Tall

Tall: Reiselivet i Nord-Norge i juli

Norske turister sørget for at det var nesten like mange overnattinger ved norske hoteller, hytter og campingplasser i juli i år som året før. Bak de samlede tallene skjuler det seg imidlertid store lokale variasjoner.

Merknad 2020 09 03 161308

I Nord-Norge økte antall overnattinger, men ikke hele landsdelen opplevde vekst. Slår vi sammen overnattingstallene fra Airbnb, hoteller, hytter og camping, viser tallene vel 900.000 overnattinger i Nord-Norge i juli, en økning på nesten 2 prosent fra i fjor.

Hvordan har Covid-19 påvirket reiselivet i Nord-Norge? Vi vet at nordmenn vanligvis bruker mer penger på utenlandsreiser enn utenlandske turister bruker i Norge. Med dette som utgangspunkt er det ikke nødvendigvis en stor krise for turistnæringen om nordmenn og utenlandske turister nå i mye større grad enn tidligere ferierer i eget hjemland. Kanskje norske turisters forbruk i Norge er høyt nok til å demme opp for nedgangen fra utenlandske turister? Vi tar en titt på de siste tallene for reiselivet i juli 2020, og fokuserer på overnattingsstatistikk og flytrafikk i Nord-Norge.

Airbnb fortsetter nedgangen i Nord-Norge: Både inntekter, solgte romdøgn, rombelegg og antall enheter var lavere i juli i år enn samme måned i fjor. Inntektene falt 1,7 prosent til 59 millioner kroner, mens antall Airbnb-enheter falt 5 prosent, til 3.635 enheter. Det ble solgt 104.000 romdøgn, som er en nedgang på 10 prosent. Rombelegget var like under 50 prosent, en nedgang på 5 prosentpoeng. For Norge som helhet var nedgangen i solgte romdøgn på 14 prosent, mens Oslo hadde størst nedgang blant de store byene, med hele 57 prosent færre solgte romdøgn i juli.

I Nordland ble det solgt 3 prosent færre romdøgn enn i fjor, mens nedgangen i Troms og Finnmark var hele 18 prosent. Sterkest utvikling hadde vi i Mosjøen og nærliggende kommuner, med mer enn en dobling til 1.865 solgte romdøgn. Mo-Nesna-Sandnessjøen økte med 33 prosent, og hadde vel 5.000 solgte romdøgn. Også Senja hadde vekst, og med vel 6.000 solgte romdøgn, en økning på 8,7 prosent. Senja ser altså ut til å befeste sin økende popularitet som turistmål også i år, med de utfordringer og muligheter dette medfører.

Svakest utvikling hadde Svalbard, med mer enn en halvering fra i fjor, og knappe 500 solgte romdøgn. Narvik, Tromsø og nærliggende kommuner hadde også en svak utvikling, med rundt 30 prosent færre solgte romdøgn enn i fjor. Tradisjonelt har en stor andel Airbnb-gjester vært fra utlandet, og med den kraftige nedgangen i antall utenlandske turister i sommer er ikke nedgangen overraskende. Dette gjenspeiles også i flytrafikken for Nord-Norge, hvor utenlandsk flytrafikk i juli er redusert med over 90 prosent fra i fjor.

Innenlands flytrafikk i Nord-Norge har siden i mars også opplevd en kraftig nedgang, men nedgangen var betydelig mindre i juli. Med over 400.000 reisende var nedgangen “bare” 30 prosent i juli. I Oslo/Gardermoen, Stavanger/Sola og Trondheim/Værnes var nedgangen over 40 prosent.

Hoteller, hytter og campingplasser i Nord-Norge har hatt en økning i turister fra Norge på over 80 prosent i juli, mens reduksjonen i utenlandske turister var på nesten 70 prosent. Dette er bedre tall enn for Norge for helhet, hvor økningen i norske overnattinger var 39 prosent, og nedgangen i utenlandske turister var hele 79 prosent. Turister fra Finland bidro til å dempe fallet i utenlandske overnattinger i Nord-Norge, med 70.000 overnattinger, og en økning på hele 50 prosent fra i fjor. Hele økningen kom i Troms og Finnmark, med over 53.000 overnattinger, som er en økning på hele 85 prosent. I Nordland var antall finske overnattinger uendret fra juli i fjor, på rundt 17.000. Finske turister hadde over 60 prosent av alle utenlandske overnattinger i Nord-Norge i juli.

