Tall

Tall fra Telleren: Fortsatt eksplosiv Airbnb-vekst i Nord-Norge

Inntektene fra Airbnb i Nord-Norge passerte i januar 53 millioner kroner. Det er en vekst på 60 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Airbnb-kbnn
Illustrasjon: KBNN

Januar er den mest innbringende vintermåneden noensinne for Airbnb-utleiere i Nord-Norge. Med vekst i både antall utleieenheter og leiedøgn tyder alt på at 2020 blir nok et rekordår for Airbnb i nord.

Tromsø i front

Nord-Norge, med Tromsø i front, har blitt en populær vinterdestinasjon for turister fra hele verden.

De siste års vekst i turismen har imidlertid vært betydelig større enn veksten i hotellkapasiteten. Dette bidrar til at turister og andre reisende til Nord-Norge stadig oftere benytter seg av andre overnattingsalternativer som Airbnb.

I en tidligere artikkel så vi på utviklingen i reiselivet i Nord-Norge for sommeren 2019. Tallene viste sterk vekst i antall gjester, ny rekord i antall utenlandske overnattinger, og kraftigst vekst i overnattinger gjennom Airbnb.

Her ser vi nærmere på tallene ved inngangen til årets vintersesong.

At Airbnb-utleieres inntekter fra nyttår nå blir rapportert inn til skattemyndighetene ser ikke ut til å legge noen demper på utleietilbudet i Nord-Norge.

Det var totalt over 4 000 enheter tilgjengelig for utleie i januar, og soleklar ny rekord for en enkelt måned.

Skjermdump-airbnb1

Stadig flere leier ut rom og hus via Airbnb i Nord-Norge.

Skjermdump fra airbnb.no

Selv om det aldri har vært flere tilgjengelige utleieenheter (og romdøgn) i en enkelt måned, har oppnådd snittpris per døgn (Average Daily Rate, ADR) økt nesten åtte prosent, til 1 132 kroner, og belegget har økt med over fire prosentpoeng til 35,7 prosent.

Årsaken er selvsagt at etterspørselsveksten har vært høyere enn tilbudsveksten.

I Troms og Finnmark var inntektene over 40 millioner kroner i januar 2020. Av dette utgjorde Tromsø nesten 32 millioner kroner. Inntektene vokste om lag 50 prosent fra januar i fjor både i Tromsø og fylket som helhet.

I Nordland, hvor sommermånedene tradisjonelt sett er høysesong, var inntektene betydelig lavere; vel 12,7 millioner kroner. Men: Dette over en dobling fra januar i fjor.

Vågan kommune hadde høyest inntekter i Nordland, med nesten tre millioner kroner.

Størst vekst i Lofoten

På regionsnivå hadde Tromsø, Lofoten og Vesterålen flest solgte romdøgn siste måned, med størst vekst i Lofoten; hele 135 prosent.

Mens Tromsø fortsatt er den mest populære vinterdestinasjonen blant Airbnb-gjester, viser tallene for hele året at Lofoten har desidert høyest inntekter mål i forhold til innbyggertallet. I 2019 var inntekten per innbygger hele 5 100 kroner i Lofoten, klart høyest i landet.

Antall Airbnb-enheter i Lofoten tilsvarer nå over fem prosent av alle helårs- og fritidsboliger i regionen.

På kommunenivå hadde Tromsø, Vågan, Vestvågøy og Bodø høyest inntekter i januar, etterfulgt av Lyngen, Moskenes og Senja, som alle hadde over én million kroner i inntekter.

  • For å se nærmere på nettopp din kommune, hvorvidt det gjelder Airbnb-utleie eller annen reiselivs- og samfunnsrelevant statistikk kan du selv gå inn i gå inn i telleren og filtrere på din kommune (eller fylke), legge til kort med mer data, samt laste ned excel/csv-filer for et ytterligere dypdykk i tallene.
Airbnb-kbnn

I januar var det over 250 000 tilgjengelige romdøgn på Airbnb i Nord-Norge.

Illustrasjon: KBNN

Vokser raskere enn hotellene

Veksten i bruk av Airbnb har over flere år vært betydelig kraftigere enn veksten i hotellovernattinger. Desember-tallene, som er siste tilgjengelige måned med hotellstatistikk, viste at antall solgte romdøgn ved Airbnb var over 94 000, mot rundt 125 000 ved hoteller.

Airbnb er i ferd med å bli en stadig større inntektskilde for utleiere i Nord-Norge. Hvis veksten i januar fortsetter ut året vil de totale inntektene fra Airbnb-utleie i 2020 bli nesten 800 millioner kroner. Dette tilsvarer hele 1 600 kroner per innbygger i Nord-Norge.

Mens økt turisme til Nord-Norge selvsagt representerer både muligheter og utfordringer, er det ingen tvil om at Airbnb bidrar til flere turister og et større marked for reiselivsbedrifter i landsdelen. I mange lokalsamfunn uten stor kommersiell overnattingskapasitet er det all grunn til å tro at Airbnb-utleie bidrar til betydelige ringvirkninger, både gjennom inntekter direkte til utleiere og gjennom Airbnb-gjestenes forbruk på mat, opplevelser og transport i det lokale næringslivet.

Om tallene

Airbnb-data hentes inn fra Airdna, som er et selskap som henter inn data fra Airbnbs nettsider og estimerer omfanget av Airbnb-utleie over hele verden. Siden Airbnb selv ikke oppgir egne tall er dette i dag den beste kilden til data på omfanget av Airbnb-utleie i Norge.

Mer info om Airdnas framgangsmåter finner du her.

Det eksisterer i dag flere plattformer for delingsutleie, blant annet booking.com og HomeAway. Hvis en utleieenhet er registrert både på airbnb og andre plattformer kan dette medføre at reservasjoner som gjøres på for eksmpel booking.com da blir registrert i våre data. Vi har dessverre ikke informasjon om i hvor stort omfang dette foregår.

Dataene som er rapportert i denne artikkelen, og som ligger ute på telleren.kbnn.no viser altså ikke det totale omfanget av all delingsutleie i Nord-Norge. Selv om vi ikke har alle data, og de data vi har er estimater, er omfanget og veksten i denne typen overnattinger så stor at vi mener det er viktig å formidle den kunnskapen som er mulig å få tak i.

Kontakt: Redaktør Kunnskapsbanken Audhild Dahlstrøm for SpareBank 1 Nord-Norge eller Analytiker Eivind Hestvik Brækkan ved Capia

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.