Podkast

En lagspiller på LO-toppen

LOs 60.000 medlemmer i Nordland fikk i sommer en ny leder: Geir Myrflott. Nå håper den gamle volleyballspilleren at flere i Nord-Norge vil spille på lag for å løse kraftkrise og motvirke fraflytting.

Geir Myrflott LO Nordland kbnn nord norge i verden podkast 2023

Regionleder i Nordland LO, Geir Myrflott.

Foto: LO

I denne episoden av Nord-Norge i verden snakker programleder Stein Vidar Loftås med Myrflott om hans politiske engasjement for Vefsen Arbeiderparti og hans nye rolle som regionleder for LO i Nordland.

Myrflott, som fikk sitt første verv i LO i 2005, har alltid hatt et brennende engasjement – også for lokalsamfunnet:

– Jeg mener det er viktig å engasjere seg politisk. Og det er mye bedre å være politisk engasjert enn kun å bruke kommentarfeltene, påpeker han.

Bekymret optimist

Den nye LO-lederen i Nordland er bekymret over mangelen på kraft til å utvikle ny industri i Nord-Norge.

– Vi må absolutt bygge mer, både i form av kraftproduksjon og kraftnett. Det som bekymrer meg, er tidsaspektet ved å bygge nett. Vi har begrenset kompetanse i Norge på dette feltet og må ofte hente inn ekspertise fra Europa. Vi er ikke de eneste som har prosjekter innen kraftutvikling og nettutbygging, så dette er en kjempeutfordring, understreker Myrflott.

Han trekker frem samarbeidet med NHO som en viktig faktor.

– Det er viktig at vi står sammen for å løse de viktigste utfordringene vi står overfor. Vi har et godt samarbeid med NHO, og dette er kjempeviktig, sier LO-toppen.

Her kan du lese alt som ble sagt i episoden:

Stein Vidar Loftås: LO har fått ny sjef i Nordland, han heter Geir Myrflott, og han skal vi snart få møte. Dette er Nord-Norge i verden, mitt navn er Stein Vidar Loftås.

Geir Myrflott overtok etter Rita Lekang som regionleder for LO i Nordland. Han tiltrådte tidligere i år, 1. juni var datoen. Han var allerede i LO-systemet – som nordområderådgiver, men nå er han altså på fylkestoppen, og han er med oss her i Nord-Norge i verden. Velkommen til oss, Geir!

Geir Myrflott: Takk for det!

Stein Vidar Loftås: I denne episoden skal vi hovedsakelig snakke om deg, men også litt om det du representerer, nemlig LO og rollen som regionleder. Hva innebærer det? Hvor mange forbund finnes det i Nordland, og hvor mange medlemmer har disse forbundene?

Geir Myrflott: I LO-systemet har vi totalt rundt 25 forbund. Ikke alle er representert i Nordland, men vi har 60.000 medlemmer her.

Stein Vidar Loftås: Det er betydelig, og Nordland har vel alltid hatt en sterk forbindelse til LO?

Geir Myrflott: Vi er jo et industrisamfunn og har sterke bånd til industrien og de forbundene som er berørt.

Stein Vidar Loftås: Som vi kan høre på dialekten din, kommer du fra Helgeland, som ligger midt i – kan man kanskje si – hovedindustriområdet i Nordland?

Geir Myrflott: Ja, det stemmer.

Stein Vidar Loftås: Men fortell oss litt om jobben som regionleder for LO. Hva går den ut på?

Geir Myrflott: Som regionleder i LO fungerer vi som LOs ledelsen bindeledd ute i de forskjellige regionene. Det er 12 regionledere som er plassert i ulike steder og fylker. Vi fungerer som en bindeledd, og våre eiere er forbundene. Det er forbundene som er kjernen i vår virksomhet, og det er dem vi tjener.

Stein Vidar Loftås: Og jeg nevnte at du kom fra LO-systemet da du overtok rollen. Hvor lenge har du jobbet i LO-systemet?

Geir Myrflott: Jeg har vært i LO-systemet siden, først var jeg med fra 2005 til 2007, og så har jeg vært tilbake i systemet siden 2010.

Stein Vidar Loftås: Og du er også politiker?

Geir Myrflott:Ja, jeg er lokalpolitiker, jeg er med i Vefsen.

Stein Vidar Loftås: Kan du si litt om det?

Geir Myrflott: Jo, altså, jeg er nå inne i min andre periode, og det handler mye om interesse for ens eget lokalsamfunn, der man bor og virker. Man føler en tilknytning til stedet man kommer fra. Men jeg mener det er viktig å engasjere seg politisk. Det er bedre å være politisk engasjert enn å kun bruke kommentarfeltene.

Stein Vidar Loftås: Ja, jeg tror det er mange som vil være enige med deg i det. Og det er vel ikke noen overraskelse at du politisk sett hører hjemme i Arbeiderpartiet.

