Podkast

NHOs mann i Nordland

Hans Christian Kaurin Hansson har et hjerte som brenner for Nord-Norge, og nå vil han være med på å forme Nordlands fremtid. I august ble han ny regiondirektør i NHO Nordland.

Hans christian hansson kbnn podkast

Hans Christian Kaurin Hansson.

Foto: Moment Studio/NHO

I denne episoden av Nord-Norge i verden møter programleder Stein Vidar Loftås den nye regiondirektøren i NHO Nordland, Hans Christian Kaurin Hansson.

Hansson mener en av de største utfordringene i Nord-Norge er å skaffe tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft.

– Det går rimelig godt, overordnet, til tross for et makroøkonomisk krevende spill akkurat nå. Men den største utfordringen er å faktisk sørge for at man har nok arbeidskraft, nok kompetanse, og også rett kompetanse til å takle noen av disse ganske store utfordringene vi står overfor, forklarer han.

– Gigantisk etterslep

Infrastruktur spiller en nøkkelrolle i Hanssons visjon for Nord-Norge. Han peker på behovet for opprusting av fylkesveinettet som en avgjørende faktor for næringslivets vekst og effektivitet.

– Det vi fokuserer mest på, er å ta igjen det gigantiske etterslepet i vedlikehold og opprusting av fylkesveinettet. I Nordland har vi noen skrekkeksempler, der samfunn må leve med en veistandard som kanskje er sjarmerende for en tysk turist på sommerdag, med sine svinger og fotostopp, men slett ikke fungerer for eksportnæringen eller de som har sitt daglige virke i disse områdene. Etterslepet på fylkesveiene er enormt. Jeg tror hele Nord-Norge er enig i at noe må gjøres der, sier regiondirektøren.

Under kan du lese intervjuet i sin helhet:

Stein Vidar Loftås:

NHO Nordland har fått en ny regiondirektør, og han skal vi møte nå. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås.

Hans Christian Hansson overtok rollen som regiondirektør i NHO Nordland tidligere i år, da etterfulgte han Daniel Bjarmann Simonsen, som gikk over til en stilling i Bodø kommune. Nå skal vi snakke litt med Hans Christian. Hvem er han egentlig? Og ikke minst, hva er hans ambisjoner for Nord-Norge?

Hjertelig velkommen til Nord-Norge i verden, Hans Christian!

Hans Christian Kaurin Hansson:

Tusen takk, Stein Vidar!

Hans Christian Kaurin Hansson 107
Foto: Moment Studio/NHO

Stein Vidar Loftås:

Vi skal hovedsakelig snakke om deg, selv om det kanskje ikke er det mest behagelige vi gjør. Det er i hvert fall tilfellet om du er som meg. Men vi skal også snakke litt om NHO, og kanskje våre lyttere først og fremst trenger å få et innblikk i hva rollen som regiondirektør i NHO innebærer?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Som regiondirektør i NHO, er man en slags ambassadør for næringslivet i den regionen man representerer. Det betyr at jeg representerer medlemmene og medlemsbedriftene i NHO Nordland. Jeg prøver å forstå hva som er viktig for dem, og hvordan de ønsker at verden skal se ut. Jeg gjør mitt ytterste for å legge til rette for at de kan fortsette å skape verdier, arbeidsplasser og bidra til samfunnet rundt seg.

Stein Vidar Loftås:

Vi skal snakke mer om hvordan bedriftene i Nordland ser på sin situasjon. Men først, la oss snakke litt mer om Hans Christian Hansson. Du kom til denne rollen fra Boston Consulting Group. Tidligere har du vært journalist i VG, jobbet som politisk rådgiver, og så videre. Hva var det som fikk deg til å ønske å bytte beite denne gangen?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Det er sånn at jeg kommer herfra. Fra Nordland. Dette er stedet hvor jeg vokste opp, og det er her jeg føler at hjemmet mitt er. Selv om jeg har bodd i utlandet i mange år og jobbet en del år i Oslo-området, så oppfattet jeg dette som en fantastisk mulighet til å bruke den brede kompetansen jeg har opparbeidet meg. Målet er å bidra til vekst og velstand her i hjemfylket. Jeg så på dette som en unik mulighet til å anvende erfaringen og innsikten jeg har fra presse, politikk og ikke minst fra privat næringsliv, for å fortsette å løfte mulighetsfylket Nordland.

