Podkast

Kræmer til topps i SpareBank 1 Nord-Norge

Hanne Karoline Kræmer tok 1. januar over som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. I denne episoden av Nord-Norge i verden forteller Kræmer om sin bakgrunn og visjoner for banken.

Hkk 2 min

Her kan du lese alt som ble sagt i episoden:


Stein Vidar Loftås:
SpareBank 1 Nord-Norge har fått en ny toppsjef, og henne skal vi få møte nå her i Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås.

SpareBank 1 Nord-Norge er regionbanken i Nord-Norge og er også en av de aller mest lønnsomme bankene i Norden, faktisk. Så den nye konsernsjefen, Hanne Karoline Kræmer, hun arver et mønsterbruk, men også et stort ansvar, faktisk på vegne av hele landsdelen. Og nå er hun med oss her i Nord-Norge i verden.

Hjertelig velkommen, Hanne!

Hanne Karoline Kræmer: Takk skal du ha!

Stein Vidar Loftås: Du, vi skal starte litt med å være litt personlig for de som ikke kjenner deg fra før av. Hvem er egentlig Hanne Karoline Kræmer?

Hanne Karoline Kræmer: 54 år gammel, opprinnelig fra Lyngen, noe jeg alltid prøver å få med. Gift med Morten, har tre barn sammen, og vi har også blitt besteforeldre. Så det er vel kanskje den korte beskrivelsen. Utdannet siviløkonom, startet karrieren som lærer på videregående skole i Nordreisa i to år. Deretter jobbet jeg ett år i Innovasjon Norge før jeg kom til banken i 1995.

Stein Vidar Loftås: Ja, se der. Det er ganske lenge, og da har vi i hvert fall et bittelite bilde av hvem du er. Og vi som kjenner deg – for vi er jo kolleger også når vi ikke er i podkaststudioet – vi vet at du jobber mye, men du har selvfølgelig også et liv utenfor jobben. Hva gjør du når du ikke sitter med nesen i Excel-arkene?

Hanne Karoline Kræmer: Da prøver jeg først og fremst å trene litt. Jeg er veldig glad i å trene, gå på fjellturer om sommeren, løpe litt. Og så liker jeg å høre på lydbøker, podkaster, både for å berike meg og slappe av. Men også selvfølgelig for å tilbringe tid sammen med familie, venner, og ikke minst med barnebarnet mitt, lille Olivia på fem år.

Hkk 5 min

Stein Vidar Loftås: Barnebarn, det er fint.

Hanne Karoline Kræmer: Ja.

Stein Vidar Loftås: Du tilbringer mange timer på jobb, det har jeg allerede nevnt, men nå som du er tidlig i din nye jobb, hvor mange timer i uken går med til arbeidet?

Hanne Karoline Kræmer: Jeg tror det blir ganske mange timer hver eneste dag. Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på å anslå et nøyaktig antall, for da hadde jeg kanskje selv blitt litt overrasket. Men jeg trives på jobb, trives med å ha mye å gjøre, og det gir meg både motivasjon og engasjement.

Stein Vidar Loftås: Får ikke noe timetall, men en balanse som er grei, den har du.

Hanne Karoline Kræmer: Ja, jeg prøver å slappe av når jeg kan. Det er viktig.

Stein Vidar Loftås: Det er en viktig egenskap også. Du nevner at du er siviløkonom, at du har vært i banken siden 1995, men du har hatt flere roller i løpet av disse 28, snart 29 årene. Hvilke roller har du hatt?

Hanne Karoline Kræmer: Ja, heldigvis for det, kan jeg si. Som du sier, jeg har hatt mange ulike roller. Jeg startet som bedriftsrådgiver i den daværende konsernkundeavdelingen. Lederkarrieren min startet som teamleder på bedriftsmarkedet, og siden 2000 har jeg hatt ulike lederroller. Da ble jeg banksjef for første gang. Jeg har jobbet innenfor både person- og bedriftsmarkedet, samt i fag- og støtteavdelinger. De siste seks årene har jeg vært leder for henholdsvis SpareBank 1 Finans Nord-Norge i fem år, og Regnskapshuset det siste året. Så når jeg teller opp, blir dette den 12. stillingen jeg har hatt i banken, eller i konsernet.

Stein Vidar Loftås: Det er imponerende, og sikkert inspirerende for mange, å høre at det fortsatt er mulig å jobbe seg opp fra bunnen helt til toppen. Men man kan jo spørre seg hvorfor man vier livet sitt til en og samme arbeidsgiver?

Hanne Karoline Kræmer: Ja, hvorfor gjør man det? For det første, det skyldes at man trives. Og så har jo banken og konsernet en visjon som heter "For Nord-Norge", og det brenner jeg virkelig for. Jeg synes det er spennende å jobbe for Nord-Norge hver eneste dag.

