Konjunkturbarometer

Flere valgte å etablere aksjeselskap i pandemiåret 2020

Antall nye aksjeselskap i Nord-Norge økte i 2020, og antallet konkurser var på samme nivå som i 2019. Lever mange foretak på lånt tid?

Aksjeselskap kb 2021
Foto: Susanne Hætta for kbnn:

Nasjonalt økte antall etablerere av aksjeselskap med hele 12,3 prosent i 2020. Det er mange årsaker til veksten, men selskapsformen gir mindre risiko knyttet til personlig økonomi, i en usikker tid, sammenlignet med enkeltpersonsforetak. Det finnes ikke tall på etablering av aksjeselskap på fylkesnivå, men det er rimelig å anta at utviklingen var tilsvarende i landsdelen.

Det ble etablert 2.565 selskaper i landsdelen med personlig eierform (ENK, ANS, og DA) i 2020. Enkeltpersonsforetak utgjorde nærmere 97 prosent av dem. Selv om nivået falt med om lag 5 prosent fra 2019, var nivået fortsatt en del høyere enn i årene før 2019. Litt over to tredjedeler av selskapene ble etablert av menn, og prosentandelen har økt jevnt de siste årene.

Koronapandemien påvirket også hvilke næringer selskapene ble etablert i. Ikke overraskende var det et kraftig fall i antall etableringer innenfor personlig tjenesteyting og helsetjenester, reisebyrå samt innenfor overnatting og servering. Nedgangen var imidlertid størst for kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet. Samtidig så man noe økning i næringer som har gått godt i 2020, som store deler av varehandelen. Litt overraskende var det en stor økning i antall etablerere innenfor transport, men dette kan ha sammenheng med endringer i drosjereguleringen i november 2020.

Lever mange foretak på lånt tid?

Det var nøyaktig like mange foretak som gikk konkurs i 2020, som i året før. Fram til uke 39 i 2021 falt antall konkurser sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av september var det også bare marginalt flere tvangsavviklinger enn året før. Hvor lang tid vil det ta før koronapandemien blir synlig i konkurstallene?

I alt 287 foretak gikk konkurs i landsdelen i 2020. Disse hadde en samlet omsetning på 1,6 milliarder kroner, og 1.219 ansatte. Selv om det var dramatisk for dem det gjaldt, var det lite dramatikk for landsdelen. Antall konkurser var likt som i 2019, mens omsetningen forbundet med dem var noe høyere og berørte flere ansatte. Tatt i betraktning at dette var et år preget av restriksjoner, nedstengning av aktivitet og stor usikkerhet rundt videre utvikling, kunne disse tallene vært langt høyere.

Sammenlignet med året før stupte antall konkurser i løpet av de 39 første ukene av 2021. Utviklingen har vært lik i alle regionene i landsdelen. Per uke 39 var det 130 konkurser i 2021, mot 213 i 2020. Målt i både omsetning og ansatte var konsekvensen mer enn halvert. Antall tvangsavviklinger steg marginalt sammenlignet med 2020 og utgjorde 104 ved utgangen av september. Hovedårsaken var at det ikke var sendt inn årsregnskaper til Brønnøysundregisteret.

Antall konkurser sammenlignet med året før

Det er særlig to bransjer som skiller seg ut med hensyn til færre konkurser i 2021 – varehandelen og overnatting og servering. Per uke 39 i 2021 var det totalt 28 konkurser i disse bransjene. Så langt ut i året i 2020 var det 69 konkurser, og ser man på tilsvarende periode i 2019, var det 87 konkurser. Dette er bransjer som inngår i reiselivet, og som man skulle ha forventet flere konkurser i.

Midlertidige betalingsutsettelser for mva., skatter og avgifter trekkes fram som en viktig forklaring på reduksjonen i antall konkurser. Nå er tiden med avdragsfrihet over, og det ventes at flere selskaper vil få utfordringer når første avdrag forfaller 31. oktober. Ikke bare skal utsatt skattebetaling innbetales til staten – det må også betales en forsinkelsesrente på 6 prosent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.