Kunnskapsbaserte tjenesteytere i nord

Kunnskap blir et stadig viktigere konkurransefortrinn for innovasjon, økonomisk utvikling og vekst. I kjølvannet av dette har andelen kunnskapsarbeidsplasser økt i den vestlige delen av verden, der den største veksten har kommet innenfor KIFT-næringene.

KIFT-næring betyr "kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting". I 2018 var 17 809 personer sysselsatt i KIFT-næringen i Nord-Norge, en økning på 642 personer fra 2017.

Artboard-1-copy-13-100

Nord-Norges andel av KIFT-næringene i 2018

Kilde: PANDA, Grafikk: kbnn:

2W1B3066-RGB

Kunnskapsarbeidsplassene er i stor grad et storbyfenomen. Nærheten til statlige etater, hovedkontor og høgskoler og universiteter er en viktig årsak til dette.

I Nordland utgjorde KIFT-næringene 6,9 prosent av all sysselsetting, mens andelen for Troms og Finnmark var på henholdsvis 8,5 og 6,1 prosent. Samtlige nordnorske fylker er nettoimportører av KIFT-tjenester, og det er bare fire fylker i landet som er nettoeksportører: Oslo, Sør-Trøndelag, Akershus og Hordaland.

I 2018 sysselsatte KIFT-næringene 2297 personer i Finnmark, 7367 personer i Troms og 8145 personer i Nordland. Samtlige fylker hadde en økning i sysselsatte fra året før. Nordland utgjorde 2,2 prosent av landets KIFT-ansatte, mens tilsvarende andel for Troms og Finnmark var på henholdsvis to og 0,6 prosent.

Offentlig sektor var den største bidragsyteren innenfor KIFT-næringene, med totalt 2763 stillinger i Nord-Norge i 2018. Også bygg- og anleggssektoren er viktig, med 1026 stillinger.

Eksempler på KIFT-bedrifter i Nord-Norge er DIPS og Private Barnehagers Landsforening i Bodø, Momek Techteam i Mo i Rana, Andøya Space Center på Andøya, Northern Research Institute i Narvik, Akvaplan-niva og Microsoft i Tromsø og Rambøll Norge i Alta.

Les videre

2W1B3532-RGB-b

Det nordnorske samfunnet i dag

Nordområdene står sterkt som produsent av viktige råvarer. Det kan derfor forventes en fortsatt sterk interesse i nord fra andre aktører og regioner om posisjonering og sikring av tilgang til ressurser.

Remi-walle-UOwvw Z9Dy6w-unsplash

Frivillige virksomheter som samfunnsbyggere

Frivillighet og dugnad er ofte omtalt som limet i mange nærmiljø i Nord-Norge.