Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Kjersti Okstad Kirkeby

Fagdirektør i Revisorforeningen

Kjersti Okstad Kirkeby er fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen.

Hun har tidligere arbeidet i 12 år ved Finanstilsynet, der hun var tilsynsrådgiver i seksjonen for prospekt og finansiell rapportering. Hun har jobbet med kontroll av finansiell rapportering for børsnoterte selskaper, samt banktilsyn og forsikring.

Kjersti Okstad Kirkeby har bred erfaring innen bærekraftsrapportering, og har blant annet bidratt i Verdipapirlovutvalget i forbindelse med utredning av implementeringen av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i norsk rett.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

Relatert