Foto: Krists Luhaers/Unsplash

Perspektivmeldingen Unge stemmer 2021

Unge voksne kjenner sine egne ønsker og behov best.

“Unge stemmer inviterer til handling” tar steget videre fra mulighetene som kom frem i perspektivmeldingen “100 unge stemmer” fra 2019.

I dette arbeidet har vi invitert unge voksne mellom 18 og 34 år fra hele landsdelen til å utforske mulige løsninger for å skape et attraktivt og inkluderende Nord-Norge.

De har fått veiledning i å bruke designmetodikk som verktøy for å skape endring. Ideene og forslag til løsninger retter seg mot to hovedutfordringer: Hvordan synliggjøre attraktive arbeidsplasser i regionen, og hvordan skape tilhørighet til det unike i nord?

De unge trenger å se for seg en fremtid hvor de bor, jobber og trives i Nord-Norge.

La deg inspirere av deres ideer til svar!

Mer fra KbNN

Les videre