Konjunkturbarometer

Kulturnæringene ble hardt rammet

Koronapandemien påvirket ulike deler av kulturnæringene forskjellig, men særlig de næringene som er fysisk avhengig av publikum, ble hardt rammet.

Riddu Foto Orjan Marakatt Berthelsen
Foto: Ørjan Bertelsen

En undersøkelse som er gjort på vegne av Kulturrådet, viser at rundt én tredjedel av inntektene til deler av kultursektoren falt bort i 2020. Bare reiselivsnæringen har vært hardere rammet.

Kulturnæringene omfatter en rekke ulike næringer som har det til felles at de bidrar til verdiskaping gjennom kulturelle produkter og konsepter.

I Nord-Norge var det 5.221 kunstneriske virksomheter i 2020, noe som gjør at den største andelen kulturvirksomheter inngår i denne kategorien. Det omfatter kunstnere innenfor for eksempel musikk, visuell kunst, litteratur og scenekunst, men også arrangørsteder og tjenesteleverandører – for eksempel bedrifter som sørger for lyd og lys på arrangementene. Nesten 70 prosent av virksomhetene er enkeltpersonsforetak.

I Nordland og Troms og Finnmark deltok mange på et betalt eller ikke-betalt digitalt arrangement de første fire månedene av 2021. Et flertall på landsbasis sier at de også vil benytte seg av digitale tilbud framover. Samtidig har det blitt vanskeligere å tjene penger på digitale arrangement enn på stedbundne arrangement og fysiske produkter.

En studie av Samerådet viser at stengte grenser har fått negative konsekvenser for samiske kunstnere og kulturarbeidere som til daglig krysser grensen. Koronapandemien har dermed vært med på å understreke at samisk kunst og kultur er et grenseoverskridende felt.

Myndighetenes tiltak for å begrense smitte rammet kulturnæringen særlig hardt, siden det ble forbud mot eller antallsbegrensninger på arrangementer. Gjenåpningen av samfunnet i slutten av september ga en umiddelbar effekt gjennom at næringen kunne planlegge og gjennomføre arrangementer igjen. Optimismen blant mange aktører har økt betydelig, selv om det naturlig nok vil ta tid før aktiviteten er tilbake for fullt.

Samisk kulturnæring

En undersøkelse gjort så tidlig som i 2012 viste at kulturnæringene i de samiske områdene hadde sterkere vekst enn i Nord-Norge og landet ellers. Siden den gang har stadig flere fått øynene opp for samisk kultur, blant annet gjennom at flere samiske kunstnere og artister har gjort seg bemerket.

Et godt eksempel er at tre samiske kunstnere skal representere de nordiske landene på den 59. kunstbiennalen i Venezia i 2022. Samarbeidet mellom Sametinget og Tromsø kommune er et annet eksempel på økt satsing på å kommersialisere samisk kultur og produkter, som er stadig mer etterspurt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.