Geir Myrflott: Det stemmer.

Stein Vidar Loftås: Sånn at det også er nevnt. Men bortsett fra jobben og politikken, hvem er Geir Myrflott privat, og hva gjør du på fritiden?

Geir Myrflott: Hva skal jeg si, jeg er 57 år, gift – godt gift – to barn, to barnebarn, og så har jeg vokst opp med idrett. Som du kanskje kan gjette ut fra høyden min, så er jeg en tidligere volleyballspiller og var med i Mosjøen Volleyballklubb i storhetstiden der på 1990-tallet.

Stein Vidar Loftås: Og for de som lurer på hva 'merket av høyden min' betyr, så snakker vi 1,98. Så her har vi en stor LO-leder, det kan man slå fast.

[latter]

Stein Vidar Loftås: Vi har allerede vært innom det, men hvis du ser tilbake, kan du gi oss en kort historie. Hvordan ble det til at du ble fulltidsarbeidende i LO og en engasjert politiker?

Geir Myrflott: Jo, det startet med at jeg er en gammel aluminiumsarbeider fra aluminiumverket på Mosjøen. Det var der jeg startet min karriere. Jeg ble ganske tidlig engasjert i tillitsmannsarbeidet der, både som tillitsvalgt, i styr og stell, bedriftsutvalg og forskjellig. Min bror var også like engasjert i dette, og han ble klubbleder. Så det var ikke plass til to blad Myrflott – sterke blad Myrflott skulle ha sine meninger – det hadde ikke tatt seg ut på en plass med 450 personer. Så fikk jeg muligheten til å bli LO-koordinator på et stort prosjekt, utbyggingen av en ny fabrikk i Mosjøen. Det var slik jeg kom inn i LO-systemet der. Så slengte jeg litt med leppa når det prosjektet var over, og sa at om det skulle dukke opp noe, så kunne de bare ta kontakt. Fra 2010 har jeg reist litt rundt på store prosjekter før jeg ble nordområde-rådgiver. Jeg har vært på gassanlegget på Kårstø, utbyggingen av nye Oslo lufthavn og ett år på Follobanen, før jeg returnerte nordover til jobben som nordområderådgiver.

Stein Vidar Loftås: Vi setter pris på alle som kommer tilbake til Nord-Norge, det trenger vi. LO er en del av trepartssamarbeidet – regjeringen, arbeidsgiverne, arbeidstakerorganisasjonene. Hva er ditt fokus og visjon for jobben din i LO? Din visjon for Nordland, eller kanskje Nord-Norge, hvis vi tar et litt større perspektiv?

Geir Myrflott: Først og fremst handler det om å utvikle nordområdene. Det inkluderer både regjeringens nordområdsstrategi og LOs egen strategi for nordområdene. Disse er viktige for utviklingen av landsdelen. Vi står overfor noen utfordringer, som den negative befolkningsutviklingen og mangel på nok kraft for å utvikle ny industri. Jeg tror vi kan løse energispørsmålet, men befolkningsutviklingen bekymrer meg mer. Jeg er litt redd for at vi i fremtiden blir et pendlesamfunn, hvor folk pendler inn og ut til de nye industriene vi etablerer.

Stein Vidar Loftås: Og når det gjelder kraftsituasjonen, så er det noe mange er opptatt av. Ja, heldigvis er det slik at jo flere som er opptatt av energispørsmålet, jo større er muligheten for å få gjort noe med det. Men hvordan ser du for deg løsninger for å unngå en situasjon der vi har for lite kraft til å realisere potensialet vi har?

Geir Myrflott: Vi må absolutt bygge mer, både i form av kraftproduksjon og nettverk. Det som bekymrer meg, er tidsaspektet ved å bygge nett. Vi har begrenset kompetanse i Norge på dette feltet og må ofte hente inn ekspertise fra Europa. Vi er ikke de eneste som har prosjekter innen kraftutvikling og nettutbygging, så det er en kjempeutfordring.

Stein Vidar Loftås: Det handler ikke bare om å bli enige om hva og hvor vi skal bygge, men også om å faktisk få det bygd?

Geir Myrflott: Ja.

Stein Vidar Loftås: Men tror du det løses?

Geir Myrflott: Jeg tror det løses, men kanskje ikke så raskt som vi hadde håpet. Vi snakker om at vi må ha bygget ut betydelig mer kraft innen 2027-2030. Det er ikke lang tid, så jeg tviler på at vi kan nå de målene så tidlig.

Stein Vidar Loftås: Før vi i det hele tatt kan begynne å bygge, må vi også være enige om at det er mulig å gjøre det. Det er mange konflikter her, og det er kanskje feil å si særinteresser, men det er mange med ulike synspunkter. Vi har reindriftsnæringen, de som vil ta naturavtalen på alvor, og en rekke andre spesialorganisasjoner som er uenige i hvordan det skal gjøres. Hvordan skaper vi den enigheten som er nødvendig før vi kan begynne å tenke på utbygging?

