Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Øistein Knudsen Jr.

Sjef for Sivilforsvaret

Øistein Knudsen, Jr. tiltrådte som sjef for Sivilforsvaret i mars 2022 etter nærmere 15 år i Justis- og beredskapsdepartementet, hvorav de siste ti som ekspedisjonssjef for Samfunnssikkerhetsavdelingen. Han har bakgrunn som offiser i Sjøforsvaret, fra operativ redningstjeneste og som forsker.

Knudsen har siden 2016 vært gjesteprofessor i krisehåndtering og sikkerhetsstudier ved George C. Marshall College of International and Security Studies i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland.

Han har i tillegg til sivil utdanning gjennomgått stabskurs og sjefskurs ved Forsvarets skole i etterretning- og sikkerhetstjeneste samt Senior Course ved NATO Defense College i Roma.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

Relatert