Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. Barometeret er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger.

Du kan lese Konjunkturbarometer for Nord-Norge under – eller laste ned PDF av rapporten her.

Kb2021 front2
Livbulriksen innledning
09.11.2021

Året det snudde

Kb 2021 paa 7 minutter
09.11.2021

Les Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2021 på 7 minutter

Containere helt digital
09.11.2021

Internasjonal makro

Industri 1 kb 2021
09.11.2021

Nasjonal makro

Nord norge kb 2021
09.11.2021

Tre viktige hovedpoenger med nordnorsk fokus

Samfunnsliv
Kb2021 ansatte 3
09.11.2021

Innvandringens store betydning for befolkningsutviklingen

Gjennomstromming kb2021
09.11.2021

Stor gjennomstrømming i nord

Tromso boliger22
09.11.2021

Vanskeligere boligmarked i Nord-Norge

Menns hoye gjeld illustrasjon kb 2021 1
09.11.2021

Menns høye gjeld utjevner formuesforskjeller

Kj à p med kort p à iphone
09.11.2021

Hva skjedde med forbruksgjelden under koronapandemien?

Folkehelsefront
09.11.2021

Folkehelsen i Nord-Norge

17 03 28 EDK2452 High Res JPEG s RGB
09.11.2021

Hvordan har de unge i Nord-Norge det?

Sysselsetting og kompetanse
Arbeidsmarkedet kb2021
09.11.2021

Sysselsetting og arbeidsmarkedet

Kompetanse behov og tilgang
09.11.2021

Kompetanse i nord: Behov og tilgang

Næringer og utviklingstrekk
Private eiere kb 2021
09.11.2021

En stor andel privat eierskap

Aksjeselskap kb 2021
09.11.2021

Flere valgte å etablere aksjeselskap i pandemiåret 2020

Fiske baatsfjord helt digital
09.11.2021

Sjømatsektoren setter nye rekorder

Varehandel kb 2021
09.11.2021

Varehandel på høygir

Bygg og anlegg kb 2021
09.11.2021

Stabil aktivitet i bygg og anlegg

Petroleum plattform kbnn
09.11.2021

Petroleumsaktivitetens betydning for Nord-Norge

En dag til for Wilsg à rd Reiseliv husfjellet
09.11.2021

Hvor langvarige blir virkningene i reiselivet?

Riddu Foto Orjan Marakatt Berthelsen
09.11.2021

Kulturnæringene ble hardt rammet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.