Geir Myrflott: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke svaret, men jeg tror det handler mye om kommunikasjon. Det handler litt om hvordan vi kommuniserer, og hvordan kommunikasjonen har vært. Det er viktig at både kommuner og utbyggere kommer tidlig på banen i kommunikasjonen. De må ikke hoppe over noen ledd, men heller starte med å kommunisere direkte med de som er motstandere.

Stein Vidar Loftås: Så her er det stein på stein fra før man begynner med de fysiske lagene. Når det gjelder demografien, så er du bekymret og frykter et inn- og utpendlingssamfunn. Gjør vi nok for å snu den negative flyttestrømmen vi ser i dag og er det løsninger LO mener ikke blir vektlagt?

Geir Myrflott: For å stoppe utflyttingen må vi tilby mer attraktive vilkår – mer skattelette – det nytter ikke bare med gratis barnehage og studielån. Andre land i nordområdet har tatt helt andre initiativer.

Stein Vidar Loftås: Har du eksempler på hva vi kunne gjort?

Geir Myrflott: For eksempel kunne vi tenke på utdanningsløp, som å dekke kostnadene for høyskoleutdannelse i fem år – og da tror jeg vi hadde greid å beholde flere…

Stein Vidar Loftås: Mot en binding, da?

Geir Myrflott: …kanskje med en form for binding til landsdelen. Og så må vi legge til rette for at folk kan bo her, blant annet gjennom boligbygging. Ellers stopper det opp.

Stein Vidar Loftås: Attraksjonskraften til Nord-Norge i seg selv er ikke sterk nok.

Geir Myrflott: Nei.

Stein Vidar Loftås: Det blir interessant å se om vi kan finne en sterkere enighet om hva som er de rette tiltakene, så de ikke blir for suboptimale. Når det gjelder din rolle, Geir, du overtar etter Rita Leikang i et system som har vært der lenge. Har du et annet fokus? Hva tenker du å gjøre annerledes enn det din forgjenger gjorde?

Geir Myrflott: Ja, altså vi skal ikke gjøre så mye annerledes enn det hun har gjort, for det ligger jo i rollebeskrivelsen vår. Men det er klart vi har store muligheter. Vi har et LO-hus her i Bodø med de fleste forbundene. Vi er 43 stykker som jobber her. Muligheten for å utnytte alle forbundene i landet sammen med oss, tror jeg vi kan utvikle. Også handler det om å utvikle de lokale organisasjonene våre, som vi har ni av i Nordland. Der er det folk som har et frivillig verv i tillegg til sin daglige jobb. Hvordan skal vi klare å utvikle det og få de ansatte med på laget?

Stein Vidar Loftås: Ja, det er en formidabel oppgave, helt åpenbart. Nå har vi allerede vært innom trepartssamarbeidet, og dere har tette bånd til den sittende regjeringen. Samabeidet med NHO, da? Hvor viktig er det, og hvor godt er det?

Geir Myrflott: Samarbeidet med NHO er kjempeviktig, og her i nord har vi et utrolig godt samarbeid mellom de to partene, uten tvil. Vi har sett styrken i å gå ut sammen på de områdene vi samarbeider tett om.

Stein Vidar Loftås: Så det er noe du – om mulig – kommer til å legge enda mer vekt på?

Geir Myrflott: Ja, det er det ingen tvil om. Og jeg håper NHO ser det samme som oss.

Stein Vidar Loftås: Samarbeidet er grunnleggende for å få til utvikling, noe vi alle kan være enige om. Geir, tusen takk for at du kunne være med og fortelle om en viktig jobb som kanskje ikke er så kjent for mange. Det var også hyggelig å få et innblikk i hvem Geir Myrflott er. Takk skal du ha!

Geir Myrflott: Takk for at jeg fikk komme.

Stein Vidar Loftås: Da kjenner vi litt bedre til Geir Myrflott, men også til hva LO, spesielt LO i Nordland, fokuserer på. For meg personlig er det betryggende å høre at samarbeidet med NHO er viktig, selv om de på mange arenaer kan virke dundrende uenige. Trepartssamarbeidet har vært viktig for Norge, og vil fortsette å være det, spesielt for Nord-Norge. Det er viktig at de som representerer disse rollene har en innstilling om at vi oppnår mer sammen enn ved å stå på hver vår barrikade.

Nord-Norge står overfor store utfordringer, som demografi og kraft, men det gjør meg optimistisk å høre at alle er opptatt av å løse disse. Det er sannsynligvis den korteste veien til målet.

Nord-Norge i verden

Trykk her for å lese om episodene!

Her finner du Nord-Norge i verden

Du kan enten lytte til episoden ved å trykke på spilleren (se over), eller gjennom din favorittapp for podkaster.

Her er noen av appene hvor du finner Nord-Norge i verden:

Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.