Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. Barometeret er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger.

Du kan lese Konjunkturbarometer for Nord-Norge under – eller laste ned PDF av rapporten her.

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2021:

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2021: SAMFUNNSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2021: SYSSELSETTING OG KOMPETANSE

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2021: NÆRINGER OG UTVIKLINGSTREKK

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021 er produsert av KPB for Kunnskapsbanken, SpareBank 1 Nord-Norge. Redaktør er Jeanette Gundersen.