Kategorier

Nedturen i boligmarkedet i nord norge fortsetter mg mai 2024
29.05.2024

Nedturen i boligmarkedet i Nord-Norge fortsetter

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 1
23.05.2024

Bærekraftige valg i Nord-Norge

BAEREKRAFT 2024 KOAP KBNN 9
23.05.2024

Bærekraftige tilbud og etterspørsel i nord

BAEREKRAFT 2024 MN KBNN 1
23.05.2024

Om bærekraftsundersøkelsen 2024

BAEREKRAFT 2024 MG KBNN 4
23.05.2024

Klimaholdninger i Nord-Norge

Bolig kbnn april 2024 2 mn min
17.04.2024

Flere forventer økte boligpriser og bedre økonomi

Konkurstall nord norge forste kvartal 2024 kbnn
11.04.2024

Krevende tider har ikke gitt utslag i antall konkurser

Fb2024 v kbnn mn 1
08.04.2024

Forventninger 2024: Forsiktig optimisme i nord

Fb2024 v kbnn koap 4
08.04.2024

Færre bedrifter vektlegger klimarisiko i strategiske valg

Kbnn hvem flytter mars 2024 min
21.03.2024

Flyttestrømmene: Hvem forlater Nord-Norge?

Mangfold og likestilling i lokalpolitikken kbnn 2024
29.02.2024

Mangfold og likestilling i lokalpolitikken i Nord-Norge

Bolig februar 2024 kbnn3 mn
26.02.2024

Nord-Norge over landssnittet for boligbygging

Ungdom om okonomi og karriere 2024 a
15.02.2024

Ungdom om økonomi og karriere 2024

Energiforbruker i boligene skal ned kbnn 2024
06.02.2024

Energiforbruket i boligene skal ned

Attraktive nord norge tiltak behov forskjell kbnn jan 2024
25.01.2024

Hva skal til for at folk skal ønske å bosette seg i Nord-Norge?

Attraktive Nord Norge Andre flyttemotiver i nord enn i sor kbnn jan 2024
25.01.2024

Attraktive Nord-Norge: Should I stay or should I go?

Attraktive nord norge artikkel 1
25.01.2024

Andre flyttemotiver i nord enn i sør

Konkurstall 2023 kbnn
11.01.2024

Krevende tider kan gi flere konkurser

Boligbygging tredje kvartal 2023 mg kbnn
20.11.2023

Økt boligbygging i Troms og Finnmark

ENG barometer 2023 x kbnn koab 1
15.11.2023

Barometer 2023X – English Edition

Liv b ulriksen agenda nord norge 2023 b
08.11.2023

Historiene vi forteller

Les rapporten pa 5 minutter
08.11.2023

Les barometeret på fem minutter

KB nordnorsk perspektiv 1
08.11.2023

Konjunkturbarometer: Nordnorsk perspektiv

KB nedkjoling av verdensokonomien 1
08.11.2023

Nedkjøling av verdensøkonomien – på vei mot mer stabilitet?

Kb vendepunkt for norsk okonomi 1
08.11.2023

Vendepunkt for norsk økonomi

KB atter et godt ar i sjomatsektoren 1
08.11.2023

Atter et godt år i sjømatsektoren – stagnering i 2024?

Kb sesongpreget reiseliv med lave marginer kbnn mu 1
08.11.2023

Sesongpreget reiseliv med lave marginer

Asc-asp-launch-corridor-2018-web
08.11.2023

Nord-Norge posisjonerer seg for vekst i romøkonomien

Kb byggentreprenorene holder pusten kbnn 2023 koap 3
08.11.2023

Byggentreprenørene holder pusten

Kb de fysiske butikkene forsvinner kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

De fysiske butikkene forsvinner

Kb landbruk og selvforsyningsgrad kbnn 2023 koap 8 ny
08.11.2023

Landbruk og selvforsyningsgrad

Kb kraft fra vind kbnn 2023 mu 1
08.11.2023

Kraft fra vind

Kb olje og gassverdiene til nye hoyder kbnn 2023 2
08.11.2023

Olje- og gassverdiene til nye høyder

Kb sterk demografisk endring kbnn 2023 1
08.11.2023

Sterk demografisk endring er en realitet vi må forholde oss til

Kb alder og mobilitet koap kbnn 2023 1
08.11.2023

Alder og mobilitet

Kb hvordan skal helsevesenet rigges kbnn 2023 5
08.11.2023

Hvordan skal helsevesenet rigges?