Samlet gir dette en økning i norske og utenlandske overnattinger ved hoteller, hytter og camping i Nord-Norge på vel 6 prosent. Det er imidlertid også her store lokale variasjoner. Samlet antall overnattinger i Nordland økte hele 20 prosent, mens Troms og Finnmark opplevde en nedgang på 16 prosent. Mens antallet overnattinger fra norske turister i Lofoten har økt over 130 prosent, har veksten i Tromsø vært på kun 25 prosent. I lys av at flytrafikken fremdeles er betydelig lavere enn i fjor, tyder dette på at mange har brukt bil som transportmiddel for årets Norge-ferie. Dette gjenspeiles også i vegtrafikkstatistikken.

For de fleste som bor i Norge er det selvsagt kortere reisevei til Nordland enn Troms og Finnmark, og dette kan være noe av forklaringen på den ulike utviklingen i antall overnattinger hos de to fylkene. Dette er imidlertid neppe hele forklaringen; Oslo hadde en nedgang i solgte romdøgn på 15 prosent blant norske turister, mens både Bergen, Stavanger og Trondheim hadde alle en økning på over 50 prosent norske overnattinger. Er det fordi Oslo er fylket med høyest andel smittetilfeller med Covid-19 at turistene har holdt seg unna hovedstaden i sommer?

En enkel visualisering av antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere for hvert fylke og prosentvis endring i antall samlede overnattinger, kan tyde på at smittefaren har vært av betydning for valg av reisemål i sommer.

Merknad 2020 09 03 161053

Langs den vertikale aksen ser vi andel smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens den horisontale aksen viser prosentvis endring i antall overnattinger ved Airbnb, hoteller, campingplasser og hytter fra juli i fjor til i år. De røde prikkene viser verdiene for hvert fylke, mens den grå linja er en regresjonslinje som illustrerer tendensen til at fylker med høyere andel smittede har en større nedgang i antall overnattinger.

Oslo er helt oppe i venstre hjørne, med soleklart høyest andel smittetilfeller og størst nedgang i antall turister. Vi har også estimert sammenhengen når Oslo er utelatt, illustrert ved den lyseblå regresjonslinja. Når Oslo utelates er det en svakere sammenheng mellom smittetilfeller og endring i antall overnattinger. Ytterligere analyser bør gjennomføres før vi kan trekke noen konklusjoner, men tendensen er likevel interessant.

Slår vi sammen overnattingstallene fra Airbnb, hoteller, hytter og camping for juli i Nord-Norge, viser tallene vel 900.000 overnattinger, som er en økning på nesten 2 prosent fra i fjor.

I en verden med betydelig færre flyreiser, blir avstanden til en feriedestinasjon viktigere enn tidligere når turister velger sitt reisemål. Nordland ser ut til å ha dratt nytte av dette i sommer. Mens en biltur fra Trondheim eller Oslo til Lofoten nok kan være fristende for mange, blir reisen helt opp til Nordkapp betydelig lengre.

Hvordan bør så reiselivsnæringa i Nord-Norge møte den usikre framtida? Den kraftige nedgangen i overnattingstallene for Oslo kan tyde på at høye smittetall skremmer bort mange turister. For lokale destinasjoner, samt for Norge som helhet, vil lave smittetall dermed ikke bare være viktig fra et folkehelseperspektiv, men også for å tiltrekke seg turister på jakt etter trygge reisemål. Hvis tendensen til å foretrekke bil framfor fly fortsetter, vil det også bli stadig viktigere å tiltrekke seg turister fra nærområdet. Denne utfordringen er selvsagt betydelig større i områder med lavt befolkningsgrunnlag. Nå er også ferien over for de fleste som bor i Norge, og en høst med betydelig færre konferanser og andre jobbreiser, samt svært få utenlandske turister, vil virkelig sette reiselivsnæringa på prøve over hele landet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.