Stein Vidar Loftås: Ja, for du tenker det?

Hanne Karoline Kræmer: Ja, det er det jeg tenker på. Det tenker jeg virkelig. Jeg mener også at det er viktig å føle at man er motivert i jobben man gjør, og så er det også viktig å utvikle seg. Det har jeg virkelig fått mulighet til gjennom alle de ulike stillingene jeg har hatt i konsernet. Å ikke gå “lei” av jobben sin, det tror jeg er viktig. Så derfor har jeg kanskje også skiftet jobb såpass ofte som jeg har, og vært litt aktiv i å søke nye utfordringer.

Stein Vidar Loftås: Det er fascinerende å tenke på at et konsern, et ganske stort konsern, tilbyr så brede muligheter. Når begynte du å tenke at du faktisk kunne ende opp helt på toppen?

Hanne Karoline Kræmer: Ja, jeg så ikke for meg det da jeg startet i 1995, definitivt ikke. Men etter hvert som årene gikk, utvidet jeg min kompetanse, og kanskje da Liv (Ulriksen) ble toppsjef, ble det en inspirasjon for mange, spesielt for oss kvinner, ved å vise at det faktisk var mulig. Hun er jo den første kvinnelige toppsjefen i SpareBank 1 Nord-Norge. Så begynte tanken om at det kanskje kunne være mulig, og at det kunne være spennende å være med og påvirke utviklingen.

Stein Vidar Loftås: Og nå er vi der. Vet du hva som var utslagsgivende for at styret valgte deg?

Hanne Karoline Kræmer: Nei, det vet jeg ikke, det må du nesten spørre styret om, hva som var avgjørende til syvende og sist.

Stein Vidar Loftås: Vi får ta det i en egen episode.

Hanne Karoline Kræmer: Det får du gjøre.

[latter]

Hkk 6 min

Stein Vidar Loftås: Vi må snakke mer om det som preger deg. Hvis du skal beskrive dine kjerneegenskaper, hva er de, og hvordan kommer vi til å se at de preger SpareBank 1 Nord-Norge fremover?

Hanne Karoline Kræmer: Da vil jeg kanskje trekke frem tre ting. Det første er åpenhet og ærlighet. Det er jeg veldig opptatt av, og jeg håper å kunne bidra til å påvirke informasjonsflyt og involvering i organisasjonen. Det andre er at jeg er veldig ambisiøs. Alle som kjenner meg vet det. Jeg liker å prestere, og jeg ønsker at SpareBank 1 Nord-Norge også skal prestere på et høyt og godt nivå fremover. Det siste går på menneskene. Jeg er veldig glad i mennesker og håper folk oppfatter meg som en kulturbygger. Jeg liker å jobbe sammen i lag. Jeg håper også folk skjønner at jeg vil det beste, for det vil jeg virkelig. Jeg er kjempeopptatt av det, og at vi sammen kan lykkes. Ingenting er så gøy som å feire resultater eller en seier når du kan gjøre det sammen med andre.

Stein Vidar Loftås: Du er ambisiøs og har et konkurranseinstinkt. Det er ikke så godt skjult, men det er bedre å vinne i lag enn å vinne alene?

Hanne Karoline Kræmer: Ja, absolutt. Definitivt.

Stein Vidar Loftås: Hva blir fokuset for SpareBank 1 Nord-Norge i den nære fremtiden under ny ledelse?

Hanne Karoline Kræmer: Vi har gjort fantastisk mye bra opp gjennom årene. Som du selv innledet med, vi er den mest lønnsomme banken i Norden, så det er ingen enkel oppgave man tar fatt på. Samtidig ser vi mange muligheter. Det ene er å bli enda mer kundenær, både i person- og bedriftsmarkedet. Det andre er å utnytte mulighetene innenfor de trender som vi ser nå. Det handler om å videreutvikle oss innenfor økosystemet, bruke KI (kunstig intelligens), og også fokusere på bærekraft. Her har vi en stor jobb å gjøre, både internt i konsernet og i forhold til næringslivet i Nord-Norge, for å få dem med på reisen.

Stein Vidar Loftås: Dette skal du fokusere på og forbedre, uten selvsagt å bli dårligere på det vi allerede er gode på.

Hanne Karoline Kræmer: Kjernedriften er jo viktig.

Stein Vidar Loftås: Du har jo en forgjenger som pleide å si "stein på stein".

Hanne Karoline Kræmer: Ja.

Stein Vidar Loftås: Det var absolutt ikke noe dumt mantra å ha.

