredje- og fjerdeplass, målt i antall overnattinger, kommer våre naboland Sverige og Finland. Blant gjester fra de ti største opprinnelseslandene hadde USA størst vekst med 31 prosent, etterfulgt av Finland (23 prosent), Sverige (11 prosent) og Frankrike (9 prosent). Vi hadde et rekordhøyt antall overnatttinger fra både Tyskland, Sverige, Finland, Frankrike og USA i sommer. Kun Italia, Sveits og Danmark blant de ti største hadde en nedgang fra i fjor, med størst nedgang fra danske gjester (2 prosent).

Nordmenn er den soleklart største gruppen overnattingsgjester ved nordnorske hoteller, med 62 prosent av alle hotellovernattinger i sommer. Nordmenn ser også ut til å foretrekke hoteller framfor hytte og camping; mer enn 2 av 3 overnattinger fra norske gjester var ved hoteller i sommer. Det er verdt å merke seg at disse tallene også inkluderer forretningsreisende.

Bare amerikanere har en større andel av sine overnattinger på hoteller (83 prosent). Blant de ti største opprinnelseslandene hadde hotellene størst prosentvis vekst fra amerikanske og finske gjester, med 33 og 21 prosent økning. Norske gjester økte nesten 5 prosent, mens gjester fra Danmark hadde størst nedgang på 5 prosent.

Også ved campingplasser er nordmenn den største gruppen, med 45 prosent av alle overnattingene. Tyske gjester er nest størst, med 17 prosent. Svenskene hadde størst økning i campingovernattinger, hele 31 prosent flere enn i fjor. Kan det være flyskam som har fått svenskene til å foretrekke campingferie i Nord-Norge framfor sydenturen i år?

Finland, USA og Tyskland hadde også kraftig vekst i campingovernattinger, med 26, 20 og 18 prosent økning fra i fjor. Finlendere, nederlendere og sveitsere var de eneste gjestene med flere overnattinger ved campingplasser enn hoteller i sommer. Dersom utviklingen fortsetter vil imidlertid både tyskere og svensker ha flere overnattinger ved campingplasser enn hoteller allerede neste sommer.

Nordmenn er den soleklart største gruppen overnattingsgjester ved nordnorske hoteller, med 62 prosent av alle hotellovernattinger i sommer.

Airbnb-overnattinger steg hele 31 prosent, også dette ny rekord.

Sommerens tall indikerer at veksten i antall overnattinger i størst grad har kommet Airbnb-utleie, dernest campingplasser, til gode. Airbnb-utleiere har den soleklart største veksten sammenlignet med andre overnattingstyper, mens campingturisme fra Sverige, Finland og Tyskland blomstrer. Hotellenes andel av de totale overnattingene i Nord-Norge synker stadig, men flere hotellovernattinger fra både nordmenn og utlendinger bidrar til en moderat vekst også for hotellene i år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.