Unge stemmer

Hva er viktig for at unge voksne skal velge Nord-Norge?

I 2019 lanserte vi perspektivmeldingen Nye stemmer. Gjennom et designdrevet innsiktsarbeid ble 100 unge voksne mellom 18 og 34 år fra hele landsdelen involvert for å fortelle hva som er bakgrunnen for valgene de gjør om jobb, bosted, utdanning, fritid og livsstil.

Kunnskapen ga et handlingsrom til å tenke nytt om hvilke løsninger som bør realiseres lokalt, regionalt og nasjonalt.

Med støtte fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge er vi i gang med en ny medvirkningsprosess med unge voksne i Nord-Norge. Målet å følge opp noen av de gode ideene med konkrete forslag. Slik kan vi sammen gå fra ord til handling.

Unge voksnes livskvalitet henger tett sammen med deltaking i arbeidslivet, og god helse er også viktig for vekst i næringslivet som skal sikre fremtid og utvikling for Nord-Norge. I Perspektivmeldingen pekte de de unge selv på sammenhengen mellom helse og arbeidsliv, og Barometer 2020x har vist at det er behov for nye løsninger.

Gjennom medvirkningsprosessen vil deltakerne få si sine meninger og utvikle konsepter og tiltak som de mener vil komme landsdelen til gode.

Resultatene blir lagt fram på Agenda Nord-Norge i november 2021.