Stein Vidar Loftås:

Når det gjelder mulighetsfylket Nordland, du er jo Vesteråling og nå plassert i Bodø. Men var det alltid planen å komme tilbake til Nord-Norge, eller kunne du like gjerne ha blitt i Oslo?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Jeg kunne ha blitt i Oslo, eller for den saks skyld nesten hvor som helst. Det var ikke en del av noen fastlagt plan eller en langsiktig strategi. Det var denne fantastiske muligheten som plutselig dukket opp. At denne muligheten også lå nær hjemstedet mitt, Melbu i Vesterålen, er bare en ekstra bonus. Det å komme nærmere både foreldre og søsken som bor på Hasseløya, er virkelig verdifullt.

Stein Vidar Loftås:

Tilbake i Nordland, men la oss ta et lite sveip gjennom historien din, Hans Christian Hansen. Kan du gi oss en kortversjon av hvor du har vært?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Ja, etter videregående på Stokmarknes, satte jeg kursen mot Oslo for å studere medisin ved Universitetet i Oslo. Det var kjempespennende, og jeg trivdes virkelig godt med legestudiet. Men allerede i ungdomsårene, mens jeg gikk på videregående, jobbet jeg som freelance-journalist for Blad Vesterålen. Den erfaringen gav meg mye, og jeg trivdes godt med journalistikken. Ikke lenge inn i medisinstudiet, ble jeg redaktør for legestudentenes tidsskrift. Dette førte meg til VG som helsesjournalist. Jeg startet som sommervikar, og som det ofte skjer, så utviklet det seg. Jeg satte studiene på vent, tok permisjon. Den permisjonen ble mye lengre enn opprinnelig planlagt. Kort sagt, jeg sluttet på medisinstudiet da jeg fikk en unik mulighet til å bli utenrikskorrespondent i Tyskland. Jeg snakket flytende tysk etter å ha vært på utveksling der under videregående. Jeg tilbrakte deretter syv og et halvt år som utenrikskorrespondent i Berlin, i en veldig spennende tid for Europa. Jeg dekket finanskrisen, den tragiske starten på borgerkrigen i Syria, naturkatastrofer og store utfordringer i Europa. Det var en lærerik periode.

I høsten 2013 vendte jeg tilbake til Norge, jobbet en stund i NRK før jeg endte opp i politikken. Jeg var først på Stortinget for Høyre som rådgiver i stortingsgruppen, og deretter på statsministerens kontor som personlig rådgiver for Erna. Også det var selvfølgelig en veldig spennende tid. Etter Ernas første periode som statsminister, gikk jeg tilbake til privat næringsliv. Jeg jobbet hovedsakelig i legemiddelindustrien, var i to store internasjonale legemiddelselskaper. Underveis tok jeg noen pauser for å fullføre et par grader, slik at jeg ikke kun ble en ustudert røver. Så jeg har også skaffet meg noen formelle papirer underveis. Det er den korte versjonen, vil jeg si.

