Rapport

Klimarisiko

Denne rapporten ser på hva klimarisiko er, hvordan vi kan håndtere denne type risiko og den presenterer klimarisikobildet for tre viktige næringer i Nord-Norge. Rapporten undersøker om disse næringene er rigget for å møte klimarisiko.

Formålet med rapporten er å vurdere om næringene har den forståelsen som kreves for omstilling. For å gjøre dette vil vi kartlegge sprik mellom risikoaspekter og tiltak og dermed si noe om hvordan nordnorsk næringsliv ligger an med hensyn til omstillingstakt. Ved å presentere eksempler fra aktører i regionen bidrar rapporten til å spre kunnskap og gi inspirasjon til hvordan nordnorsk næringsliv kan møte klimarisiko på en bedre måte.

Rapporten er utarbeidet av Salt på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge.

Alta 2 W1 B7387 RGB
Notat ● 29.01.2021

Brukes innkjøp og anbud i det offentlige til klimaomstilling?

Forventningsbarometeret viser et tydelig skift fra 2019 til 2020 i holdning til innkjøpsmakten for klimaomstilling. Resultatene fra forventningsbarometerets undersøkelser innen offentlig sektor avdekket en nedgang på 26 prosent, i hvordan sektoren vektlegger miljøkriterier eller stiller krav i anbudsutlysninger kun på ett år.

Klima1 liten600

Klimaomstilling og innkjøpsmakt

Hvordan står det egentlig til med klimaarbeidet i offentlig sektor i Nord-Norge? Og hvordan brukes innkjøpsmakten til å påvirke lokalsamfunnet? I denne episoden møter du forsker Brita Staal fra kunnskapsbedriften Salt, miljørådgiver Magnus Vestrum i Trondheim kommune og miljørådgiver Marte Melnes i Bodø kommune.

1592434074666 215bda5e6ce72131b6e159c4fc91f922

Klimaspesial: Hva er klimarisiko?

Hva er klimarisiko og hvordan vil klimaforandringene påvirke næringslivet i Nord-Norge? Dette er temaet for de neste fire episodene av Nord-Norge i verden. Gjest i denne episoden er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.

1592889606662 308af7496823f82a6101b224432194fb

Klimaspesial: Merker klimaforandringene godt

Hva er klimarisiko og hvordan vil klimaforandringene påvirke næringslivet i Nord-Norge? Dette er temaet for fire episoder av Nord-Norge i verden. Gjest i denne episoden er Turid Grotmoll, administrerende direktør i forsikringsselskapet Fremtind og styreleder i Finans Norge.

Klimaepisode3

Klimaspesial: Kan påvirke finansiell stabilitet

Norges Bank mener klimarisiko i fremtiden kan påvirke finansiell stabilitet, mens SpareBank 1 Nord-Norge ikke utelukker å stille klimakrav til lånetakere. Gjester er direktør for analyse i Norges Bank, Sindre Weme, og konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Liv Bortne Ulriksen.

Brita staal klima 1

Klimaspesial: Klimarisiko i Nord-Norge

Er næringslivet i Nord-Norge rigget for å håndtere klimaforandringene? Gjest er spesialist på klima- og bærekraftsstrategier ved kunnskapsbedriften Salt, Brita Staal.