Nytt Konjunkturbarometer for Nord-Norge med økonomisk status etter pandemiåret 2020: Etter et tiår der alle piler har pekt oppover fikk den økonomiske veksten i Nord-Norge seg et skudd for baugen i 2020. Men Nord-Norge er mindre preget av pandemien enn resten av landet.

(Du kan også laste ned PDF av Konjunkturbarometeret her)

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2020:

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2020: UTVALGTE NÆRINGER

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE 2020: KOMPETANSE, SAMFUNNET OG MENNESKENE

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2020 er produsert av Kunnskapsparken Bodø og Nordlandsforskning for Kunnskapsbanken, SpareBank 1 Nord-Norge. Språkvask av Språkverkstaden. Grafikk av Tank. Redaktør Audhild Dahlstrøm / SpareBank 1 Nord-Norge.