Kb nord norge beholder phd ene kbnn 2023 mu 1
08.11.2023

Doktorgrader styrker Nord-Norges konkurransekraft

Kb innforing av studieavgift kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Studieavgift førte til færre utenlandske studenter

Kb demografi pendling kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Demografi og næringsstruktur har mye å si for pendling

Privatokonomi under press koap kbnn 2023 2
08.11.2023

Privatøkonomi under press

Kb hjelpes vi av lavere bokostnader kbnn 2023 mn 2
08.11.2023

Hjelpes vi av lavere bokostnader?

Kb ressursrike kommuner kbnn 2023 mn 1
08.11.2023

Ressursrike kommuner i Nord-Norge

Kb er gronn vekst mulig kbnn 2023 mn
08.11.2023

Er grønn vekst mulig i nord?

Kb lyver befolkningstallene kbnn 2023 koap 1
08.11.2023

Lyver befolkningstallene?

KRAFT KOAP KBNN8
30.10.2023

Industriell vekst og klimaomstilling setter press på kraftsystemet

Kraft mn kbnn behov nord norge
30.10.2023

Begrenset potensial for ny kraftproduksjon frem mot 2030

KRAFT MG KBNN3
30.10.2023

Strømnettet – en nøkkel for vekst i nord

KRAFT MN KBNN4
30.10.2023

Redusert kraftbalanse, men begrensede konsekvenser

KRAFT MG KBNN 38
30.10.2023

Potensiale og utfordringer frem mot 2040

KRAFT MG KBNN14
30.10.2023

Kraft i nord: Behov, investeringer og industrielle barrierer

Energi offentlige bygg 2023 koap kbnn 5
30.10.2023

Potensialet for energisparing i offentlige bygg

Barometer 2023 x kbnn koab 1
23.10.2023

Barometer 2023X

Fb 2023 host kbnn koap 7 metode
17.10.2023

Forventningsbarometer 2023: Metode og datagrunnlag

FB 2023 host kbnn 1
17.10.2023

Forventnings­barometer 2023: Privat sektor

Fb 2023 kbnn koap 4
17.10.2023

Forventnings­barometer høst 2023: Hovedfunnene

Fb 2023 host mn kbnn 4
17.10.2023

Klimarisiko: Påvirker strategiske valg i offentlig sektor

Fb 2023 host kbnn koap 5
17.10.2023

Forventningsbarometer 2023: Offentlig sektor

Fb 2023 kbnn koap 3
17.10.2023

Privat sektor: Delte meninger om EU-taksonomien

Flere forventer boligprisvekst i nord 0923a
28.09.2023

Flere tror boligprisene vil falle

Redusert investeringsvilje i nord norge kunnskapsbanken 2023
11.09.2023

Redusert investeringsvilje i Nord-Norge

Naeringsbygg er nokkelen til kraftbalanse i nord 1
07.09.2023

Næringsbygg er nøkkelen til kraftbalanse i nord

Arbeidsplasser i nord norge offentlig kunnskapsbanken for nord norge 2023
14.08.2023

Attraktive Nord-Norge: Arbeidsplasser i Nord-Norge

Folketall Nord Norge flyktninger 2022 kunnskapsbanken for nord norge
14.08.2023

Attraktive Nord-Norge: Flytting til og fra Nord-Norge

KBNN Fotograf Karoline OA Pettersen5 Klea Krushuinna Steigen
03.08.2023

Ingen tegn på konkursbølge etter pandemien

Sterk kjopekapasitet i nord tross hoye boligpriser
03.07.2023

Sterk kjøpekapasitet i nord – tross høye boligpriser

Bolig 1 mai 2023 mats gangvik for kunnskapsbanken for nord norge kbnn
22.05.2023

Kraftig fall i boligbyggingen

Kunnskapsbanken Juli 1 58
11.05.2023

Forventningsbarometeret for Nord-Norge vår 2023

Fb 2023 koa kbnn 2
11.05.2023

Færre bedrifter vektlegger klimarisiko

Baerekraftsundersokelsen 2023 kbnn befolkning
08.05.2023

Holdninger til bærekraft i Nord-Norge

Baerekraftsundersokelsen 2023 kbnn bedrift og kommuner
08.05.2023

Slik ser bedrifter og kommuner i nord på bærekraft

Bolig pris kbnn kunnskapsbanken nord norge
12.04.2023

Forventer økende boligpriser tross trangere økonomi

Ks yrkesvalg kbnn 2023
28.03.2023

Gutter og jenter tar tradisjonelle utdanningsvalg

Ungdom om okonomi og karriere 2023 kbnn front
16.03.2023

Ungdom om økonomi og karriere 2023

Kvinner styre 3 kunnskapsbanke for nord norge
08.03.2023

Hvem styrer nordnorsk næringsliv?

