Agenda Nord-Norge er utsatt

UTSATT: Den krevende smittesituasjonen i Tromsø og de nye smitteverntiltakene gjør at konferansen med over hundre tilreisende deltakere ikke kan gjennomføres som planlagt. Konferansen vil bli arrangert i Tromsø på et senere tidspunkt.

Du kan lese mer om beslutningen her.

Andre utgaver av Agenda Nord-Norge

Arrangører