Kategorier

Kb 2021 paa 7 minutter
09.11.2021

Les Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021 på 7 minutter

Containere helt digital
09.11.2021

Internasjonal makro

Industri 1 kb 2021
09.11.2021

Nasjonal makro

Nord norge kb 2021
09.11.2021

Tre viktige hovedpoenger med nordnorsk fokus

Kb2021 ansatte 3
09.11.2021

Innvandringens store betydning for befolkningsutviklingen

Gjennomstromming kb2021
09.11.2021

Stor gjennomstrømming i nord

Tromso boliger22
09.11.2021

Vanskeligere boligmarked i Nord-Norge

Menns hoye gjeld illustrasjon kb 2021 1
09.11.2021

Menns høye gjeld utjevner formuesforskjeller

Kj à p med kort p à iphone
09.11.2021

Hva skjedde med forbruksgjelden under koronapandemien?

Folkehelsefront
09.11.2021

Folkehelsen i Nord-Norge

17 03 28 EDK2452 High Res JPEG s RGB
09.11.2021

Hvordan har de unge i Nord-Norge det?

Arbeidsmarkedet kb2021
09.11.2021

Sysselsetting og arbeidsmarkedet

Kompetanse behov og tilgang
09.11.2021

Kompetanse i nord: Behov og tilgang

Private eiere kb 2021
09.11.2021

En stor andel privat eierskap

Aksjeselskap kb 2021
09.11.2021

Flere valgte å etablere aksjeselskap i pandemiåret 2020

Fiske baatsfjord helt digital
09.11.2021

Sjømatsektoren setter nye rekorder

Varehandel kb 2021
09.11.2021

Varehandel på høygir

Bygg og anlegg kb 2021
09.11.2021

Stabil aktivitet i bygg og anlegg

Energi1 kbnn
09.11.2021

Energiressurser gir nye industrieventyr i nord

Petroleum plattform kbnn
09.11.2021

Petroleumsaktivitetens betydning for Nord-Norge

En dag til for Wilsg à rd Reiseliv husfjellet
09.11.2021

Hvor langvarige blir virkningene i reiselivet?

Riddu Foto Orjan Marakatt Berthelsen
09.11.2021

Kulturnæringene ble hardt rammet

Livbulriksen innledning
09.11.2021

Året det snudde

BYRAA KBNN Spesial Eventbilde 16 9
07.11.2021

Se lanseringen av Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Daniel tafjord 60 Q En Tv CN Do unsplash
20.02.2021

Internasjonal makro

50566217896 c11ec970da c
20.02.2021

Nasjonal makro

Båtsfjord 2 W1 B8717 RGB
20.02.2021

Nordnorsk makro

Alta 2 W1 B9147 RGB
20.02.2021

Det nordnorske samfunnet i dag: helse

Alta 2 W1 B9160 RGB
20.02.2021

Det nordnorske samfunnet i dag: privatøkonomi

Vadsø 2 W1 B9832 RGB
20.02.2021

Befolkningsutvikling

Hemnesberget 2 W1 B0723 RGB
20.02.2021

Sysselsetting og arbeidsledighet

Hadsel 2 W1 B1175 RGB
20.02.2021

Pendling

2W1B0991-RGB
20.02.2021

Studiestrømmer

Båtsfjord 2 W1 B8632 RGB
20.02.2021

Næringer som skaper store verdier

MG 0396
20.02.2021

Sjømatsektoren holder stand

Varangerbotn 2 W1 B8361 RGB
20.02.2021

Varehandel i transformasjon

2W1B4042
20.02.2021

Kraftproduksjon og kraftforedlende industri

Vadsø 2 W1 B9945 RGB
20.02.2021

God byggeaktivitet, men usikkerhet for 2021

Ivars utinans FZ Pv Eam SYD8 unsplash
20.02.2021

Et koronarammet reiseliv

BÅ TSFJORD 2 W1 B8820 RGB
20.02.2021

Store forskjeller blant tjenesteyterne

2W1B0436-RGB
20.02.2021

Klimaomstilling og klimagassutslipp

ALTA 2 W1 B9062 RGB
20.02.2021

Økt regional innovasjon og kompetansebehov

Vadsø 2 W1 B9998 RGB
20.02.2021

Kan fjernarbeid gjøre det lettere å rekruttere talentene?

Alta 2 W1 B9287 RGB
20.02.2021

Hvem eier bedriftene i Nord-Norge?

BÅ TSFJORD 2 W1 B8624 RGB
20.02.2021

KB 2020: Les Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2020 på 7 minutter

2W1B3532-RGB-b
11.11.2019

Det nordnorske samfunnet i dag

Remi-walle-UOwvw Z9Dy6w-unsplash
11.11.2019

Frivillige virksomheter som samfunnsbyggere

2W1B0114-RED-RBG
11.11.2019

Nordnorsk demografi: er vi forberedt på hva som venter oss?

2W1B4049
11.11.2019

Kompetanse i nord – tilpasset behov og muligheter?

2W1B3378-RGB-1
11.11.2019

Status - sysselsettingen

2W1B0777-RGB
11.11.2019

Lønnsutvikling og gjeld i de nordnorske husholdningene

Fiskebåtogpadlere Bo Eide
11.11.2019

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

2W1B4980-RGB
11.11.2019

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316
11.11.2019

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

IMG-2563
11.11.2019

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

2W1B5376-RGB
11.11.2019

Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

2W1B4068-RGB
11.11.2019

Kraftforedlende industri – eksportorientert og konjunkturutsatt

2W1B9647-RGB
11.11.2019

Jord-, skog- og beiteressurser – potensial for utvikling

2W1B3364-RGB
11.11.2019

Bygg og anlegg – hard konkurranse fra utlandet

Daria-nepriakhina-_XR5rkpr HQU-unsplash
11.11.2019

Handlevanene er i endring

John-o-nolan-8mf8r6cvssk-unsplash
11.11.2019

Reiseliv – profesjonalisering og opplevelsesøkonomi gir vekst

2W1B3066-RGB
11.11.2019

Kunnskapsbaserte tjenesteytere i nord

IMG-2585
11.11.2019

Investeringstelleren 2019

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.