Rapporter

Er IKT den nye distriktsnæringen?

I denne artikkelen undersøker vi om den geografiløse IKT-næringen har blitt en realitet. Vi ser på Nord-Norge internt, men i lys av utviklingen nasjonalt.

96 MU
Foto: Michael Ulriksen for kbnn:

Bedrifter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ble ved årtusenskiftet spådd å være de første geografiløse næringsaktørene. Teknologioptimistene antok at næringen skulle være med på å minske betydningen av geografiske hindre for utvikling. Gjennom IKT-næringene skulle dermed distriktene få en gyllen mulighet til å delta i den globale økonomien ved at ambisiøse gründere kunne bosette seg hvor som helst. Har teknologioptimistene fått rett?

Hva er en IKT-ansatt?

IKT-næringen deles ofte opp i IKT-handel, IKT-industri, IKT-driftstjenester og IKT-servicetjenester. Denne rapporten ser på servicerettede IKT-tjenester som definert av OECD. Definisjonen består av 14 NACE-koder og inkluderer blant annet konsulenttjenester knyttet til IKT, kabelbasert kommunikasjon, programmeringstjenester og spillutvikling.

En næring i vekst, men taper terreng nasjonalt

Antall ansatte i næringen med bosted i Nord-Norge var 2.635 i 2021, en vekst på 572 siden 2015. IKT-ansatte har også økt som andel av total sysselsetting i landsdelen. Andelen var 0,86 prosent i 2015, mens den hadde økt til 1,07 prosent i 2021.

IKT-ansatte i Nord-Norge og andel av total sysselsetting.

Den nordnorske IKT-næringen er liten sammenlignet med nasjonale tall. I 2015 hadde Nord-Norge 3,2 prosent av sysselsettingen i næringen nasjonalt, men hadde falt til 3,1 prosent i 2021. Landsdelen klarer ikke å vinne større andeler nasjonalt, til tross for en jevn vekst.

Konsentrert rundt de største byene

Det er de største kommunene, Bodø og Tromsø som også har flest IKT-ansatte. Av de 2.635 ansatte i landsdelen jobbet 56 prosent i disse to kommunene. Om Alta inkluderes, er tallet 62 prosent. De fem største selskapene leverer tjenester til forsvars- og helsesektoren.

De 10 største IKT-selskapene i Nord-Norge, etter ansatte ved enkeltavdelinger.

Telekommunikasjon og utgivelse av programvare og spill skiller seg ut

Hvordan fordeles de ansatte i Norge og i Nord-Norge? De tydeligste skillene finner man innen tjenester tilknyttet IT, telekommunikasjon og utgivelse av programvare og spill.

Fordeling av IKT-ansatte i Norge og Nord-Norge (2021).

Nasjonalt er det en større andel som jobber innen tjenester tilknyttet IT, eksempelvis konsulenttjenester. I Nord-Norge er det flere som jobber innen telekommunikasjon – som kan være drift av infrastruktur knyttet til bredbånd og telefoni. Det også flere enn i resten av landet som jobber med utgivelse av programvare og spill.

Sentraliseres IKT-jobbene i landsdelen?

Ser man på IKT-ansatte som andel av total sysselsetting etter sentralitetsklassene fra 2015 til 2021, kommer det tydelig frem at sentraliseringen også gjelder for IKT-næringen. Bodø og Tromsø som utgjør sentralitetsklasse 3, drar fra de mindre sentrale kommunene, spesielt de øvrige mellomsentrale kommunene i klasse 4.

Sentralitetsklasser

SSB har definert 6 klasser for sentralitet, hvor avstand til arbeidsplass og ulike typer servicefunksjoner ligger til grunn for inndelingen. Alle kommunene i Nord-Norge ligger i klasse 3–6.

Bodø og Tromsø kommune (klasse 3)

Øvrige mellomsentrale kommuner består av disse 8 kommunene: Narvik, Vefsn, Rana, Fauske, Sortland, Harstad, Alta og Hammerfest (klasse 4)

De nest minst sentrale kommunene består av 16 kommuner og inkluderer blant annet Brønnøy, Saltdal, Øksnes, Senja og Sør-Varanger (klasse 5)

De minst sentrale kommunene består av 54 kommuner og inkluderer blant annet Bindal, Meløy, Gratangen, Loppa og Nordkapp (klasse 6)

Andel IKT-ansatte av totalt antall sysselsatte (etter sentralitetsklasse).

Målt i rene tall var det svak nedgang i sentralitetsklasse 4. Der falt antall ansatte med 13 i perioden 2015-2021.

IKT øker i distriktskommunene

I de nest minst og de minst sentrale kommunene har derimot antall ansatte steget. Det har blitt 101 flere i sentralitetsklasse 5 og 90 flere i sentralitetsklasse 6. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men tatt i betraktning at sysselsettingen totalt sett økte med 1.334 i sentralitetsklasse 5 i perioden 2015–2021, og falt med 1.067 i sentralitetsklasse 6, har IKT blitt en viktigere næring i disse distriktskommunene.

Zalaris HR-services i Lødingen, Framsikt i Bø, IOTEK i Vestvågøy, Digipro-Helse i Beiarn og Vitikka i Nordkapp er alle eksempler på at IKT-etableringer i Nord-Norge bidrar til viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Sentralisering av IKT-kompetanse foregår ikke bare internt i Nord-Norge, men også nasjonalt. Klyngeeffekter kan være med på å forsterke denne effekten og gi mer geografisk sentralt plasserte bedrifter en fordel når det gjelder innovasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.