Artikler

Kategorier:

2W1B2619-RGB

Tall fra Telleren: Verdiskaping i Nord-Norge

Hvordan utvikler verdiskapingen i Nord-Norge seg? Nordland har høyest verdiskaping i nord, men lavere vekst enn Finnmark og Troms de siste årene. Finnmark hadde svakere vekst enn Nordland og Troms i 2018, men leder an med høyest vekst de siste ti årene. Alle nordnorske fylker har høyere vekst i verdiskapingen enn resten av landet de siste ti årene.

2W1B9771-RGB

Tall fra Telleren: Sterkeste befolkningsnedgang på over 20 år

Befolkningen i Nord-Norge har sunket med over 2000 innbyggere siden nyttår. Dette er den sterkeste befolkningsnedgangen på over 20 år. Hva skjer i Nord-Norge?

12973114_976585629063147_3086000477149660123_o

Tall fra Telleren: Utviklingen i reiselivet i Nord-Norge sommeren 2019

Sommeren vi har lagt bak oss ga oss en ny rekord i antall overnattinger. I perioden mai til og med august var det totalt 2,6 millioner overnattinger i Nord-Norge (inkludert Svalbard), over 9 prosent flere enn samme periode i fjor. Bak dette tallet ligger store variasjoner.

2W1B6761-RGB

Tall fra Telleren: Er vi forberedt på hva som venter oss? Hva med de unge i Nord-Norge om 5 år?

I første halvår 2019 hadde Nord-Norge en nedgang i befolkningen på over 1.000 innbyggere. Samtidig er nordnorske ledere bekymret for tilgangen til kvalifisert arbeidskraft, og våre to nordnorske universiteter rapporterte i år en nedgang i antall søkere. Er dette et forvarsel på hva vi har i vente i årene framover, eller kun midlertidige utfordringer?

2W1B4688-RGB

Tall fra Telleren: Befolkningsendring i Nord-Norge

Vi ser på tall fra Telleren. Hittil i år har befolkningen sunket med over 1000 personer; 666 færre innbyggere i første kvartal og 382 færre i andre kvartal. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne en større nedgang i løpet av et halvår. Hva er årsaken til den svake utviklingen?

Audhild-fly

Tall fra Telleren: Har flyskammen ankommet Nord-Norge?

Vi ser på tall fra Telleren. Ser vi antydninger til flyskam i Nord-Norge? Og hva er flyskam?