AGENDA

Nord-Norge

På Agenda Nord-Norge samles ledere, tenkere og engasjerte folk. Vi ønsker med samlingen å løfte opp problemstillinger basert på kunnskap - og bruker mulighetene vi har til å handle nytt, langsiktig og strategisk. Sammen med næringslivet, det offentlige og landsdelen.

2021 vil bli den 7. samlingen etter Narvik (2919), Svolvær (2018), Mo i Rana (2017), Alta (2016), Bodø (2015) og Tromsø (2014). Nordnorsk samarbeid har historisk gått gjennom ulike faser. Etter noen år med interessemotsetninger og avvikling av samarbeidsarenaer, ble det et behov for en felles nordnorsk koblingsarena. Derfor gikk LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 sammen og etablerte det første Agenda Nord-Norge.

Les mer om Agenda Nord-Norge her