Stein Vidar Loftås:

En spennende reise, definitivt. Og som med mange andre, litt tilfeldig, selv om man i retrospektiv kan se en klar retning. Og nå er du ansatt av Ole-Erik Almeli, som også har en journalistisk bakgrunn. Så det kan visst bli folk av den kategorien også, ja. Men tilbake til politikken, du var rådgiver under Ernas første periode på Stortinget, og i NHO handler det jo også mye om å påvirke. Hvor viktig er det for deg at du føler at du er med på å sette retning og utgjøre en forskjell?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Jeg vil si at jeg har en genuin interesse for å bidra til samfunnet rundt meg. Det kan høres ut som en klisjé, men det å løfte samfunnet, sørge for at det beveger seg i en retning som gir muligheter til folk, lar bedrifter realisere potensial og vokse, og bidra til verdiskapning, det er noe jeg brenner for. Dette har vært en del av meg gjennom hele livet, også som journalist – det å sette folk i stand til å ta opplyste avgjørelser og forstå samfunnet rundt seg. Det var en viktig del av arbeidet mitt som politiker, selv om perspektivet var annerledes. Og nå er jeg med på det samme i Nord-Norge, det å sørge for at hjulene går rundt, at det skapes arbeidsplasser, og at bedrifter våger å investere. Dette er avgjørende for aktivitet og livsgrunnlag her i nord.

Stein Vidar Loftås:

Når vi ser på Nord-Norge i dag, på den ene siden går det jo veldig godt, men på den andre siden er det tydelige utfordringer. Hva er det som må endres fremover?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Den største utfordringen i Nord-Norge er faktisk tilgangen på folk og kompetanse. Til tross for et makroøkonomisk krevende spill akkurat nå, går det ganske godt. Men den store utfordringen er å sikre nok arbeidskraft og rett kompetanse for å takle de store utfordringene vi står overfor. Samtidig har vi fantastiske muligheter her i Nordland og i landsdelen generelt, spesielt med tanke på naturressurser og erfaringer med bærekraftig forvaltning, samt sameksistens med andre næringer. Vi har allerede en ledende rolle i det grønne skiftet, og mange av medlemsbedriftene utmerker seg globalt. Men utfordringen ligger i kompetanse, og en annen viktig faktor er kraft. Mange har løftet frem at vi går mot et kraftunderskudd, så dette er også en stor utfordring som må løses.

Stein Vidar Loftås:

Ja, disse to problemstillingene, demografi og kraft, har vi ofte diskutert her i Nord-Norge i verden, snakket med mange mennesker om. Men hva er løsningen da?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Jeg tenker at utvikling er nøkkelen, og jeg har definitivt noen tanker om hva vi må gjøre for å øke tilstrømningen av mennesker og kompetanse, samt løse kraftkrisen. Det finnes ingen rask løsning, det er helt sikkert. Når det gjelder kompetanse, må vi i Nord-Norge tørre å tenke større når det gjelder bo- og arbeidsmarkedsregioner. Vi må fokusere på skala. Det kan bety å satse på de største sentrene vi har, samt de omkringliggende regionene. Det betyr ikke at vi skal legge ned andre steder, men vi må tenke på hvordan vi kan styrke disse regionene med attraktive arbeidsplasser, ikke bare for enkeltpersoner, men også for par.

En annen viktig faktor er å gå fra prototype til storskala i fremtidsnæringer der vi i Nord-Norge har fortrinn og erfaring. Eksempler kan være havbruk til havs og prosessindustrien. Vi må ta det et steg videre, for eksempel innen batteriindustrien, hvor det er store muligheter for skalering og etablering av betydelige industrianlegg med mange spennende arbeidsplasser.

Når det gjelder kraft, må vi først og fremst kunne snakke sammen. Vi står overfor situasjoner der ting er fastlåst, og ulike aktører, for å si det på nordnorsk, knapt tåler trynet til hverandre. Det er et dårlig utgangspunkt for samfunnsbygging. Vi må være pragmatiske og unngå å legge ned veto før vi virkelig har satt oss inn i ting. Vi må jobbe sammen for å finne løsninger som ivaretar ulike interesser. Uten kraft, en av de viktigste ressursene for industribygging i Nord-Norge, står vi overfor store utfordringer.

