Notat

Helse og verdiskaping: Vitamin D-mangel hos ungdom

God folkehelse er grunnleggende for verdiskaping. Gjennom denne notatserien skal vi se på ulike temaer knyttet til folkehelse. Denne gang: Vitamin D-mangel hos ungdom og studier knyttet til Nord-Norge.

Jordan mcqueen 88 XM5 Al3 A Xg unsplash
Foto av Jordan McQueen / Unsplash

Det har vært mye fokus på vitamin D gjennom flere år. Vitaminet – som egentlig er et hormon – dannes i huden under påvirkning av sollys – noe som vi ikke alltid er så velsignet med her i nord.

Faktisk er det kun fra mars til september at UVB-strålingen fra sola i Tromsø er tilstrekkelig til at vi kan lage vitamin D i det hele tatt.

Da blir kilder i kosten desto viktigere – først og fremst fet fisk, tran og mølje, i tillegg til at en del meieriprodukter tilsettes ekstra vitamin D. Selvsagt kan man også ta vitamin D-tilskudd, som lett skaffes i dagligvarehandel eller apotek.

Hvorfor er D-vitamin viktig?

Vitamin D er viktig for skjeletthelse, men det er også funnet sammenheng mellom lave vitamin D-nivåer og økt risiko for en rekke andre tilstander som nevrologiske sykdommer, diabetes og hjerte/karsykdommer for å nevne noen eksempler.

Voksne i Tromsø har jevnt over ganske greie nivåer av vitamin D målt i blod – noe som er vist i Tromsøundersøkelsen. Sannsynligvis skyldes dette at mange tradisjonelt har et kosthold som inneholder vitamin D-rike matvarer, og at bruk av tilskudd eller tran er relativt vanlig.

Thumbnail IMG 1791
Foto av kbnn:

Men hvordan står det til med de yngre?

Dette ville vi finne ut da vi målte vitamin D-nivå i blodet hos nesten 1000 elever som gikk på første trinn i videregående skole i Tromsø og Balsfjord i Fit Futures 1, gjennomført skoleåret 2010/2011.

Resultatene viste overraskende høy forekomst av vitamin D-mangel. Faktisk hadde 3 av 4 ungdommer verdier under det anbefalte nivået på 50 nmol/l

Resultatene

Resultatene viste overraskende høy forekomst av vitamin D-mangel. Faktisk hadde 3 av 4 ungdommer verdier under det anbefalte nivået på 50 nmol/l.

Vi har ingen tilsvarende norske ungdomsundersøkelser å sammenligne med, men kostholdsundersøkelser fra 2007 og 2015 har vist at mange barn og unge inntar mindre vitamin D enn anbefalt, og at mange trenger vitamin D-tilskudd for å få i seg tilstrekkelig.

Jentene hadde generelt høyere nivåer enn guttene. Dette kan skyldes både forskjeller i livsstil – som kosthold og hvor mye man eksponeres for sollys-, men det er også vist tidligere at hormonelle faktorer som bruk av p-piller kan påvirke vitamin D-nivå. Vi jobber nå med mer detaljerte studier som skal se på dette.

Personer som hadde tatt solarium eller vært på Sydenferie siste måned før målingen hadde høyere nivåer enn andre. Dette er jo ikke overraskende.

(Solariumsbruk og overdreven soling er imidlertid ikke anbefalte måter å øke vitamin D-nivået sitt på, da det gir økt sjanse for hudkreft, og spesielt når dette skjer i ung alder. Norske myndigheter har av den grunn satt 18 års aldersgrense på solariumsbruk.)

Vi fant også at de som var fysisk aktive hadde høyere nivåer – om det skyldes at de er mer utendørs og får sollys, eller om det henger sammen med at de kanskje spiser annerledes enn de som er lite fysisk aktive, kan vi ikke si ut i fra denne studien. Vi fant også – ikke overraskende - at de som drakk melk tilsatt vitamin D eller tok vitamintilskudd, hadde høyere nivåer enn andre.

Gutter som snuste hadde lavere nivåer av vitamin D enn gutter som ikke snuste. Det er ikke mulig å si fra denne studien om det skyldes stoffer i snus som påvirker vitamin D i kroppen, eller om det er andre forskjeller i livsstil mellom gruppene som vi ikke har fanget opp, som gir denne forskjellen.

Oppsummert var forekomsten av vitamin D-mangel er urovekkende stor, og spesielt blant gutter. I oppfølgingsstudien Fit Futures 3 planlegger vi å studere om nivåene av vitamin D er stabile inn i voksenalder, eller om kanskje endringer i livsstilsvaner i denne livsfasen også gir endringer i vitamin D-nivå.


Hva er Fit Futures?
  • Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne.
  • 9 av 10 ungdommer deltok i Fit Futures 1, skoleåret 2010-11 og 7 av 10 deltok i Fit Futures 2, skoleåret 2012-13.
  • Fit Futures 3 skal i gang høsten 2020 https://uit.no/research/fitfut...


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.