Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Daniel Bjarmann-Simonsen

Samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune

Daniel Bjarmann-Simonsen er samfunns- og næringsdirektør i Bodø kommune og har bred erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har tidligere vært regiondirektør i NHO Nordland og var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet under Solberg-regjeringen fra 2018 til 2019.

Før han ble hentet inn som statssekretær ledet han Smart City og Bodø kommunes infrastrukturprosjektet «Ny by - ny flyplass». Han har også hatt flere stillinger i både offentlig og privat sektor, blant annet innen forlags- og mediebransjen.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

---

Foto: Kalle Punsvik

Relatert