Flyskam ble et av Sveriges nyord i 2018 og i den anledning uttrykte flere svensker et ønske om å reise mindre med fly og heller bruke andre alternativer når de skal ut å reise. Dette viser seg nå i statistikken, og tall fra Swedavia, Sveriges svar på Avinor, viser en nedgang i flyreiser på over 10 prosent i juli og august. Opplever vi det samme i Nord-Norge? Og hva vil i så fall konsekvensene være for reiselivsnæringen? Tall fra telleren viser at vi for femte måned på rad har en nedgang i flytrafikken sammenlignet med i fjor. Hammerfest hadde størst nedgang i august, med 8 329 flyreisende, nesten 40 prosent færre enn i august året før. Tromsø er fremdeles landsdelens største flyplass målt i antall passasjerer, men har en nedgang på vel 5 prosent til 183 523 passasjerer. Dermed reduseres forspranget til Bodø, som hadde en økning på vel 1 prosent, og totalt 167 770 passasjerer i august. Harstad/Narvik Lufthavn er den tredje største flyplassen i Nord-Norge, og hadde 76 506 passasjerer i august, en nedgang på nesten 3 prosent fra året før.

La oss dykke litt dypere inn i tallene; Utenlandsreiser har økt rundt 5 prosent i august, mens innenlandstrafikken har sunket 4 prosent. Er økningen i utenlandstrafikken fordi flere utenlandske turister har reist med fly til Nord-Norge, eller fordi flere nordlendinger reiser på utenlandsferie? Betyr nedgangen i innenlands flytrafikk at færre nordmenn reiser på ferie til Nord-Norge? Eller betyr det at nordlendingene har reist mindre med fly, og prioritert ferie i egen landsdel?

Hotellstatistikken for August kommer i slutten av september, og kan kanskje gi oss en pekepinn. Hvis antall overnattinger fra utenlandske gjester øker, kan økningen i utenlands flytrafikk være på grunn av flere turister inn til Nord-Norge, og ikke nødvendigvis at flere fra Nord-Norge har reist til utlandet. Hvis antall overnattinger fra norske gjester øker, kan dette bety at flere fra Nord-Norge ferierer i egen landsdel, kanskje i kombinasjon med at flere sørfra har reist til Nord-Norge med bil, buss, båt og tog. Juli-tallene viser en betydelig økning i overnattinger i Nord-Norge, og den største økningen i antall overnattinger er fra svenske, finske og norske gjester. Indikerer dette starten på en flyskam-effekt i Skandinavia? Når august-tallene kommer blir det spennende å se om trenden fortsetter.

Over halvparten av alle gjester ved nordnorske hoteller, hytter og camping er fra Norge, og nordmenn er dermed den soleklart største og viktigste gruppen gjester for Nordnorsk reiseliv. Bør Nordnorsk reiseliv håpe at flyskammen brer om seg også i Norge? Da vil kanskje enda flere nordmenn droppe sydenturen, og heller velge fantastiske Nord-Norge som sitt neste reisemål