Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Sunniva Matre

Leder av Jusstudentenes Fosen-opprop

Sunniva Matre er jusstudent ved Universitetet i Oslo. Hun ledet Jusstudentenes Fosen-opprop – en underskriftskampanje som samlet inn underskrifter fra 955 jusstudenter. Oppropet krever at Regjeringen respekterer maktfordelingsprinsippet og følger opp høyesterettsdommen i Fosen-saken, og ble overlevert til olje- og energiminister Terje Aasland 11. oktober.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

Relatert