KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2019:

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2019: RESSURSER OG NÆRING

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2019: KOMPETANSE, SAMFUNNET OG MENNESKENE

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2019 er produsert av Kunnskapsparken Bodø og Nordlandsforskning for Kunnskapsbanken, SpareBank 1 Nord-Norge. Språkvask av Språkverkstaden. Grafikk av Tank. Redaktør Audhild Dahlstrøm / SpareBank 1 Nord-Norge.