Stein Vidar Loftås:

Dette med å bygge sterkere regioner er veldig sentralt, og jeg vil gjerne ta opp det punktet igjen. Du snakker om å være mer tydelig på dette, og du sier at folk skal få bo hvor de vil, men vi må kanskje fokusere mer på visse områder. Dette er en modell som har fungert bra i Nord-Sverige, men her i Norge har vi en regjering der Senterpartiet, som fokuserer på å ta hele landet i bruk, er en viktig del. Hvordan skal vi klare å balansere disse to ulike synspunktene?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Å bygge sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge betyr ikke at kun Bodø og Tromsø skal overleve i fremtiden. Jeg forstår spørsmålet ditt og ser utfordringene, men jeg mener dette kan løses også utenfor de største sentrene. Ta Lofoten som eksempel. Om vi klarer å oppgradere infrastrukturen, altså bygge bedre veier, så kan man bo i Svolvær og jobbe i Leknes, og til og med lenger vest i Lofoten. Ved å gjøre det lettere å reise mellom disse stedene, skaper vi en større og mer levedyktig region. Slike samfunn vil være sterkere og ha større slagkraft, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg tror dette er noe vi kan få Senterpartiet med på.

Hans christian hansson kbnn podkast 2

Hans Christian Kaurin Hansson under Agenda Nord-Norge 2023.

Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

Stein Vidar Loftås:

Og siden du nevner infrastruktur, selv om jeg ikke hadde planlagt å spørre deg om dette, gjør jeg det likevel: Når vi snakker om å ruste opp infrastrukturen i Nord-Norge, ender vi ofte i diskusjonen om vei versus jernbane. Hva er din holdning til Nord-Norges jernbane, kontra det å bruke penger på å bygge for eksempel flere og sterkere veiforbindelser?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Blant medlemsbedriftene i NHO, i hvert fall her i Nordland, må jeg si rett ut at det ikke akkurat har vært noe fakkeltog for Nord-Norgebanen. Det betyr ikke at vi er totalt avvisende, men dette handler jo om prioriteringer. Det som faktisk er viktig for medlemsbedriftene i NHO, er gode tilførselsårer inn mot hovedveinettet, altså fylkesveier. Disse veiene er kritiske for å opprettholde noen av våre viktigste næringer, spesielt innen sjømatsektoren. Det handler om å kunne frakte laks trygt, raskt og effektivt til hovedveinettet, flyplasser og jernbanestasjoner. Det vi fokuserer mest på, er å ta igjen det gigantiske etterslepet i vedlikehold og opprusting av fylkesveinettet. I Nordland har vi noen skrekkeksempler, der samfunn må leve med en veistandard som kanskje er sjarmerende for en tysk turist på sommerdag, med sine svinger og fotostopp, men slett ikke fungerer for eksportnæringen eller de som har sitt daglige virke i disse områdene. Etterslepet på fylkesveiene er enormt. Jeg tror hele Nord-Norge er enig i at noe må gjøres der.

Stein Vidar Loftås:

Når det gjelder kraftsituasjonen, som fremstår som en gordisk knute akkurat nå, har vi reindriftsnæringen på den ene siden, og på den andre siden har vi andre særinteresseorganisasjoner. Vi har signert en naturmangfoldlov som sier at vi skal beskytte en tredjedel av landet vårt. Hva er den smarteste måten, den beste veien fremover, for å sikre at Nord-Norge har nok kraft i de kommende ti årene?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Vi står definitivt overfor et behov for mer av alt – mer kraftproduksjon og en betydelig utbygging av nettinfrastrukturen. Dette fører oss inn i den klassiske diskusjonen om vekst kontra vern. Det kan virke som en umulig floke, men som jeg sa tidligere, må vi snakke sammen som voksne, med rolig stemme. Et problem er at enkelte aktører ser ut til å ha fastlåste posisjoner. Vi ser etter valget at enkelte kommuner nesten programfester motstand mot vindkraftutbygging, samtidig som de har planer om større, kraftkrevende industrietableringer. Dette er et paradoks og et problem. Det holder ikke å sitte i rådhusene og håpe at nabokommunen skal ta kostnaden for kraftutbygging.

