Tall

Sterk økning i fødselstallene i nord

Fødselstallene i Nord-Norge har økt med 15 prosent under pandemien. Er økningen en ny trend eller bare et midlertidig utslag av pandemien?

Nyfodte nord norge 2021
Foto av Valmedia/Alamy

I 1. kvartal i år ble det født 1.191 barn i Nord-Norge. Det er 15 prosent flere enn i 1. kvartal i fjor. Dette er betydelig høyere enn for Norge sett under ett, hvor den samlede økningen var på 5 prosent.

Veksten i fødselstallene i Nord-Norge er den sterkeste som er registrert de siste 20 årene, og vi må tilbake til 2016 for å finne like mange fødsler i 1. kvartal i Nord-Norge som i år.

Veksten ikke særnorsk

For de land vi har ferske fødselstall fra ser vi at Estland har den sterkeste økning i Europa på hele 19 prosent i mars måned sammenlignet med mars 2020. Russland er en god nummer to med 15 prosent økning. Tyskland, Nederland, Ungarn og Finland har alle en vekst på 10 prosent.

Samtidig ble det registrert færre fødsler i Belgia, Spania og Frankrike under pandemien. Men data fra de siste månedene indikerer at fødselstallene i disse landene nå har stabilisert seg på nivået før pandemien.

Hos våre skandinaviske naboer ser vi også en vekst i mars i år sammenlignet med mars 2020, ledet an av Finland (10 prosent), Danmark (7 prosent) og Sverige (4 prosent).

Kan ulike fødselstall mellom land og regioner forklares?

Det er normalt at fødselstallene faller i perioder med stor usikkerhet knyttet til helse og økonomi. Det motsatte skjer i perioder med vekst. Det mest kjente eksemplet er de lave fødselstallene på 1930-tallet og den påfølgende babyboomen i Norge etter 2. verdenskrig. I nyere tid ser vi det samme reaksjonsmønsteret. Et eksempel er perioden umiddelbart etter finanskrisen i 2007.

Fødselstallene under pandemien viser så langt at befolkningen i forskjellige land har reagert ulikt. I noen land faller fruktbarheten, mens den øker i andre.

Inntil hele verden har oppnådd en relativ høy andel vaksinerte, vil pandemien påvirke våre liv og våre forventinger til fremtiden. Først når pandemien er over vil det kunne være mulig å se konsekvensene av pandemien på fødselstallene i Nord-Norge – og resten av verden.

Vi vet allerede at regioner som har vekst i fødselstallene også har mer tro på fremtiden og er mer håpefulle enn folk i regioner med fallende fødselstall. Det lover godt for fremtiden i Nord-Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.