Konjunkturbarometer

Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

Kraftproduksjonen i Nord-Norge var på 25,2 TWh i 2017. Dette utgjorde 16,8 prosent av den nasjonale produksjonen. Fra 2007 har produksjonen økt med 38 prosent i landsdelen, og veksten har vært sterkest i Finnmark (dobling).

2W1B5376-RGB
Fot av Susanne Hætta

Årsaken er i hovedsak utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg og ny varme- og vindkraftproduksjon.

Produksjonen av vannkraft var størst, med 22,9 TWh, og Nordland var det største produksjonsfylket, med 17,8 TWh. Finnmark var det største varme- og vindkraftfylket, med henholdsvis 1,4 og 0,5 TWh.

De største vannkraftverkene i landsdelen er Svartisen med en midlere årsproduksjon på 2200 GWh, Nedre Røssåga med 2150 GWh og Rana med 1975 GWh.

2W1B3946-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn: - MIP Energi, Svabo kraftverk, Mo i Rana

Elektrifiseringen går raskere enn noensinne og er et viktig tiltak for å kutte klimagassutslipp. Ifølge Statnett vil det kreve 30–50 TWh mer kraftproduksjon i Norge dersom man skal erstatte det meste av dagens fossile energibruk med elektrisitet. I deler av industrien og for tung- og langdistansetransporten vil elektrifisering være vanskelig å gjennomføre. Her vil andre mer miljøvennlige løsninger som hydrogen være aktuelle. I Berlevåg etableres det en hydrogenfabrikk i tilknytning til vindkraftverket på Raggovidda som skal stå ferdig på nyåret i 2020.

Det investeres mye i vindkraft, og to av prosjektene som er under bygging i landsdelen, er Sørfjord vindkraftverk i Nordland og Kvitfjell/Raudfjell vindkraftverk i Troms. Begge disse prosjektene vil være ferdige i løpet av 2019. I sistnevnte prosjekt, som også går under navnet Nordlicht, har Alcoas smelteverk i Mosjøen avtalt å kjøpe strømmen i en periode på 15 år. I tillegg skal Dønnesfjord vindpark i Finnmark settes i produksjon i løpet av året.

2W1B5376-RGB
Fot av Susanne Hætta

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.