Tall

Tall: Ledigheten flater ut

Siden toppen i april er antall arbeidsledige i Nord-Norge mer enn halvert. Nedgangen ser ut til å flate ut, men spesielt reiselivsnæringen er usikre med hensyn til videre utvikling.

GW6 A2762 1
Foto: Marius Karlsen for kbnn:

Ved utgangen av august var det totalt 14.155 arbeidsledige personer i Nord-Norge. Av disse var 5.179 permitterte.

Ledigheten har falt siden utgangen av april, men tendensen de siste månedene tyder på en utflating. Det kan bety at det er mer krevende få de som fortsatt er ledige tilbake i arbeid.

I august var det 8.272 helt ledige personer i Nord-Norge, hvorav 2.329 var helt permitterte.

Det var flest helt ledige i Troms og Finnmark (4.537 personer), noe som utgjorde 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for Nordland var 3.735 personer (3 prosent av arbeidsstyrken).

Permitterte har utgjort en betydelig andel av de helt ledige, og nedgangen i ledigheten de siste månedene skyldes at mange av disse har kommet tilbake i arbeid.

Fra februar til mars var det en kraftig vekst i antall permitterte i de fleste yrkesgruppene.

Det var særlig store utslag for reiseliv og transport, samt butikk- og salgsarbeid. Ved utgangen av august var det fremdeles flest permitterte innen reiseliv og transport.

Økt privatkonsum førte til en rask nedgang i antall permitterte i varehandelen etter april.

Ser man nærmere på hvilke yrker innen reiseliv og transport som var mest berørt, er det servitører (358), sjåfører (349) og kokker (290) som hadde flest permitterte ved utgangen av august.

Reiselivsnæringen har uttrykt bekymring for høsten og vinteren, med fare for nye permitteringer eller oppsigelser.

De yrkene med flest permitterte kjennetegnes ved at en liten andel av arbeidsstyrken har høyere utdanning.Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.