Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Sissel M. Skoghaug

LOs første nestleder

Sissel M. Skoghaug er LOs første nestleder og sitter i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget.

Skoghaug har bred erfaring som tillitsvalgt og har vært alt fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt. Før hun i 2013 ble valgt som nestleder i Fagforbundet, var hun frikjøpt som tillitsvalgt for å videreutvikle et tilbud til forbundets sykepleiermedlemmer.

I Fagforbundet har hun hatt ansvaret for sykehuspolitikk, organisasjonsutvikling, og kommune- og regionreform. Skoghaug brenner for gode velferdstjenester, levedyktige distrikter, totalberedskap i samfunnet vårt, heltidskultur, og arbeidet med å organisere flere yrkesgrupper inn i LO.

Skoghaug har bakgrunn som assistent for funksjonshemmede, hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved Regionssykehuset i Tromsø, og sykepleier i Tromsø kommune, hvor hun også har hatt ulike lederstillinger.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

Relatert