Hanne Karoline Kræmer: Absolutt ikke.

Stein Vidar Loftås: Du nevnte det selv, og jeg har også nevnt det, at SpareBank 1 Nord-Norge er Nordens mest lønnsomme bank, hvis man måler det over et snitt på de siste fem-seks årene. Er det overhodet mulig å forbedre dette?

Hanne Karoline Kræmer: Det er vanskelig å si, men jeg tenker alltid at selv om man har levert godt og prestert godt over tid, så finnes det muligheter for forbedringer. Det handler om å jobbe med å identifisere potensialet nå, og hvor vi må sette inn støtet, og prioritere. Jeg tenker at det alltid finnes muligheter for forbedring. Det kundenære er noe jeg er veldig opptatt av. Det håper jeg også at vi skal få til, og samtidig jobbe med synligheten vår i Nord-Norge.

Stein Vidar Loftås: Man kan kanskje bli ledet til å tenke at det hadde vært enklere å overta noe som hadde et stort forbedringspotensial, men som du sier, finnes det alltid forbedringspotensial, selv når ting tilsynelatende fungerer veldig bra. Det blir spennende å følge denne reisen. Vi lever i en tid preget av mange utfordringer vi helst skulle vært foruten, som krig og uro i verden, klimakrise, og høye inflasjonstall med påfølgende høye renter, noe du selvfølgelig kjenner godt til. Hvordan vil dette påvirke konsernet du nå skal lede?

Hkk 7 min

Hanne Karoline Kræmer: Det er klart at vi er i en krevende situasjon, og dette er noe alle merker – både jeg, du, og våre kunder. De siste årene har vært spesielle, og jeg tror 2024 også vil være et utfordrende år. Næringslivet sliter i ulike bransjer, med rapporter om lavere aktivitet og stigende konkurstall, selv om de kommer fra et lavt nivå. Mange personkunder har det også utfordrende. Å være en bank som står nær kundene våre i denne tiden er veldig viktig. Det handler om å være der med god rådgivning, og for personmarkedet, tilby løsninger som avdragsfrihet, refinansiering, og justering av lånevilkår, og virkelig vise at vi er en bank for regionen vår og for kundene våre.

Stein Vidar Loftås: Når vi ser tilbake, er ikke kriser noe nytt. SpareBank 1 Nord-Norge har stått stødig gjennom tidligere kriser som finanskrisen, oljekrisen og pandemien. Men nå står vi overfor en annen type krise, nemlig demografiske utfordringer i landsdelen. Innen 2026 vil vi ha flere i pensjonsalder enn barn og unge i Nord-Norge. Vi har allerede for få mennesker til å fylle ledige jobber. Og på toppen av det har vi et presset helsevesen. Dette vil også prege din organisasjon. Hva tenker du om det?

Hanne Karoline Kræmer: Som du sier, det er store og alvorlige utfordringer landsdelen står overfor. Vi arbeider med å skaffe innsikt og finne handlinger vi kan iverksette for å møte disse utfordringene. Gjennom Kunnskapsbanken vår har vi satt søkelyset på hva som skal til for å snu flyttestrømmen, og snart kommer det en rapport som ser på hva som kreves for at vi skal kunne oppnå dette. Det er noen store megatrender som påvirker oss, som urbanisering. Det er vanskelig å snu denne trenden, men vi mener det er mulig å få flere til å se for seg en fremtid i Nord-Norge, slik at vi kan møte de utfordringene du peker på.

Stein Vidar Loftås: Så her tar SpareBank 1 Nord-Norge et utvidet samfunnsansvar, noe jeg tror kan være inspirerende for mange. Vi håper å lykkes med dette. Men hvis utviklingen fortsetter og vi ikke klarer å snu den, hva vil det bety for SpareBank 1 Nord-Norge?

Hanne Karoline Kræmer: Da må vi se på andre muligheter, nye forretningsområder vi kan utforske. Dette er ting vi må jobbe kontinuerlig med for å få både innsikt og innspill fra helheten rundt. Jeg tror også det er viktig at vi ser på mulige økosystemer å arbeide med, finne partnere å samarbeide med? Og i Nord-Norge må vi konkurrere når vi kan, men vi skal også samarbeide når vi må.

Stein Vidar Loftås: Ja, det er en god oppfordring. Vi er for få til å fortsette med interne krangler. En helt annen ting er den intense konsolideringen i bankvesenet som foregår for tiden. Høsten 2023 slo SpareBank 1 SR Bank seg sammen med SpareBank 1 Sørøst-Norge i en stor fusjon. Vi ser også at mange av de små sparebankene finner sammen. For 100 år siden var det 700 sparebanker i Norge, nå er det rundt 80. En finansanalytiker, som jeg ikke vil nevne navnet på, sa på et seminar nylig at innen ti år vil 40 av disse 80 sparebankene være borte, enten fusjonert, slått sammen, kjøpt opp eller noe lignende. Hva tror du om denne utviklingen?