Mats Gangvik 6 3
03.03.2023

Lavere byggeaktivitet i Nord-Norge

Naturavtalen kbnn mg 8
27.02.2023

Naturavtalen og Nord-Norge

Solceller i nord norge kbnn kunnskapsbanken for nord norge 3
23.02.2023

Potensialet for solkraft i Nord-Norge

MG TAKSONOMI KBNN 12 1
02.02.2023

EUs taksonomi og fiskerinæringen

Ungdom i nord 2022 2
28.11.2022

Barometer 2022X – English Edition

35 MU
08.11.2022

Nord-Norges forhold til omgivelsene

Liv b ulriksen kb 2022
08.11.2022

Nordnorsk vekst i en tid preget av usikkerhet

15 MU
08.11.2022

Varestrømmer og viktige markeder

3 MG
08.11.2022

Det gode liv i nord?

Les rapporten paa fem minutter kb 2022
08.11.2022

Les rapporten på 5 minutter

12 MG
08.11.2022

Sektorene som står for landsdelens klimagassutslipp

6 MU
08.11.2022

Sjømatnæringen – motoren i Nord-Norge

56 MU
08.11.2022

Reiselivet i gang etter pandemien, men fortsatt behov for omstilling

164 MG
08.11.2022

Geopolitikk og naboskap

120 MG
08.11.2022

Innvandrere opprettholder befolkningen

54 MG
08.11.2022

Festen er over, og usikkerheten øker

45 MG
08.11.2022

Arbeidsinnvandring viktig for vekst og verdiskaping

157 MG
08.11.2022

Nyetableringer og konkurser

01 D5 C1722 E74 BB306 A7 C5750 BDAF8166
08.11.2022

Er forbruksfesten over?

25 MU
08.11.2022

Flere i jobb og økt mobilitet, men behov for mer arbeidsinkludering

73 MU
08.11.2022

Går entreprenørene en tøff tid i møte?

89 MU
08.11.2022

Helseindustrien som innovasjonsmotor

62 MU
08.11.2022

De eldre – en nøkkel til økt verdiskaping

14 MG
08.11.2022

Energiregionen Nord-Norge

96 MU
08.11.2022

Er IKT den nye distriktsnæringen?

9 MU
08.11.2022

Utviklingen og utsiktene for Norge

14 MU
08.11.2022

Tilgang på kandidater til arbeidslivet

26 MG
08.11.2022

Klimautfordringene tiltar

Pellerin kvartalet tromso kbnn
20.10.2022

Næringsbygg i nord

Industri kbnn forbruk strom elektrisitet 2022
03.10.2022

Kraft nok i nord til å dekke fremtidens behov?

Forurensning klimautslipp foto helt digital
01.09.2022

Klarer industrien å kutte utslippene?

Konkurstall 1 halvaar 2022 kbnn
12.07.2022

Fortsatt få konkurser, men utsiktene tilsier en økning fremover

Grep for okte investeringer i nord norge
08.07.2022

Grep for økte investeringer i Nord-Norge

Aapenhetsloven illustrasjon kbnn mats gangvik
30.06.2022

Dette betyr åpenhetsloven for store og små bedrifter

Baat investeringer oppdrett 2022
02.06.2022

Fremtidens investeringsmuligheter i Nord-Norge?

Ungdom i nord 2022 4
16.05.2022

Ungdom i Nord – status og utvikling

Investeringer i nord norge 2022 franzefoss
06.05.2022

Hvem investerer i Nord-Norge, og er det nok?

Hvem eier nord norge 6
20.04.2022

Hvem eier Nord-Norge?

Fiskeri havbruk sirkulaerokonomi 2
11.04.2022

Sirkulærøkonomiske muligheter innen fiskeri og havbruk

Sirkularitet kunnskapsbanken for nord norge
05.04.2022

Hvordan ligger bygg- og anleggsnæringen an på veien mot sirkularitet?

Torghatten kunnskapsbanken hydrogen
31.03.2022

Lovende framtidsutsikter for hydrogenproduksjon i Nord-Norge

Horisont Energi Ammoniakk Anlegget kbnn
25.03.2022

Nord-Norge er med på å drive utviklingen innen hydrogen og ammoniakk

Det gronne skiftet kun for de rike
16.03.2022

Det grønne skiftet – kun for de rike?

Konkursene som aldri kom
10.02.2022

Konkursene som aldri kom – hva skjer nå?

Strompriser3
04.02.2022

Utviklingen i strømmarkedet fordrer grønn omstilling

Investering 3
09.11.2021

Skal investeres 1.036 milliarder kroner i nord

Perspektivmeldingen 2021 illustrasjon
09.11.2021

Perspektivmeldingen Unge stemmer 2021

Frivillig digital kbnn
15.09.2021

Digital omstilling og innovasjon i nordnorsk frivillighet under koronakrisen

Frivillig kbnn 8
15.09.2021

Konsekvenser av koronakrisen for den nordnorske frivilligheten

Hjemmekontor bolig rapport
24.08.2021

Vil vi velge hjemmekontor framover?