Jeg er glad for at vi i NHO, sammen med LO og regjeringen, har klart å etablere det såkalte 'Kraftløftet'. Gjennom trepartssamarbeidet har vi forsøkt å finne løsninger på dette komplekse problemet. Å inkludere arbeidsgivere, arbeidstakere, og regjeringen – som er en viktig premissleverandør – er et fantastisk utgangspunkt. Vi har utgitt en rapport gjennom 'Kraftløftet' som gir en klar problembeskrivelse, viser retningen vi må ta, og viktigst av alt, har startet en balansert dialog både innen trepartssamarbeidet og med relevante aktører. Nå handler det om å bygge stein på stein. Vi vet hva problemet er, vi ser hvilken retning vi går mot hvis vi ikke tar tak i det, så nå må vi finne løsningen.

Stein Vidar Loftås:

Alle, eller i hvert fall de fleste, er enige om at vi kommer til å trenge mer kraft i fremtiden. Vi må finne en løsning, sier du, Hans Christian. Nå vet vi litt mer om bakgrunnen din, hvem du er, og hva du er opptatt av i jobben din. Men hva med fritiden? Hva gjør du når du ikke er NHO-mann?

Hans Christian Kaurin Hansson:

Jeg er veldig glad i å være ute i naturen, både i skog og mark. Jeg bruker mye tid utendørs, her i Bodø og spesielt i Vesterålen, hvor jeg kommer fra. Når jeg kommer hjem, tar det ikke lang tid før jeg har på meg turskoene og går en tur på Haugnyken. Ellers er jeg glad i å reise rundt. Med bakgrunn som utenrikskorrespondent, er jeg veldig glad i Tyskland og tysktalende deler av Europa. En roadtrip til Alpene eller Schwarzwald, eller til og med Sveits og Østerrike, er aldri feil. Jeg var nylig i Berlin, hvor jeg har bodd mange år, og holder fortsatt kontakt med den delen av Europa. Jeg er gift med en mann ved navn Unmukt (Goel), som opprinnelig er fra India og nå har norsk statsborgerskap. Han har familie spredt over hele verden, så en god del av fritiden går med til å besøke dem. Han har familie i Nord-Amerika, både i Canada og USA, så vi reiser en del. For tiden føler jeg at jeg lever i en slags trekant mellom Melbu, Bodø og Oslo, hvor han jobber til daglig. Det er mye på farten, for å si det sånn.

Stein Vidar Loftås:

Melbu, Bodø og Oslo er et litt mindre område enn Melbu, Nord-Amerika og Tyskland, men jeg har et stort nedslagsfelt. Jeg forstår at du reiser mye. Vi er i hvert fall veldig glad for at du har valgt å komme tilbake til Nord-Norge. Vi trenger folk som deg. Så vi er takknemlige for både folk og kompetanse. Du bringer begge deler. Tusen takk for at du kunne være med oss her i Nord-Norge i verden!

Hans Christian Kaurin Hansson:

Det var en glede.

Stein Vidar Loftås:

Så nå har vi blitt litt bedre kjent med Hans Christian Hansson. Vi ser at de sakene som opptar Hans Christian og NHO, er egentlig de samme sakene som opptar oss alle.

Så, hva skal Nord-Norge gjøre for å sikre nok arbeidskraft i fremtiden? Og hvordan skal vi ha nok kraft til å realisere den verdiskapningen som vi har potensial til? Det er betryggende å høre Hans Christian snakke om viktigheten av dialog. Uten god kommunikasjon kan vi ikke løse de uenighetene som eksisterer. Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men jo flere som ser på problemene med samme perspektiv, desto sterkere vokser håpet om at vi faktisk kan løse disse gordiske knutene.

Nord-Norge i verden

Trykk her for å lese om episodene!

Her finner du Nord-Norge i verden

Du kan enten lytte til episoden ved å trykke på spilleren (se over), eller gjennom din favorittapp for podkaster.

Her er noen av appene hvor du finner Nord-Norge i verden:

Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.