Hanne Karoline Kræmer: Jeg tror vi vil fortsette å se strukturendringer og konsolidering i bransjen. Det er store krav til bankene, både regulatorisk og i forhold til kapitaldekning, som gjør at større enheter nok vil være en fordel fremover. Men jeg mener også at en landsdel uten egen bank, det er ingen landsdel. Jeg er veldig opptatt av Nord-Norge og at vi fortsatt skal kunne være her. SpareBank 1 Nord-Norge har sagt at hvis det er noen som deler vårt syn og ønsker å snakke med oss om det, så er vi åpne for det.

Stein Vidar Loftås: Så du er for konsolidering, men også det å være en selvstendig bank i landsdelen?

Hanne Karoline Kræmer: Jeg mener det er viktig at vi har en selvstendig bank i landsdelen som er her, som har sitt hovedkontor i Nord-Norge. Det handler om langsiktighet, stabilitet og nordnorsk eierskap. Det er jeg veldig opptatt av.

Stein Vidar Loftås: Og det er jeg sikker på at mange er glade for å høre. Hanne, når vi ser litt inn i krystallkulen for 2024, hvordan tror du økonomien vil utarte seg?

Hanne Karoline Kræmer: Vi har snakket om hvordan det har vært til nå, at det vi har lagt bak oss har vært et spesielt år, og jeg tror også 2024 kommer til å bli spesielt. Vi ser et vedvarende høyt rentenivå, fortsatt prispress, krig i verden, og klimakriser som avløser hverandre, så dette vil prege oss også i 2024 og årene som kommer. Som jeg sier, vi må være en god og stødig partner for våre kunder. Jeg tror 2024 kommer til å bli litt ruglete, også for banknæringen, hvor vi kanskje vil se en økning i tap.

Hkk 1 kopi min

Stein Vidar Loftås: Ingen løfter om bedre tider, i hvert fall ikke på kort sikt, men det er på linje med de fleste eksperters syn. Men har du noen håp for 2024, utover det økonomiske, som jo er ditt daglige fokus?

Hanne Karoline Kræmer: Vi er alle opptatt av kriger som pågår, og det påvirker oss alle. Så å få slutt på dette og oppnå stabilitet i verden, er noe vi alle ønsker og håper på. I forhold til den grønne omstillingen, tror jeg vi må akselerere tempoet, og her kan vi i SpareBank 1 Nord-Norge være en toneangiver for næringslivet i Nord-Norge. Så er det den demografiske utviklingen, som jeg håper vi klarer å snu, slik at vi kan nyte godt av det i mange år fremover.

Stein Vidar Loftås: Erna Solberg sa en gang "Lag flere barn', men vi skal ikke gjenta den oppfordringen.

[latter]

Hanne Karoline Kræmer: Jeg har jo laget tre!

[latter]

Stein Vidar Loftås: Du har tatt ditt ansvar, der. Det skal du ha.

[latter]

Stein Vidar Loftås: Men vi kan oppsummere at: Får vi slutt på krigen, vil det sannsynligvis raskt påvirke den økonomiske verdenen positivt.

Hanne Karoline Kræmer: Med stor sannsynlighet.

Stein Vidar Loftås: Så ting henger samme. Takk for at du kunne være med oss, Hanne Karoline Kræmer!

Hanne Karoline Kræmer: Takk skal du ha!

Stein Vidar Loftås: Da er vi litt bedre kjent med henne, og som en disclaimer, hun er faktisk sjefen min i det daglige. Det vi hører er at det gode i banken og dens posisjon i landsdelen skal ivaretas. Det handler om å bli mer kundenær, ta i bruk flere “verdisystemer”, samarbeide med flere aktører, og være en pådriver i den grønne omstillingen. Vi får følge henne på ferden og se om hun lykkes med forsettene sine. Alt henger sammen med alt, og den økonomiske rugletheten som Kræmer trakk frem her, påvirkes av krig og medførende høye råvarepriser som driver inflasjonen, og til slutt påvirker oss alle. Får vi slutt på krigen, vil det rette opp mange ting, først og fremst humanitære grunner, men også økonomiske grunner.

Nord-Norge i verden

Trykk her for å lese om episodene!

Her finner du Nord-Norge i verden

Du kan enten lytte til episoden ved å trykke på spilleren (se over), eller gjennom din favorittapp for podkaster.

Her er noen av appene hvor du finner Nord-Norge i verden:

Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.