Hus6a
20.08.2021

Har flere fått det vanskelig under korona?

Breeam nor 1
20.08.2021

'Grønne' bygg i Nord-Norge

Hus15a
20.08.2021

Er befolkningsutviklingen styrende for boligutviklingen?

Hus11a
20.08.2021

Borte bra, men hjemme best?

Hus17a
20.08.2021

Store prisforskjeller i Nord-Norges største kommuner

Boligrapport 2021a
20.08.2021

Om boligrapporten 2021

Nordnorge1
21.05.2021

EUs taksonomi og Nord-Norge

Fiskebaat kystflaaten kbnn
03.05.2021

Hva betyr bortfall av MSC-sertifiseringen for nordnorsk fiskeri?

Thumbnail IMG 4983
08.01.2021

Klimaomstilling- og tilpasningstiltak i offentlig sektor i Nord-Norge

2W1B6728-RGB
19.11.2020

Barometer 2020x: Unge voksne i nord

Thumbnail IMG 2960
15.10.2020

Bolig i 2020: Les rapporten på 5 minutter!

Thumbnail IMG 2927
15.10.2020

Hvordan vil vi bo framover?

Thumbnail IMG 3318
15.10.2020

Grønne boliger og lån er "hot"

Thumbnail IMG 1692
15.10.2020

Greier boligeierne å betjene gjelden sin?

Thumbnail IMG 0116
15.10.2020

Boligformuen i Nord-Norge

Thumbnail IMG 3529
15.10.2020

Hva skjer med boligmarkedet i kommuner med fall i innbyggertallet?

Thumbnail IMG 1791
15.10.2020

Utleiebolig gir fleksibilitet og kan tiltrekke arbeidskraft til distriktene

Olga bogdanova Gh KB74 M4d4c unsplash
15.10.2020

Demografi og boligmarked

Thumbnail IMG 3302
15.10.2020

Hva slags boliger vil vi ha i framtiden?

Pendler7liten
23.07.2020

Pendelen svinger

Sparing nn drone
21.07.2020

Nordnorske sparevaner

AD
17.06.2020

Hvordan er nordnorske næringer rigget for å håndtere klimarisiko?

Thumbnail IMG 2012
17.06.2020

Klimarisiko: Les rapporten på 5 minutter!

Thumbnail IMG 2361
17.06.2020

Klimarisiko i Nord-Norge

Thumbnail IMG 1990
17.06.2020

Hvordan håndtere klimarisiko?

Ludovic-charlet-1102717-unsplash
17.06.2020

Klimarisiko i Eiendomsnæringen

2 W1 B2065 RGB
17.06.2020

Klimarisiko: Eksempler fra Reiselivsnæringen

Thumbnail IMG 1890
17.06.2020

Klimarisiko i Reiselivsnæringen

7m Mqc0 IS
17.06.2020

Klimarisiko: Eksempler fra Sjømatnæringen

2 W1 B5304 RGB
17.06.2020

Hva er klimarisiko?

Thumbnail IMG 2147
17.06.2020

Klimarisiko i Sjømatnæringen

Digital-infrastruktur-i-nord-rapport
22.03.2020

Digital infrastruktur i nord

Nye-stemmer
31.10.2019

Nye Stemmer: En perspektivmelding fra unge voksne i Nord-Norge

48716808447_8243a886ef_k
16.10.2019

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Kajakkifjæra Bo Eide
28.08.2019

Plasthavet i nord

E908d3e9beeff65c8903adddc05887bb
26.08.2019

Den nordlige sjøruten: fremtidsutsikter

14332482347_4428dff15d_z_-Kongsberg
16.08.2019

Droner i nord – våre øyne i luft og i vann

Ludovic-charlet-1102717-unsplash
02.06.2019

Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge

Norway-2083189_1920
15.05.2019

Regional utvikling og synergieffekter

Bru-i-Alta
12.04.2019

Sjømatens veier fra Nord-Norge

2W1B3226-RGB
05.04.2019

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

Trump-1822121
15.03.2019

Handelskrig?

Theresa-May
10.03.2019

Storbritannia, Brexit og Nord-Norge

2W1B1637-RGB
03.03.2019

Den nordlige sjøruten: status

Bilde-1
01.03.2019

«Alt skal med» – en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Svalbard-3394870
12.11.2018

Havet og verdiene som skapes

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.