Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

Kraftproduksjonen i Nord-Norge var på 25,2 TWh i 2017. Dette utgjorde 16,8 prosent av den nasjonale produksjonen. Fra 2007 har produksjonen økt med 38 prosent i landsdelen, og veksten har vært sterkest i Finnmark (dobling).

Årsaken er i hovedsak utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg og ny varme- og vindkraftproduksjon.

Produksjonen av vannkraft var størst, med 22,9 TWh, og Nordland var det største produksjonsfylket, med 17,8 TWh. Finnmark var det største varme- og vindkraftfylket, med henholdsvis 1,4 og 0,5 TWh.

De største vannkraftverkene i landsdelen er Svartisen med en midlere årsproduksjon på 2200 GWh, Nedre Røssåga med 2150 GWh og Rana med 1975 GWh.

2W1B3946-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn: - MIP Energi, Svabo kraftverk, Mo i Rana

Elektrifiseringen går raskere enn noensinne og er et viktig tiltak for å kutte klimagassutslipp. Ifølge Statnett vil det kreve 30–50 TWh mer kraftproduksjon i Norge dersom man skal erstatte det meste av dagens fossile energibruk med elektrisitet. I deler av industrien og for tung- og langdistansetransporten vil elektrifisering være vanskelig å gjennomføre. Her vil andre mer miljøvennlige løsninger som hydrogen være aktuelle. I Berlevåg etableres det en hydrogenfabrikk i tilknytning til vindkraftverket på Raggovidda som skal stå ferdig på nyåret i 2020.

Det investeres mye i vindkraft, og to av prosjektene som er under bygging i landsdelen, er Sørfjord vindkraftverk i Nordland og Kvitfjell/Raudfjell vindkraftverk i Troms. Begge disse prosjektene vil være ferdige i løpet av 2019. I sistnevnte prosjekt, som også går under navnet Nordlicht, har Alcoas smelteverk i Mosjøen avtalt å kjøpe strømmen i en periode på 15 år. I tillegg skal Dønnesfjord vindpark i Finnmark settes i produksjon i løpet av året.

2W1B5376-RGB

Fot av Susanne Hætta

Les videre

IMG-2563

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

I 2018 omsatte sektoren i landsdelen for 19,8 milliarder kroner og sysselsatte 6920 personer. Sysselsettingen økte med litt over 100 årsverk fra 2017, mens omsetningen økte med 6,4 prosent.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

Ved inngangen til 2016 var det tre produserende olje- og gassinstallasjoner i Nord-Norge (Norne, Skarv og Hammerfest LNG), i dag er det fem.

2W1B4980-RGB

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon.

Fiskebåtogpadlere Bo Eide

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

Norge har god og bærekraftig bestandsforvaltning av fiskeriressursene, og kvotene er fortsatt på et høyt nivå. I Nord-Norge ble det ført i land totalt 991 000 tonn villfisk i 2018.