Hovedfunn forventning 2022 privat sektor2

Forventnings­barometeret for Nord-Norge viser hva næringslivslederne og ledere i offentlig sektor tror om framtiden i nord, og deres syn på den økonomiske utviklingen de siste 3 månedene – og forventningene 12 måneder frem i tid.

Kunnskapsbankens første Forventningsbarometer ble publisert i 2019.

Forventningsbarometeret for Nord-Norge 2022

FORVENTNINGER 2021

FORVENTNINGER 2020

FORVENTNINGER 2019